Nye registreringer

 • Kvalitet i barnehagelærerutdanning i naturvitenskap: En fellesnordisk studiemodul 

  Sortland, Merete Økland; Tikkanen, Tarja Irene; Heggen, Marianne Presthus; Holter, Kari; Langholm, Guri; Broström, Stig; Bollingberg, Karen; Damgaard, Birgitte; Frøkjær, Thorleif; Gustavsson, Laila; Ladstein, Sigve; Nappen, Kari Grutle; Nordahl, Kristín; Harju-Luukkainen, Heidi; Staffans, Eva; Thulin, Susanne (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  This article presents a new joint Nordic study module consisting of a theoretical framework, the kindergarten teacher students’ case study and a reflection talk, in natural science for the kinder-garten teacher education. ...
 • Pupil aggressiveness, teacher authority, and disruptive classroom behaviour 

  Vaaland, Grete Sørensen (PhD thesis UiS;315, Doctoral thesis, 2016-11-24)
  Background: Pupil behaviour is important for academic and social learning in school. Disruptive behaviour conflicts with learning and may cause teachers to experience stress and even burnout. Although some knowledge is ...
 • Evaluating the mindfulness based coping program: an effectiveness study using a mixed model approach 

  Tharaldsen, Kjersti B.; Bru, Lars Edvin (Journal article; Peer reviewed, 2012-04)
  Since more than 450 million people worldwide suffer from mental disorders, interventions that promote mental health have been called for. Mindfulness-based coping (MBC) is an intervention based on coping skills ...
 • Kollegaveiledning – er det verd å bruke tid på? 

  Midthassel, Unni Vere (Journal article, 2003)
  Kollegaveiledning er en arbeidsmåte der kolleger skal bidra til hverandres kompetanseutvikling ved å ta utgangspunkt i hverdagens utfordringer. Tiltaket er blitt fremhevet som nyttig for å øke læreres profesjonalitet og ...
 • Young children’s participation in a Q study with visual images: Some comments on reliability and validity 

  Størksen, Ingunn; Thorsen, Arlene Arstad (Journal article; Peer reviewed, 2011-10)
  In this study we discuss various aspects of the participation of young children as informants in research relating to their own adjustment and behavior. We ask whether it is meaningful to include young children as participants ...
 • Tekstlesning på skjerm: noen implikasjoner av et digitalt grensesnitt for lesing og forståelse 

  Mangen, Anne; Kristiansen, Marie (Journal article; Peer reviewed, 2013-01)
  Digitale tekster har en rekke egenskaper som gjør dem forskjellige fra trykte tekster, og som kan innvirke på leseforståelsen. Forskning på digital lesing har særlig fokusert på kognitiv belastning ved hypertekst-lesing, ...
 • Factors associated with disruptive behaviour in the classroom 

  Bru, Edvin (Journal article; Peer reviewed, 2007)
  This paper examines the relationships of pupils’ on-task orientation at school and their opposition to teachers with perceived cognitive competence, perceived relevance of schoolwork, and the belief that going against ...
 • Academic outcomes in school classes with markedly disruptive pupils 

  Bru, Edvin (Journal article; Peer reviewed, 2009)
  The aim of the present research is to investigate the degree to which average academic outcomes in secondary school classes are associated with the inclusion of markedly disruptive pupils. Findings are based on two separate ...
 • Den ene dagen 

  Jahnsen, Hanne; Nergaard, Svein; Rafaelsen, Frank; Tveit, Arne (Journal article, 2009)
  På oppdrag fra Utvalget for bedre læring for barn, unge og voksne med særskilte behov (Midtlyngutvalget), har Lillegården kompetansesenter gjennomført en kasusstudie av smågruppebaserte deltidstiltak. Målgruppen er ungdom ...
 • Er alle med? : smågruppetiltak for elever som viser problematferd og/eller lav skolemotivasjon : en kartlegging på 1.-7. trinn i grunnskolen 

  Jahnsen, Hanne; Nergaard, Svein; Grini, Nina (Research report, 2012-03-19)
  Hovedhensikten med denne kartleggingen har vært å lage en oversikt over forekomst, organisering og antall elever i smågruppebaserte opplæringstiltak i norske grunnskoler med elever på 1.-7. årstrinn. Tilstedeværelsen av ...
 • «Få dem ut av klassen!» – Men hjelper det? 

