Collections

Recent Submissions

 • Rebuilding a more resilient Nepal 

  Stedronsky, Stanislav; Johnsen, Mikael (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2016;, Master thesis, 2017-01-16)
  Summary The devastating earthquake in April 2015 showed Nepal's massive vulnerability towards earthquakes. The damages extend to approximately 712.000 houses. The lack of progress in development and risk reduction ...
 • Fortellingen om den moderne mellomlederen og den verdiforvaltende tvangstrøyen. – En kvalitativ studie om utfordringer i mellomlederrollen i dagens arbeidsliv. 

  Sjøstrand, Hildegunn (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2016;, Master thesis, 2017-01)
  En kvalitativ studie av utfordringer i mellomlederutfordringer i dagens arbeidsliv.
 • Lederutvikling i barnehagen - hvorfor og med hvilken virkning? 

  Teigen, Anita (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2016;, Master thesis, 2017-01)
  Tema for denne studien er lederutvikling i barnehagen. Formålet har vært å få svar på problemstillingen «lederutvikling i barnehagen – hvorfor og med hvilken virkning?» Temaet er aktuelt knyttet til at flere undersøkelser ...
 • Beredskapsplanlegging i store og åpne arrangementer - "Lærer vi av hverandre?" 

  Malkenes, Svein Erik (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2016;, Master thesis, 2016-10-12)
  Store og åpne arrangementer gjennomføres stadig oftere i Norge og kan være både komplekse og svært ressurskrevende. Slike arrangementers egenart kan også utgjøre et stort risikobidrag til samfunnet i tiden det pågår, noe ...
 • Vindkraft til havs - Fornybar energi 

  Andersen, Lene Camilla (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2016;, Master thesis, 2016-06)
  Denne studien undersøker hvordan HMS-kulturen har innvirkning på risikostyring. Jeg har valgt som case en vindplattform i Nordsjøen. Denne vindplattformen eies av et selskap (Virksomhet 1) som har ansatte med nordiske ...
 • Hvordan påvirker kompleksitet risikostyring på norsk sokkel 

  Adolfsen, Bente; Lunde, Laila Ueland (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2016;, Master thesis, 2016-08-19)
  Forskjellige aktører bidrar i samhandlingen ved utførelse av bore- og brønnaktiviteter ombord på en installasjon på norsk sokkel. Samhandlingen styres gjennom kontrakter mellom de ulike parter. I kontrakten defineres de ...
 • Begrepet sikkerhet i Oslo Havn 

  Hovden, Kjetil Fjeld (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2016;, Master thesis, 2017-03-08)
  Oppgaven omhandler forståelse av sikkerhetsbegrepet i Oslo Havn KF – Sydhavna med et utvalgt tilhørende virksomheter. Oslo Havn er et komplekst og sammensatt næringssamarbeid der Oslo Havn er grunneier og leier ut havneområdet ...
 • Sikkerhetskultur i F/NLF: Dårlig, tilfredsstillende eller god? 

  Dypå, Marianne (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2016;, Master thesis, 2016-10-12)
  Bakgrunn: Jeg har vært en del av fallskjermmiljøet i Norge i snart 11 år og sett sporten utvikle seg. Hendelser og ulykker skjer fra tid til annen, med mindre alvorlige utfall til fatale utfall. Jeg er nå i en posisjon ...
 • Hvordan påvirker lav oljepris risikonivået på norsk sokkel? 

  Heum, Anne-Sofie (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2016;, Master thesis, 2016-10-11)
  Masteroppgaven er en del av det erfaringsbaserte masterstudiet Risikostyring og sikkerhetsledelse ved UiS. Oppgaven søker å avdekke hvordan lav oljepris påvirker risikonivået på sokkelen, og er todelt. Den første delen går ...
 • Hvordan kan bruk av risikoanalyser hos ulike aktører bidra til å etablere et risikobilde som gir politiet et optimalt beslutningsgrunnlag? 

