• Danning og løynde poetiske skattar : læreverket og modellesaren 

   Tollaksen, Merete (Masteroppgave/UIS-HF-IKS/2008, Master thesis, 2008)
   Kven er læreverkets modellesar? Det var det eigentlege overordna målet med denne avhandlinga. For å nå dette målet har eg undersøkt kva kunnskap læreverket ynskjer å utvikle hos sine lesarar og korleis lesaren blir forma ...
  • Samspeltekstar i poesi av Helge Torvund 

   Sirevåg, Jorunn (Masteroppgave/UIS-HF-IKS/2013;, Master thesis, 2013-06-07)
   For meg er det særskilt ordkunsten i Helge Torvunds diktning som vekker interesse. Eg opplever at dikta hans opnar for interessante refleksjonar om kreftene i språket og om ekspressivitet i motiv, tematikk og det ...
  • The Effect of Performance on Gender and Identity in Contemporary Poetry 

   Frostadottir, Katrin Kine (Master thesis, 2018-05-11)
   This thesis aims to analyze what effect performance has had on contemporary poetry. This is based on the assumption that performance poetries like slam poetry, have not only changed poetry but also allowed poets to use ...
  • Å vera til stades. Ei lesing av Jimmen (2011) av Øyvind Rimbereid 

   Hakestad, Aud Jorunn Haugen (Master thesis, 2013-05-15)
   Jimmen (2011) av Øyvind Rimbereid er eit dikt der framstillinga av staden tyder mykje for meiningsdanninga. Stavanger på 70-talet er bakteppe for handlinga. Eit todelt lyrisk eg i diktet, køyrekaren og hesten Jimmen køyrer ...