  Jahnsen, Hanne; Nergaard, Svein; Grini, Nina (Journal article, 2011-09)
  Skoler som har smågruppetiltak for elever som viser lav skolemotivasjon og problematferd, og skoler som ikke har slike tiltak, blir sammenlignet med hensyn til læringsmiljø og skolekultur. I en undersøkelse har man lett ...
 • Helhet og sammenheng : fritidstilbud ved Eidsberg ungdomsskole : en evaluering 

  Nergaard, Svein; Jahnsen, Hanne; Grini, Nina (Research report, 2011-03-30)
  Lillegården kompetansesenter har på oppdrag fra Eidsberg kommune ved Eidsberg ungdomsskole gjennomført en evaluering av fritidstilbudet Ettermiddagspiloten. Skolens mål er at tilbudet skal være med på å skape helhet og ...
 • Ja, visst gjør det vondt: LP-modellen i videregående skole - erfaringer og refleksjoner 

  Ukjent forfatter (Book, 2011-02-16)
  Artiklene i samlingen er basert på erfaringer fra et pilotprosjekt i videregående skole. De spenner fra å vise problemstillinger i lærergruppene til å være mer reflekterende rundt temaet læringsmiljø i den videregående ...
 • Family narratives through the eyes of an adult child of divorce 

  Størksen, Ingunn; Berner, Karin Liland; Thorsen, Arlene Arstad (Journal article; Peer reviewed, 2008)
  In the present study the authors explore an adult’s retrospect recall of viewpoints of his parents divorce by applying Q methodology. The study design consists of a single case study where the authors apply Q methodology ...
 • Erfaringer fra «De utfordrende barna» 

  Roland, Pål; Fandrem, Hildegunn; Størksen, Ingunn; Løge, Inger Kristine (Journal article; Peer reviewed, 2007)
  Prosjektet «De utfordrende barna» er initiert av Fylkesmannen i Rogaland og har fokus på å utvikle handlingskompetanse til å avdekke, avhjelpe og forebygge psykososiale vansker hos barn i alderen 4 til 8 år. Her ...
 • Teachers' priorities and beliefs : a venture into beliefs, methodologies, and insights 

  Thorsen, Arlene Arstad (PhD thesis UiS, Doctoral thesis, 2009-01-30)
  This study focuses on Norwegian preschool- and schoolteachers’ priorities, beliefs and their subjective opinions about discipline and behavior management, group/classroom practices, beliefs about children, and ...
 • Barnet i barnehagen : relasjoners betydning for tidlig utvikling 

  Størksen, Ingunn (Chapter, 2007)
  Det er vanskelig å forestille seg hvordan en tilværelse kan bli meningsfull dersom mennesket ikke er i relasjon og samspill med andre. Andre mennesker forteller oss på mange måter hvem vi er, de støtter oss emosjonelt og ...
 • Hva kan barnehagen bidra med til barn som har opplevd samlivsbrudd? 

  Størksen, Ingunn (Journal article; Peer reviewed, 2008)
  Hvert år opplever mange norske barn samlivsbrudd. Internasjonale og norske studier viser at barn som har opplevd samlivsbrudd er i større risiko for ulike psykososiale problemer enn andre barn. Tidligere norske studier og ...
 • Barn og ungdom og foreldres samlivsbrudd 

  Størksen, Ingunn (Journal article, 2006)
 • Psykososiale konsekvenser blant barn og ungdom ved samlivsbrudd 

  Størksen, Ingunn (Journal article, 2006)
  I denne artikkelen presenteres aktuell forskning vedrørende psykososial tilpasning blant barn og ungdom som har opplevd samlivsbrudd. Et gjennomgående funn i norsk og internasjonal forskning er at det er litt flere plager ...

Vis flere