• Danning og løynde poetiske skattar : læreverket og modellesaren 

   Tollaksen, Merete (Masteroppgave/UIS-HF-IKS/2008, Master thesis, 2008)
   Kven er læreverkets modellesar? Det var det eigentlege overordna målet med denne avhandlinga. For å nå dette målet har eg undersøkt kva kunnskap læreverket ynskjer å utvikle hos sine lesarar og korleis lesaren blir forma ...
  • Samspeltekstar i poesi av Helge Torvund 

   Sirevåg, Jorunn (Masteroppgave/UIS-HF-IKS/2013;, Master thesis, 2013-06-07)
   For meg er det særskilt ordkunsten i Helge Torvunds diktning som vekker interesse. Eg opplever at dikta hans opnar for interessante refleksjonar om kreftene i språket og om ekspressivitet i motiv, tematikk og det ...
  • Å vera til stades. Ei lesing av Jimmen (2011) av Øyvind Rimbereid 

   Hakestad, Aud Jorunn Haugen (Master thesis, 2013-05-15)
   Jimmen (2011) av Øyvind Rimbereid er eit dikt der framstillinga av staden tyder mykje for meiningsdanninga. Stavanger på 70-talet er bakteppe for handlinga. Eit todelt lyrisk eg i diktet, køyrekaren og hesten Jimmen køyrer ...