• Ungdommers fortellinger om 22.juli - En eksplorativ studie av ungdommers historiebevissthet knyttet til terrorangrepene 22.juli 2011 

   Haga, Carla Lothe (Masteroppgave/UIS-HF-IKS/2013;, Master thesis, 2013-05-16)
   Tema for oppgaven er ungdommers fortellinger om 22.juli. Studien har som mål å undersøke ungdommers historiebevissthet knyttet til terrorangrepet som rammet Norge 22.juli 2011. Studien har det kvalitative forskningsintervjuet ...
  • Utenlandsfødte i Stavanger og Hetland i tiden før og etter veksten i hermetikkindustrien 

   Veland, Bernhard (Masteroppgave/UIS-HF-IKS/2016;, Master thesis, 2016-05)
   Oppgaven drøfter innslaget av utenlandsfødte i Stavanger og Hetland i perioden før og etter veksten i hermetikkindustrien.
  • Utforskeren - på vei, men ikke i mål 

   Rypestøl, Kjartan (Masteroppgave/UIS-HF-IKS/2017;, Master thesis, 2017-05)
   Tema for oppgaven er å undersøke hvordan lærere i grunnskolen operasjonaliserer Utforskeren i sin historieundervisning, for å øke metode- og begrepskunnskapene, og gjennom det hjelpe elevene til økt kompetanse i historiefaget. ...
  • Utvandringen fra Eigersund kommune til Amerika i perioden 1903 - 1928 

   Ege, Thomas (Masteroppgave/UIS-HF-IKS/2017;, Master thesis, 2017-05)
   Jeg hadde som mål å kartlegge noen sider av Eigersund kommunes utvandringshistorie i perioden 1903 - 1928 fra utreisestedene Stavanger, Kristiansand og Bergen, og sette funnene mine i lys av norsk utvandringshistorie i ...
  • Utviklinga av historiske spel i Noreg 

   Nessa, Solveig (Masteroppgave/UIS-HF-IKS/2009, Master thesis, 2009)
  • Vann, kraftutbygging, fortelling : en miljøhistorisk analyse av historiefortellinger i norsk vannkraftindustris jubileumsbøker 

   Tjørhom, Malin (Masteroppgave/UIS-HF-IKS/2015;, Master thesis, 2015-05-19)
   I denne oppgaven rettes søkelyset om hvordan norsk vannkraftindustri forteller forholdet mellom menneske og natur over tid i egen jubileumslitteratur. Forholdet mellom menneske og natur er det sentrale problemkompleks i ...
  • Variation in the Older Scots Vowels 4, 5, and 8 

   Halvorsen, Anne Liv Vastveit (Masteroppgave/UIS-HF-IKS/2011;, Master thesis, 2011)
   The present thesis is a study of the Older Scots vowels 4, 5, and 8, as classified in A.J. Aitken’s vowel system, in the period 1380-1500. The vowels are studied based on a number of lexical items containing the various ...
  • Verdien av vann. En studie av konflikter i vannforsyningen til Nord-Jæren, 1950-2017 

   Sembsmoen, Ove (Masteroppgave/UIS-HF-IKS/2017;, Master thesis, 2017-05)
   Det er vel anerkjent at verden står overfor en global krise i å sørge for nok og rent vann til stadig flere mennesker, et mer intensivt jordbruk og industrialisering. Konflikter om tilgangen til og fordelingen av denne ...
  • ” ... Vi har da oppnådd noe på den tiden”, sa Åsta. En komparativ analyse av kjønnsoverskridende jenter i tre ungdomsbøker. 

   Poulsen, Henriette Korsand (Masteroppgave/UIS-HF-IKS/2017;, Master thesis, 2017-05)
   Formålet med denne masteroppgaven er å belyse hvordan litteraturen kan fremstille overskridelse av de sosiale normene for hva kvinner er og kan gjøre. Problemstillingen er hvordan kjønnsoverskridende jenter fremstilles i ...
  • Vikinger og "Vikinger" 

   Løyning, Per Stian Sandane (Masteroppgave/UIS-HF-IKS/2014;, Master thesis, 2014-05-12)
   Teori: Man finner mye teori på dette fagfeltet, man må «rense» ut det som blir mest relevant og best kan støtte opp om oppgaven i dens besvarelse. Oppgaven er en historiebruksanalyse av en tv-serie, så dette er både en ...
  • Virkeligheten som virkemiddel 