  Sjøli, Annette (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2016;, Master thesis, 2016-10)
  Politiet ble i 2001 tildelt et helhetsansvar for søk etter antatt omkomne personer (SEAO). Ved slike søk er det er ingen andre enn politiet som har lov- eller instruksfestet plikt til å delta. Politidirektoratet (2014a) ...
 • Brannsikkerhet ved Stavanger universitetssjukehus - med hovedvekt på evakuering 

  Tendeland, Line Tang Wa (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2016;, Master thesis, 2016-10)
  I denne oppgaven har jeg sett på brannvern ved Stavanger universitetssjukehus (SUS), med hovedfokus på evakuering av pasienter, pårørende og ansatte, og da spesielt pasienter som ikke evner å evakuere uten assistanse. ...
 • Four categories of patient participation in treatment and their linkage to decision-making in a structure of 81 models 

  Hausken, Kjell; Heggland, Liv-Helen (Journal article; Peer reviewed, 2015-01)
  We clarify patient participation by developing a systematic structure of 34=81 models spanned out by three subcategories for each of four categories. Choosing a qualitative descriptive research design, and applying purposive ...
 • Norwegian media substantiation of counterterrorism measures 

  Jore, Sissel Haugdal (Journal article; Peer reviewed, 2014-10)
  The aim of this article is to investigate how terrorism countermeasures have been justified and reasoned for in the public arena, specifically in Norwegian media discourses from 1993 to 2007. Changes in the media discourse ...
 • Design and application for a replicable foresight methodology bridging quantitative and qualitative expert data 

  Karlsen, Jan Erik (Journal article; Peer reviewed, 2014-04)
  Producing foresight knowledge frequently requires both evidence and creativity based expertise. This paper offers assessment of an electronic expert Group Support System (named «E-lab») facilitating efficient foresight ...
 • Using the power balance model to simulate cross-country skiing on varying terrain 

  Moxnes, John F.; Sandbakk, Øyvind; Hausken, Kjell (Journal article; Peer reviewed, 2014-05)
  The current study adapts the power balance model to simulate cross-country skiing on varying terrain. We assumed that the skier’s locomotive power at a self-chosen pace is a function of speed, which is impacted by friction, ...
 • Choosing what to protect when attacker resources and asset valuations are uncertain 

  Hausken, Kjell (Journal article; Peer reviewed, 2014-07)
  The situation has been modelled where the attacker’s resources are unknown to the defender. Protecting assets presupposes that the defender has some information on the attacker’s resource capabilities. An attacker targets ...
 • Beredskapsplanlegging for tilsiktede livstruende hendelser ved et utvalg videregående skoler 

  Aastad, Kari Wenche (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2016;, Master thesis, 2016-12)
  Hendelsene 22. juli 2011 viste viktigheten av å ha god beredskap for å kunne håndtere situasjoner uten forvarsel, hvor liv og helse står på spill. 22. juli kommisjonen ser likhetstrekk mellom hendelsen på Utøya og ...
 • Å blogge om dødfødsel 

  Kvalevåg, Sissel Emilie (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2015;, Master thesis, 2016-02)
  I denne studien har jeg hatt som målsetning å undersøke hvordan det å blogge om dødfødsel møter kulturelle og institusjonelle holdninger og praksiser rundt det dødfødte barnet og den påfølgende sorgen. Dette har blitt gjort ...
 • Etablering av beredskap på IKT-sikkerhet i energiforsyningen 

  Barstad, Linn Soo Jin Jeanette (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2016;, Master thesis, 2016-07)
  Hendelsen i Ukraina hvor flere hundretusen plutselig ikke hadde strøm, økte bevisstheten rundt evnene til hackere. Norge har heldigvis ikke end opplevd en alvorlig hendelse Energiforsyningen er en av de viktigste ...
 • Muligheter og begrensninger ved tilgjengelige test- og øvelsestunneler 

  Tørresdal, Tormod (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2015;, Master thesis, 2015-10)
  Denne oppgaven handler om muligheter og begrensninger ved globalt tilgjengelige fullskala test og øvelsestunneler for veitunnelsikkerhet. Bakgrunnen for oppgaven er det økende antallet lange tunneler i Norge og faren for ...

View more