• Nettavis som literacy-arena for ungdom : en studie av navigering og oppmerksomhetsdistribusjon i lesingens orienteringsfase 

   Eriksen, Kristin (Masteroppgave/UIS-HF-IKS/2010;, Master thesis, 2010)
   Målet for denne studien har vært å utforske hvordan ungdom leser nettaviser. Nettavis er en autentisk arena for alle samfunnssfærer, og brukes også i undervisning. På ungdomstrinnet er nettaviser en omdiskutert arena, fordi ...
  • New trends and old stereotypes in foreign aid : book essays 

   Hansen, Ketil Fred (Journal article, 2013-06)
   The three volumes reviewed here are dealing with challenging and problematic areas concerning foreign aid. All three discuss to a various degree, the powers and hidden agendas in the donor – recipient relationships, the ...
  • «Noe er der, men så er det noe annet»: Om kompleksiteten i Merethe Lindstrøms roman Fra vinterarkivene (2015) 

   Lavalette, Amanda Tveit (Masteroppgave/UIS-HF-IKS/2017;, Master thesis, 2017-11)
   Denne avhandlinga er ein analyse av kompleksiteten i Merethe Lindstrøms roman Fra vinterarkivene (2015), med utgangspunkt i sjukdomsframstillinga i verket. Hovudspørsmålet eg stiller som grunnlag for analysen er: Korleis ...
  • Nordisk ministerråds nabospråkpolitikk 

   Købmand Petersen, Bjarne (Masteroppgave/UIS-HF-IKS/2015;, Master thesis, 2015-05-13)
   Avhandlingen undersøker med hvilke ord Nordisk Ministerråd fra 1971 til utgangen av 2014 i tilgjengelig skrift definerer og bruker termen nabospråk, samt formulerer en nabospråkdidaktikk og en nabospråkpolitikk for de ...
  • Norsk litteratur bak muren: Publikasjons- og sensurhistorie fra DDR (1951–1990) 

   Jager, Benedikt (Book, 2014)
   Benedikt Jager undersøker i denne boken hvordan norsk litteratur ble mottatt i det totalitære Øst-Tyskland. Mellom 1950 og 1990 ble i alt 91 norske titler oversatt og utgitt på det østtyske markedet. Forfatteren viser ...
  • Nygnostisk antropologi : menneskesynet i New Age i et teologihistorisk perspektiv 

   Skottene, Ragnar (Journal article; Peer reviewed, 2007)
   During the last 30–40 years, «new» religious movements have invaded secular segments of our northern and western culture. Among these movements, the so-called New Age movement has played rather a dominant role. This article ...
  • Nynazisme på nett : en studie av historiebruk på Vigrid og Nordfronts nettsteder. 

   Nygård, Ellen (Masteroppgave/UIS-HF-IKS/2015;, Master thesis, 2015-05-21)
   Denne studien undersøker hvordan historier om 2. verdenskrig brukes på nettsidene til Vigrid og Nordfront. Studien setter Vigrid og Nordfronts historier i lys av en kontekstuell og en intertekstuell ramme, for å prøve å ...
  • Nynorsk som sidemål: rammer, innhold og læringsarbeid i undervisningen på ungdomstrinnet 

   Kittelstad, Hanne (Masteroppgave/UIS-HF-IKS/2015;, Master thesis, 2015-05)
   Avhandlingen undersøker rammevilkår, innhold og metoder i sidemålsundervisning fra et lærerperspektiv. Metoden som er brukt i avhandlingen er en kvantitativ spørreundersøkelse, og respondentene er norsklærere på ungdomstrinnet ...
  • "Nytt de giftfrie produkter”- En analyse av Bondevennens fremstilling av plantevernmidler i perioden 1950-1979. 

