Show simple item record

dc.contributor.authorGulsvik, Karen Johanne
dc.date.accessioned2013-08-06T09:34:30Z
dc.date.available2013-08-06T09:34:30Z
dc.date.copyright2013
dc.date.issued2013-08-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/186939
dc.description.abstractUttrykket ”fryktens landskap” ble innført som en visuell modell for å forklare hvordan frykt kunne endre byttedyrs atferd og arealbruk for å redusere risikoen for å bli drept når predatorer er tilstede. Ulike habitater representerer ulike nivåer av risiko. Byttedyrene velger habitat utfra en avveiing mellom predasjonsrisiko og næringsbehov. Gaupa (Lynx lynx) og jegerne har ulik jaktteknikk, og det forventes dermed at de representerer to ulike fryktlandskap. Dette studiet undersøker hvordan hjortens (Cervus elaphus) og rådyrets (Capreolus capreolus) predasjonsrisiko fra gaupe og jeger endrer seg med habitatet med fokus på skjul, og om de ulike predatorene representerer to ulike fryktlandskap. Habitatet på lokaliteter i Hallingdal, Norge, der rådyr og hjort har blitt drept av GPS-merkede gauper eller skutt av jegere, ble sammenlignet med habitater der GPS-merkede rådyr og hjort har oppholdt seg uten å bli drept. Gaupa er kjent for å være en snikpredator og jegerne er kjent for å ha høyest jaktsuksess i åpent terreng. Hypotesen min var derfor at risikoen for å bli drept av gaupe reduseres med økt sikt og risikoen for å bli skutt av jeger øker med økt sikt for begge byttedyrartene. I samsvar med hypotesen fant jeg at den relative risikoen for å bli skutt av jeger øker når sikten øker. For hjort er det en redusert risiko for å bli drept av gaupe når sikten øker, mens for rådyret var det ingen habitatvariable som signifikant påvirket risikoen for å bli drept av gaupe. Dette kan skyldes at gaupa tvinges til å jakte i åpent terreng grunnet lave hjorteviltbestander i Hallingdal og at den er en effektiv rådyrjeger også i åpent habitat. Resultatene kan tyde på at når gaupa skal legge ned en stor hjort er den mer avhengig av å ha godt skjul slik at den kan angripe på kloss hold. Dette ser ikke ut til å være avgjørende for suksessen når den jakter på det mye mindre rådyret. Hjortedyrene i dette studiet er utsatt for dobbeltpredasjon med risiko for å bli drept i både tett og åpent terreng. For begge hjortedyrene ser vi at gaupe og jeger lager ulike fryktlandskap for hjort og rådyr. Hjortedyrene blir tvunget til å velge mellom to ”onder” og må gjøre en avveiing mellom næringssøk og predasjonsrisiko, under jakten må de i tillegg gjøre en avveiing mellom de to predatorene.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Ås
dc.subjectfryktens landskapno_NO
dc.subjectdobbeltpredasjonno_NO
dc.subjecthjortno_NO
dc.subjectrådyrno_NO
dc.subjectgaupeno_NO
dc.subjectjegerno_NO
dc.titleDobbeltpredasjon i et heterogent landskap : er det forskjeller i risikohabitat for hjort og rådyr?no_NO
dc.title.alternativeDouble predation in a heterogeneous landscape : do risk habitats differ for red deer and roe deer?no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Agriculture and fishery disciplines: 900::Agriculture disciplines: 910::Management of natural resources: 914no_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Zoology and botany: 480no_NO
dc.source.pagenumber32no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record