Now showing items 1-20 of 575

  • Adaptive personlighetstester i seleksjonsprosesser og potensielle effekter på testresultatenes troverdighet 

   Melin, Margrethe (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2013;, Master thesis, 2013)
   Denne undersøkelsen har sitt utgangspunkt i en interesse for bruk av personlighetstester i seleksjonsprosesser. Prosjektet søker å beskrive kandidatenes opplevelse av en adaptiv personlighetstest. Undersøkelsen er rettet ...
  • Alkoholbruk i et HMS perspektiv : forsvarets internasjonale operasjoner 

   Skjæveland, Wenche Litsheim (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2008, Master thesis, 2008)
   Bruk av rusmidler er et stort samfunnsproblem. Det blir mer og mer utbredt i arbeidslivet, og kan være en betydelig risikofaktor. Alkohol er et lovlig rusmiddel, og har stor aksept i samfunnet generelt. Overdreven bruk ...
  • AMK-operatørens opplevelse ved telefon-assistert HLR 

   Grødem, Kristin (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2017;, Master thesis, 2017-06-15)
   Hjertestans kan ramme samtlige hvor og når som helst. I NOU 2015:17 Først og Fremst er det stort fokus på det prehospitale og livreddende arbeid utenfor sykehuset. Hvor godt lekpersoner klarer å samarbeide med AMK-operatører ...
  • Analysemetodikk i forbindelse med terrorisme - bruk eller ikke bruk av sannsynlighet 

   Egeli, Anne (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2014;, Master thesis, 2014-06-16)
   Terrorangrepet i New York 11. september 2001, bombingen av regjeringskvartalet og massakren på Utøya 22. juli 2011, samt gisseltakingen på In Amenas gassanlegg i Algerie er blant flere hendelser som har skapt økt fokus på ...
  • Analytisk og interpretiv dimensjon i produktutvikling : er interpretation en savnet dimensjon? 

   Barkved, Hanne (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2010;, Master thesis, 2010)
   Betydelige mengder vitenskapelig arbeid har blitt publisert de senere år. Tiltross for dette viser det seg at man fremdeles har mer kunnskap om hva som leder til innovasjon, enn hvordan og hvorfor innovasjon oppstår. ...
  • Arbeidsinnvandrerens møte med bygda 

   Orheim, Anita (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2014;, Master thesis, 2014-02)
   Utvidelsen av EU og EØS i 2004 åpnet opp for fri arbeidsinnvandring i Europa. Dette har endret mange små industrielle lokalsamfunn i Norge fordi stedene opplever økt tilflytting av østeuropeiske arbeidsinnvandrere. Bygder ...
  • Arbeidsinnvandring og hms: hvilke faktorer ligger bak ulykker og uønskede hendelser, og hva kan gjøres med dette? 

   Arefjord, Kjersti (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2009, Master thesis, 2009)
   I følge informasjon fra Arbeidstilsynet og statistisk sentralbyrå er utenlandske arbeidere spesielt utsatt for uønskede hendelser og ulykker på arbeidsplasser. Det er derfor valgt å studere temaet utenlandsk arbeidskraft ...
  • Arbeidslederens betydning for implementering av HMS-regimet i bygg- og anleggsbransjen 

   Hovden, Monica (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2010;, Master thesis, 2010)
   Bakgrunn for oppgaven er en antagelse om at arbeidslederen, heretter kalt basen, spiller en viktig rolle i implementeringen av HMS – regimet i bygg- og anleggsbransjen. Dette grunnet basens spesielle posisjon i organisasjonen. ...
  • Arbeidstakermedvirkning : vanskeligst når en trenger det mest? 

   Høili, Kim Frode (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2010;, Master thesis, 2010)
   Det har vært oljevirksomhet på norsk sokkel i drøyt 40 år. Tilstandene de første årene kan betegnes som ekstreme. Mange liv gikk tapt i en virksomhet som hadde liten fokus på sikkerhet. I 1977 kom den nye norske ...
  • Arbeidstid og risikopersepsjon innen petroleumsvirksomheten 

   Mahler Askheim, Thomas (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2011;, Master thesis, 2011)
   Den senere tid har det vært flere saker i media som har omhandlet arbeidstid innen aktuelle virksomheter og hvorvidt denne er forsvarlig eller ei. Dette har også vært utgangspunktet for og til inspirasjon til denne oppgaven ...
  • Arbeidstidsordningen offshore: En studie av hvordan bedrifter bidrar til tilrettelegging for de ansatte og for deres familier. 

