Show simple item record

dc.contributor.authorVesøen, Jesper
dc.date.accessioned2013-08-30T10:02:52Z
dc.date.available2013-08-30T10:02:52Z
dc.date.copyright2013
dc.date.issued2013-08-30
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/188540
dc.description.abstractMasteroppgaven går ut på å lage et konsept til en reguleringsplan i 3D og ser på muligheter som oppstår ved transformasjonen fra 2D til 3D. Teorien i oppgaven danner grunnlaget for forståelsen av 3D som form, samt at tidligere forskning viser hvordan 3D-visualiseringer kan brukes og styres i forhold til temaet i oppgaven. Et case-område på Løren i Oslo er brukt som utgangspunkt for oppgavens metoder, der 3D-modelleringen av konseptmodellen baserer seg på tilbakemelding fra dybdeintervjuer og et innledende spørreskjema. Denne modelleringsfasen går i to omganger, den første danner basisen for 3D-modellen og gjør det mulig å få konkret tilbakemelding på konseptet. Den andre omgangen baserer seg på tilbakemeldingen, samt den bakenforliggende forskningen tidligere i oppgaven, hvor det produseres frem mer spesifikke 3D-modeller som visualiserer muligheter ved reguleringsplaner i 3D. Forskningen avsluttes med en evaluering av konseptet samt en oppsummering og refleksjon. Oppgaven er av en utforskende art og det er derfor ingen definitiv slutt på konseptet til reguleringsplan i 3D. Hovedmålet ble derfor å komme med konkrete visuelle eksempler på reguleringsplaner i 3D og diskutere muligheter som oppstår. Oppsummeringen på oppgaven er ikke ment som en entydig konklusjon, men konseptet skildrer at det er mulig å vise en reguleringsplan i 3D, samt at det oppstår nye muligheter rundt formatet som er etterspurt av profesjonelle planleggere. Samtidig som det oppstår muligheter har konseptet utfordringer som må løses med videre forskning og testing.no_NO
dc.description.sponsorshipMiljøverndepartementetno_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.titleKonsept : reguleringsplan i 3Dno_NO
dc.title.alternativeConcept : land use zoning plan in 3Dno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Information and communication science: 420::Simulation, visualization, signal processing, image processing: 429no_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Urbanism and physical planning: 230::Planning history, planning theory and planning methodology: 231no_NO
dc.source.pagenumber79no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record