   Sandstøl, Cecilie (Master thesis, 2016-05)
   I denne oppgaven har jeg sett på hvordan tidsskriftett Bondevennen har fremstilt plantevernmidler i perioden 1950-1979. Jeg har for strukturens skyld delt oppgaven inn i tiår, henholdsvis 50-, 60-, og 70-tallet. Hovedtendensen ...
  • Obituary: Norman Francis Blake (1934–2012) 

   Thaisen, Jacob (Journal article, 2013-02)
   ‘‘Norman F. Blake, University of Sheffield’’. Students of English around the world will have come across title pages and article headers with this name and affiliation, for Blake’s academic output was extensive and varied. ...
  • Offentlig navnsetting og identitet i gatene på Bryne 

   Roalkvam, Annika Tove (Masteroppgave/UIS-HF-IKS/2010;, Master thesis, 2010)
   Offisiell navnsetting og identitet i valg gatenavn på Bryne Masteroppgaven er en lesevitenskapelig analyse av saksgang og argumentasjon ved offisiell navnsetting av gatenavn på Bryne i Time kommune, en stasjonsby sør for ...
  • Official naming in Hå, Klepp and Time 

   Særheim, Inge (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Toponyms localize, reflect and give information about historical traditions and various phenomena in an area. They form part of the local heritage and culture. The relationship between place names, heritage and identity is ...
  • Official urban naming : cultural heritage and identity 

   Særheim, Inge (Journal article; Peer reviewed, 2007)
   In modern cities naming forms part of urban planning. The naming principles often reflect cultural aspects like heritage, local tradition and identity. Official urban names are links to the past and signs of continuity and ...
  • Ola Stemshaug 20/1 1936 – 27/8 2013 

   Særheim, Inge (Journal article, 2013)
   Med Ola Stemshaug er ein av dei fremste representantane for norsk og nordisk namneforsking gått bort. Det faglege interessefeltet hans femnde vidt, noko som ein omfattande vitskapleg og populærvitskapleg produksjon er ...
  • Olje for utvikling - hånd i hånd med norske oljeinteresser? 

   Tollaksen, Tor Gunnar (Masteroppgave/UIS-HF-IKS/2017;, Master thesis, 2017-05-18)
   Bistandsprogrammet Olje for utvikling ønsker å bidra til å hjelpe petroleumsland med å gjøre petroleumsinntektene til en ressurs og ikke en forbannelse. For land i Afrika betyr det en stor endring i styresettet for at ...
  • Om en strandet hval, noen kyr og litt om alt vi ikke vet. En analyse av dramaturgi og ikonotekst i tre bildebøker. 

   Mitchell, Monica G. (Masteroppgave/UIS-HF-IKS/2006;, Master thesis, 2006)
   De siste 20-30 åra har vi i barne- ungdomslitteraturen sett en fornying både i emneområde, tema og motivvalg. Denne avhandlinga beskriver bildebokfeltet. I innledningen gjør jeg rede for de viktigste endringene knyttet til ...
  • On a uniqueness property of second convolutions 

   Blank, Natalia (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   Let M∞ denote the space of all finite nontrivial complex Borel measures on the real line whose variation has a fast decay at −∞.
  • Once upon a time in a fantasy : a study of fairytale elements in fantasy 

   Opheim, Anna Patricia T. (Masteroppgave/UIS-HF-IKS/2010;, Master thesis, 2010)
   This thesis has looked at the different fairy tales elements in fantasy literature, by analyzing the main characters in the following books, Coraline, Harry Potter and the Philosopher’s Stone and The Amber Spyglass. These ...
  • On the use of ICT and CALL in intermediate level EFL classes in Norway 

   Torjusen, Aelita A.C. (Masteroppgave/UIS-HF-IKS/2008, Master thesis, 2008)
   This thesis investigates the advantages and challenges facing teachers in the process of applying ICT (Information and Computer Technologies) and especially CALL (Computer- Assisted Language Learning) in EFL (English as ...
  • Opposisjonen mot Harald Hårfagre 

   Ågotnes, Bjørn-Are (Masteroppgave/UIS-HF-IKS/2009, Master thesis, 2009)
   Temaet for denne oppgaven er opposisjonen mot Harald Hårfagre. For å kunne avdekke en opposisjon mot ham, vil oppgaven først se på bakgrunnsbildet til Harald Hårfagre, for å danne grunnlaget til å analysere hva som lå ...