Show simple item record

dc.contributor.authorStrand Sjølie, Erlend
dc.contributor.authorSkårdal, Vegard
dc.date.accessioned2010-12-01T14:38:22Z
dc.date.available2010-12-01T14:38:22Z
dc.date.issued2010-12-01T14:38:22Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/188674
dc.description.abstractMed denne oppgaven ønsker vi å vise at det er mulig å oppnå et godt energiresultat ved gjenbruk av eksisterende industribygninger. Dette har vi forsøkt å vise eksemplifisert ved to casebygg. Litteraturstudiet tar for seg gjenbruk av bygningsmasse med hovedfokus på bygninger i tegl og betong. Utvalgte gjenbruksprosjekter er besøkt og undersøkt for å ha et bedre grunnlag for å løse oppgaven. Teori og informasjon fra dette ligger til grunn for valg gjort på casebyggene. Casebyggene er to bygninger fra Borgestad Næringspark i Skien som representer byggeskikk på industribygninger fra henholdsvis siste del av 1800-tallet og 1960-tallet. Eksisterende bygninger og lokasjon er undersøkt for å finne muligheter og begrensninger. Bygningene skal etter ombyggingen fungere som fleksible kontorlokaler. Alt fra eksisterende arkitektur til forslag til ombyggingen er illustrert med egenproduserte fotografier og tegninger. På casebyggene er det utført beregninger av eksisterende bærekonstruksjon, som konkluderer med at det på begge byggene er behov for forsterkning etter dagens krav. Hvert av byggene får presentert to ulike forsterkningsalternativer. Teori om miljøvennlige energikilder, energitiltak i bygninger, og dagens energifokus er presentert. På bakgrunn av dette og inspirasjon fra eksisterende energieffektive kontorbygninger, er de mest gunstige systemer og tiltak valgt for casebyggene. Dette gjøres blant annet ved å etterisolere eksisterende konstruksjoner, utnytte elvas ressurser og ta i bruk moderne tekniske installasjoner. Flere energiberegningsmetoder er brukt for å få pålitelige og sammenlignbare resultater. Resultatene gir noe variasjon, men begge casebyggene havner innenfor energiklasse B uansett beregningsmåte. Dette tilsvarer et energiforbruk på under 126 kWh/m2 årlig, noe som er veldig bra for dagens kontorbygninger. Abstract This thesis attempts to demonstrate that it is possible to transform existing industrial buildings into buildings with new functions, with very good energy performance as a result. We have used two case buildings to demonstrate this. The literature review describes transformation of buildings, mainly buildings consisting of brick and concrete. We have visited and studied buildings that have been transformed to provide us with a better basis for solving this task. The buildings we have chosen are among these. We have performed calculations of the existing support structure of the case buildings. Our conclusion is that both buildings need reinforcement to meet today’s requirements. Each of the buildings is presented with two different reinforcement options. The case buildings are found in Borgestad Næringspark in Skien. They represent traditional industrial architecture from the late 19th century and the 1960s respectively. Both buildings and their location have been studied to determine possibilities and limitations. After being rebuilt, the buildings will function as flexible office buildings. The existing architecture and the proposed suggestions for reconstruction have been illustrated with our own pictures and drawings. We have presented theories regarding environmentally friendly energy sources and energy measures in buildings to meet today’s focus on energy. Based on these theories and with inspiration from existing energy-effective buildings, the most favorable systems and measures for the case buildings have been chosen. A number of calculation methods have been used to obtain reliable energy results. The results show some variations but both buildings qualify for energy class B, regardless of method of calculation. Energy class B corresponds to an energy consumption lower than 126 kWh/m2 annually, which is very satisfactory for office buildings today.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectgjenbruken_US
dc.titleGjenbruk av eksisterende industribygningeren_US
dc.title.alternativeTransformation of existing industrial buildingsen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Building technology: 530::Architecture and building technology: 531en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record