Recent Submissions

 • Helse og fysisk planlegging i Norge 1814-2008 

  Ridderström, Gunnar (PhD Thesis;2015:21, Doctoral thesis, 2017-12-04)
  Avhandlingen tar for seg hvordan byplanleggingen i Norge har vært benyttet i det forebyggende og helsefremmende arbeidet fra begynnelsen av 1800‐tallet og til plan- og bygningsloven i 2008. I avhandlingen analyseres ...
 • With faith in development : Islamic charity as development in practice : perspectives from Pakistan and the Pakistani diaspora 

  Borchgrevink, Kaja C. A. (PhD Thesis;2017:41, Doctoral thesis, 2017)
  This thesis explores ideals and practices of Islamic charity and how these relate to notions of development and development aid in Pakistan and the Pakistani diaspora. The study includes a focus on gender and transnational ...
 • Eiendomsutvikling som strategisk prosjektledelse 

  Bjordal, Sverre Nagell (PhD Thesis;2016:09, Doctoral thesis, 2016)
  This report theorizes real estate development. Well established strategy management theory has been confronted with experience based insights in real estate development to propose a theoretical interpretation of such ...
 • Veien som vilje og forestilling : analysemetoder for landskap og estetisk erfaring 

  Fiskevold, Marius (PhD Thesis;2011:24, Doctoral thesis, 2011)
  Formålet med avhandlingen er å undersøke hvordan analysemetoder for landskap håndterer estetisk erfaring når det skal tas offentlige planbeslutninger. Problemet med å operasjonalisere landskap som et objektivt og verdinøytralt ...
 • Eiendomsdannelse i bytransformasjon 

  Ramsjord, Eivind Hasseldokk (PhD Thesis;2014:11, Doctoral thesis, 2014)
  Temaet for avhandlingen er eiendomsdannelse i bytransformasjon. Eiendomsdannelse går i denne sammenheng ut på å omforme eksisterende eiendomsforhold og etablere nye som gir sikkerhet for de nye "formelle" eier-, eiendoms- ...
 • Jordskiftedomstolene i endring 

  Bjerva, Øystein Jakob (PhD Thesis;2012:8, Doctoral thesis, 2012)
  The thesis focuses on changes in legislation and practice of the Land Consolidation Courts (LCC) in the period from the current Land Consolidation Act entered into force on 01.01.1980. The research is based on a document ...
 • Restorative components of small urban parks 

  Nordh, Helena (PhD Thesis;2010:30, Doctoral thesis, 2010)
  The growing body of knowledge about restorative environments shows that nature offers a restorative advantage over common outdoor urban public spaces with regard to recovery from attentional fatigue and stress. There is ...
 • Animal-assisted intervention as health promotion for elderly persons with dementia 

  Olsen, Christine (PhD Thesis;2016:65, Doctoral thesis, 2016)
  Dementia is an increasing health concern for old people, their families, and their social and health care providers. A range of health care services is needed for persons with dementia, ranging from home-based services, ...
 • Nye skoleanlegg for videregående opplæring : transparens, sentrumslokalisering og brukermedvirkning 

  Lefdal, Else Margrethe (PhD Thesis;2016:02, Doctoral thesis, 2016-11-15)
  Skoleanleggenes fysiske utforming har forandret seg gjennom tidene som følge av både nye krav og muligheter innen arkitektoniske og byggetekniske forhold, og endrede pedagogiske ideer og utdanningspolitiske krav. Formålet ...
 • Kritikken og verket : en refleksjon over fremstilling av landskapsarkitektur som estetisk virksomhet i tidsskriftet Havekunst 

  Andersen, Nina Marie (PhD Thesis;2015:10, Doctoral thesis, 2016-06-10)
  Avhandlingen er et teoretisk bidrag til feltet landskapsarkitektur. Den undersøker fremstillingen av landskapsarkitekturprosjekter i kritikker i tidsskriftet Havekunst fra perioden 1920–2010. Dette gjøres med utgangspunkt ...
 • Gravarealet som landskapsarkitektur : variasjon, virkemidler, muligheter 

  Holm, Rannveig Søndergaard (PhD Thesis;2015:13, Doctoral thesis, 2016-06-10)
  Dette forskningsprosjektet har en designtilnærming og omhandler den fysiske utformingen av gravarealet, området på gravplassen hvor gravene ligger. Gravarealet er et særlig sted og for at det skal framstå som noe eget, ...