   Hansen, Helene (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2012;, Master thesis, 2012)
   Formålet med denne masteravhandlingen har vært å undersøke hvordan oljebedrifter bidrar til tilrettelegging for offshoreansatte, og for deres familie. De offshoreansatte arbeider innenfor en krevende arbeidstidsordning, ...
  • Archers evne til selvrefleksjon & erfaringsoverføring. 

   Sørlie, Kyrre (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2013;, Master thesis, 2013-10-25)
   Archer kan møte nye, fremtidige utfordringer enten ved å forholde seg passiv til tidligere erfaringer, eller ved å være proaktiv og bruke erfaringene til forbedring. Dette er utgangspunktet for min masteroppgave i ...
  • A-standard handlingsmønster: hva fremmer og hemmer sikkerhet? 

   Nymark, Britt Lise (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2012;, Master thesis, 2012)
   Masteroppgaven er utført som del av samfunnssikkerhetsstudiet ved Universitetet i Stavanger. Studien er gjennomført i samarbeid med Statoil og installasjonen Brage. Førsteamanuensis Bjørn Ivar Kruke ved Universitetet i ...
  • Atferdsbasert sikkerhet eller kultursikkerhet? - en studie om implementering av ACT-programmet i DeepOcean 

   Ask, Ingrid Maria (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2014;, Master thesis, 2014-06-30)
   Denne masteroppgaven bygger på en studie foretatt hos DeepOcean i Haugesund. For å nå sin visjon om null skader på mennesker, materiell og miljø implementer de et atferdsbasert sikkerhetsprogram kalt ”ACT for safety”. ...
  • "Balansekunst i det godes tjeneste" 

   Skåden, Karoline (Masteroppgave/UIS-SV-IMS/2018;, Master thesis, 2018-06-14)
   Barnevernet har i Norge et viktig samfunnsoppdrag som omhandler å sikre at de svakeste i samfunnet, nemlig barna våre, skal ha det best mulig. Mandatet barnevernet har er stort og favner alt fra å gi økonomisk bistand til ...
  • Barn i bil : hvorfor etterlater norske foreldre barn i bil med fare for overoppheting? 

   Kringlebotten, May-Linn (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2014;, Master thesis, 2014-02-14)
   Mellom månedene mai og September 2013 ble 6 barn reddet ut av bilene de satt i. Barna var mellom 5 måneder og 3 år. De ble reddet av forbipasserende eller politiet. Det er ikke forbudt å etterlate barn i bil i Norge. Det ...
  • Barn i dokumentarfilm - et etisk dilemma 

   Vaaland, Marianne Sunde (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2015;;, Master thesis, 2016-01)
   En filmanalyse som tar for seg etiske problem når barn deltar i dokumentar, med utgangspunkt i filmene Born Into Brothels, The Dark Matter of Love og Ungdommens råskap.
  • Begrepet sikkerhet i Oslo Havn 

   Hovden, Kjetil Fjeld (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2016;, Master thesis, 2017-03-08)
   Oppgaven omhandler forståelse av sikkerhetsbegrepet i Oslo Havn KF – Sydhavna med et utvalgt tilhørende virksomheter. Oslo Havn er et komplekst og sammensatt næringssamarbeid der Oslo Havn er grunneier og leier ut havneområdet ...
  • Behovsdrevet innovasjon i offentlig sektor 

   Langvik, Elen (Master thesis, 2017)
   Sammendrag Temaet for denne studien er behovsdrevet innovasjon i offentlig sektor i Norge. Formålet er å identifisere hvilke innvirkninger en behovsdrevet anskaffelsesprosess kan ha på offentlig sektor. Bakgrunnen for ...
  • Being young and out of place: an explorative study on the everyday practices of educational provision in the humanitarian operations in Kakuma, northwestern Kenya 

   Økland, Malin Toftesund (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2014;, Master thesis, 2014-06-30)
   The scope, scale, and duration of contemporary complex emergencies have given rise to a new humanitarian paradigm in which the deontological principles of traditional humanitarianism have been challenged, and the dichotomy ...