Show simple item record

dc.contributor.authorAmbjørnsen, Ruth
dc.date.accessioned2010-11-16T15:51:16Z
dc.date.available2010-11-16T15:51:16Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/184522
dc.descriptionMaster's thesis in Change managementen_US
dc.description.abstractI følge Statistisk Sentralbyrå (SSB: http://www.ssb.no/emner/00/02/sa32/index.html), vil antall eldre over 67 år, stige betraktelig etter 2010. Antall eldre over 60 år, vil fordobles i perioden frem til 2050. I den samme perioden, vil antallet på unge under 14 år, ikke følge den samme utviklingen, men ser heller til å flate mer ut. Dette er bekymringsverdig med tanke på at flere sykehjem sliter med å beholde og rekruttere faglig kvalifisert pleiepersonale (se kapittel 1.5). Dersom SSB’s beregninger stemmer, vil det i fremtiden kunne bety flere eldre, og mindre kvalifisert fagpersonell til å behandle de pasientene som kommer inn på sykehjem. At sykehjem blant annet spesialiserer seg, kan bidra til å beholde og rekruttere sykepleiere til sykehjem. Samhandlingsreformen tar opp dette emnet. Andre faktorer er til eksempel kompetanseløftet, hospiteringsmuligheter og legedekning på sykehjem, med mer. Problemstilling: ”Hvordan beholde og rekruttere sykepleiere til sykehjem?” I denne masteroppgaven ble det satt søkelys på hvordan ledelsen på et kommunalt sykehjem kan få sykepleiere til å bli værende på et sykehjem og rekruttere nye sykepleiere. Til det, ble intervjuet sykepleiere, med den hensikt å gjøre ledelsen oppmerksom på hva sykepleiere selv mener kan være viktige tiltak vedrørende overnevnte problemstilling. Som metode ble det tatt i bruk en kvalitativ tilnærming, der det ble intervjuet sykepleiere som arbeidet ved et kommunalt sykehjem under forskningsperioden, som anskaffelse på data. I tillegg har det blitt brukt andre studier og forskningsfunn, samt relevante artikler knyttet opp mot dette temaet. Det har blitt satt opp noen hovedperspektiver i tilknytning til teoretiske tilnærmingen. Disse omhandler organisasjonskultur, organisasjonsidentitet og omdømmebygging. Funnene viser viktigheten av å ha et godt faglig miljø på et sykehjem. Kompetanseutvikling, interessante og utfordrende arbeidsoppgaver på et faglig nivå, tydelig ledelse og omdømmebygging, er noen av de viktige faktorene som kan bidra til at sykepleiere velger å jobbe på sykehjem. Sykehjem som spesialiseres innen egne fagområder, slik samhandlingsreformen har til hensikt, kan også være et trekkplaster for å få sykepleiere til sykehjem. Funnene vedrørende dette spørsmålet, kan tyde på at sykepleiere ikke er kjent med samhandlingsreformens formål. Lønn kan også ha en innvirkende faktor, men funnene tyder på at det i første rekke er den faglige og miljømessige delen som kan være avgjørende i spørsmålet om å beholde og rekruttere sykepleiere til sykehjem. Som konklusjon, viser funnene en bekreftelse på oppgavens hypotese, om at sykepleiere ikke ser på sykehjem som en attraktiv arbeidsplass. Ledelsen bør fokusere på godt (faglig) miljø med gode utviklingsmuligheter, utfordrende arbeidsoppgaver og en tydelig ledelse som vektlegger å bygge opp kulturen og identiteten til sykehjemmet, slik at dette bidrar til å gi sykehjemmet et godt omdømme. Her har ledelsen fremdeles en vei å gå for å beholde og rekruttere sykepleiere til sykehjem.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayen_US
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-IMKS/2010;
dc.subjectendringsledelseen_US
dc.subjectsykepleieen_US
dc.subjectsykehjemen_US
dc.subjectfaglig utviklingen_US
dc.subjectarbeidsmiljøen_US
dc.subjectkompetanseutviklingen_US
dc.subjectomsorgen_US
dc.subjectrekrutteringen_US
dc.subjecteldreen_US
dc.subjectgeriatrien_US
dc.titleHvordan beholde og rekruttere sykepleiere til sykehjem?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213en_US
dc.source.pagenumber88 p.en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record