• Samspeltekstar i poesi av Helge Torvund 

      Sirevåg, Jorunn (Masteroppgave/UIS-HF-IKS/2013;, Master thesis, 2013-06-07)
      For meg er det særskilt ordkunsten i Helge Torvunds diktning som vekker interesse. Eg opplever at dikta hans opnar for interessante refleksjonar om kreftene i språket og om ekspressivitet i motiv, tematikk og det ...