Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHolstad, Freddie Hoff
dc.contributor.authorLarsen, Line Kristine Moen
dc.date.accessioned2011-10-25T12:51:18Z
dc.date.available2011-10-25T12:51:18Z
dc.date.issued2011-10-25
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/187207
dc.descriptionDenne masteroppgaven er skrevet ved Institutt for Økonomi og Ressursforvaltning ved Handelshøgskolen UMB. Oppgaven er en avsluttende del av et 2-årig masterstudium i Økonomi og Administrasjon. Oppgaven skrives som et bidrag til debatten om såkalt “Corporate Governance” i Tippeligaklubber og tilknyttede selskaper.en_US
dc.description.abstractDenne oppgaven er en studie av Corporate Governance(CG) i Tippeligaen og de tilknyttede selskapene og den er skrevet som en del av debatten om god virksomhetsstyring i norsk toppfotball. Tidligere forskning viste at norske fotballklubber sliter med økonomistyring og har hatt store likviditetsmessige utfordringer de siste årene. Internasjonal forskning viste at det er store utfordringer knyttet opp i mot CG i fotballen, nettopp fordi den består av ulike komplekse mekanismer og eksisterer i en dynamisk bransje. Denne oppgaven vil diskutere følgende problemstilling: Burde man innføre egne krav til CG i Tippeligaklubber og tilknyttede selskapers økonomistyring i den hensikt å oppfyllede generelle kravene til god virksomhetsstyring? Som et utgangspunkt i å belyse CG i fotballen har vi benyttet vi begrepet god virksomhetsstyring som tar for seg styringsstrukturen, risikostyringen og de styrende dokumentene. Tidligere forskning har vist at begrepet CG kan tolkes forskjellig og vi har derfor valgt å ta en innfallsvinkel med begrensninger i forhold til risikostyring og internkontroll, herunder forholdet mellom eier, styret og ledelsen. Undersøkelsen er eksplorativ i sin tilnærming og bygger både på et strukturert spørreskjema og semi- strukturerte dybdeintervjuer av henholdsvis nøkkelpersoner i sentrale styreverv. Analyseresultatene viste at Tippeligaen og de tilknyttede selskapene gjør mye riktig ved at de har systemer for risikostyring og risikoidentifisering. Problemet derimot er man ikke har noen form for etterlevelse, heller ikke en fast økonomisk bransjestandard for økonomistyring. Disse elementene sammenkoblet med en bransje med høy risiko i spillerkjøp, spillersalg og publikumstall, gjør at man har stilt spørsmål om man bør innføre egne CG krav. Vi har helt klart sett forbedringspotensial i forhold til CG. Tippeligaklubbene mangler transparenthet til sine interessenter. Vi mener NTF bør komme på banen og kreve blant annet at alle fotballklubber publiserer sine årsrapporter i full offentlighet, samtidig at de bør kreve at klubbene følger lisensregelverket som en minimumsstandard. NTF bør kreve at de har en høyere målsetting enn de kravene som er satt, slik at man går ifra en nullmargins policy til å ha en margin i den økonomiske styringen. Slik det er i dag er det lite rom for benchmarking klubbene i mellom og det virker som om konkurransen er like tøff også på utsiden av fotballbanen.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectCorporate Governanceen_US
dc.subjecttippeligaklubberen_US
dc.subjectrisikostyringen_US
dc.subjectinternkontrollen_US
dc.subjectfotballøkonomien_US
dc.subjecteierstyring og selskapsledelseen_US
dc.subjectERMen_US
dc.subjectCOSOen_US
dc.subjectgod virksomhetsstyringen_US
dc.subjectfootball clubsen_US
dc.subjectNFFen_US
dc.subjectNTFen_US
dc.titleMed lisens til å feile : En analyse av Corporate Governance i norske Tippeligaklubber og tilknyttede selskaperen_US
dc.title.alternativeWith license to fail : An analysis of Corporate Governance in Norwegian premier league footballclubs & associating companiesen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212en_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US
dc.source.pagenumber130en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel