Show simple item record

dc.contributor.authorBourdbar Tacklami, Eman
dc.date.accessioned2013-10-09T11:08:10Z
dc.date.available2013-10-09T11:08:10Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/183996
dc.descriptionMaster's thesis in Economic analysisno_NO
dc.description.abstractFinansielle problemstillinger og systemmessige utfordringer knyttet til det gamle pensjonssystemet førte til at norske myndigheter introduserte en pensjonsreform i 2011. Et av hovedmålene til pensjonsreformen 2011 var å stimulere eldre yrkesdeltakere til å stå lengre i arbeid. I denne masteroppgaven gjør jeg rede for hvordan innføring av fleksibel pensjoneringsalder i det nye pensjonssystemet påvirker pensjoneringsadferd blant arbeidstakere. Individenes varierte preferanser for fritid og arbeidsdeltakelse medfører at en felles obligatorisk pensjoneringsalder ikke er samfunnsøkonomisk optimalt. Jeg bruker en enkel økonomisk modell for å vise at innførte endringer i pensjonssystemet endrer prisen av fritid, og dermed påvirker individenes pensjoneringsadferd. Ved hjelp av enkle beregninger viser jeg at individenes valg av pensjoneringsalder er et resultat av avveiningene de gjør mellom konsum og fritid.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversity of Stavanger, Norwayno_NO
dc.relation.ispartofseriesMasteroppgave/UIS-SV-HH/2013;
dc.subjectøkonomiskno_NO
dc.subjectadministrasjonno_NO
dc.subjectøkonomisk analyseno_NO
dc.subjectpensjonno_NO
dc.titleInsentiveffekter av pensjonsreformen 2011; pensjoneringsadferd i et pensjonssystem med fleksibel pensjoneringsalderno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212no_NO
dc.source.pagenumber44no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record