   Johansen, Ørjan Zazzera (Masteroppgave/UIS-HF-IKS/2010;, Master thesis, 2010)
   Målet med avhandlingen er å studere hvordan Jostein Gaarder og Dan Brown i bøkene Vita brevis og Da Vinci-koden bruker referanser til den ytre virkeligheten som et bevisst litterært virkemiddel. Premisset er at virkeligheten ...
  • "Vi sir aldri ei" : en studie av femininum i altadialekten 

   Stabell, Kristine Mikalsen (Masteroppgave/UIS-HF-IKS/2016;, Master thesis, 2016-05-09)
   Denne masteroppgaven er en studie av femininum i altadialekten. Studien er basert på kvalitative intervju med 34 informanter i alderen 13-82 år, fra bydelene Bossekop, Elvebakken og Kronstad. Problemstillingen tok utgangspunkt ...
  • Visual Representations of Gender in English Foreign Language Textbooks and 10th Graders’ Reflections on Gender Equality and Visual Literacy 

   Dyrskog, Line Karin (Masteroppgave/UIS-HF-IKS/2017;, Master thesis, 2017-05-12)
   This thesis presents a class of 10th graders ability to reflect on gender equality and visual representations, and how well four English Foreign Language (EFL) textbooks promote the Norwegian Curriculum’s general aim on ...
  • Visual Representations of Indigenous Cultures in English Foreign Language Textbooks 

   Brown, Cecilie Waallann (Masteroppgave/UIS-HF-IKS/2016;, Master thesis, 2016-05)
   This thesis presents an analysis of how indigenous cultures are visually represented through images in four English Foreign Language (EFL) textbooks produced for Norwegian lower secondary schools. Building on the concept ...
  • Waiting for Godot in Sarajevo, 1993 

   Abazovic, Dina (Masteroppgave/UIS-HF-IKS/2015;, Master thesis, 2015-05-13)
   When Susan Sontag staged Waiting for Godot in besieged Sarajevo in 1993, several dramaturgical changes were made to Samuel Beckett’s play. Within the framework of memory studies, the thesis explores why and how the war ...
  • The way of obtaining the Grand Elixir : an edition of the 'Tamyrtone' text in BL Harley 1747 

   Wojtalik, Beata (Masteroppgave/UIS-HF-IKS/2010;, Master thesis, 2010)
   This thesis consists of an edition of an alchemical text found in the fifteenth-century manuscript BL Harley 1747. The text is catalogued as ‘The way of obtaining the grand Elixir’ and is attributed to ‘Tamyrtone’; it is, ...
  • "Welcome nonreader" - adaptasjon og resepsjon av lydbøker 

   Andersen, Malin Asker (Masteroppgave/UIS-HF-IKS/2016;, Master thesis, 2016-05)
   Tematikken for denne oppgaven er adaptasjon og resepsjon av lydbøker. Jeg har vært interessert i adaptasjon- og produksjonsprosessen, hvilke grep som blir tatt, og hvilke virkemidler som blir brukt, i tilpasningen til et ...
  • What do women want? Writing the female self 

   Handal, Marte (Masteroppgave/UIS-HF-IKS/2013;, Master thesis, 2013-05-14)
   Historically, the concept of woman has varied and changed in keeping with the ruling ideology of the time, and this has caused a number of challenges for women. This thesis is a study of how the narrative of the (female) ...
  • Who's afraid of The Big Bad Wolf? 

   Knoph-Bjørnevoll, Karen (Masteroppgave/UIS-HF-IKS/2015;, Master thesis, 2015-05-13)
   Fairy tales are an influential aspect within our culture. We grow up hearing and reading these stories in different mediums throughout our lives, which is why these narratives are easily identifiable. This thesis aims to ...
  • Words Are Wind: Investigating Literacy and Power in A Song of Ice and Fire. 

   Pedersen, Beth Wold (Masteroppgave/UIS-HF-IKS/2017;, Master thesis, 2017-05-11)
   The proposed thesis seeks to investigate how some of the characters of the book series A Song of Ice and Fire by George R.R.Martin are limited by different social structures of masculinity, physical prowess, feudal power ...