Show simple item record

dc.contributor.authorTjomsland, Sigve
dc.date.accessioned2010-07-13T09:00:09Z
dc.date.available2010-07-13T09:00:09Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/185635
dc.descriptionMaster's thesis in Special educationen_US
dc.description.abstractMålsettingen med denne studien er å undersøke hvordan noen sentrale emner innen forskning rundt matematikkvansker kommer til uttrykk hos elver med vansker i faget. Representasjoner relatert til tall og regning, regnestrategier og regneferdigheter er de sentrale faktorene som undersøkes. Også enkelte andre faktorer som for eksempel emosjonelle forhold tas med i betraktningen. Det er av spesiell interesse å undersøke om en kan belyse hvordan disse ulike faktorene gjensidig påvirker hverandre i elevenes utvikling. Studien bygger på ulike rapporter fra prøver, tester og annen utredning, samt rapporter og notater fra støtteundervisning som ble satt i verk etter testingen, med mer. Dette er i samsvar med en klar målsetting om en skolerelatert tilnærming. Funnene i studien antyder at det er en sammenheng mellom de ulike faktorene og at disse gjensidig påvirker hverandre. Nye spørsmål reises. Blant annet antyder studiens funn at et fokus på samspillet kan gi nye didaktiske muligheter. Dette bør undersøkes videre.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen_US
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-HF-IAS/2010;
dc.subjectspesialpedagogikken_US
dc.subjectregnevanskeren_US
dc.subjectmatematikkvanskeren_US
dc.subjectregnestrategieren_US
dc.subjectrepresentasjoneren_US
dc.subjectregneferdigheteren_US
dc.titleSamspillet mellom regnestrategier, representasjoner og regneferdigheter : en kvalitativ studie av tre elever med regnevanskeren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Special education: 282en_US
dc.source.pagenumber75en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Master's theses (HF-IGIS) [417]
    Masteroppgaver i Spesialpedagogikk / Masteroppgaver i Migration and intercultural relations/Masteroppgaver i Matematikkdidaktikk

Show simple item record