• A comparision of employees’ perceived job situation among team members in virtual versus face-to-face teams 

   Stavland, Tone (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2016;, Master thesis, 2016-05-17)
   The globalization and increased competition, in combination with pressure to quickly adapt and find good solutions in complex situations, has forced companies to change organizational structures. To organize in team, is ...
  • A Critical Assessment of Outsourcing in the Oil & Gas Industry 

   Vestre, Vivien Helen (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2016;, Master thesis, 2016-05-20)
   Outsourcing is a well-debated phenomenon and it seems there is a quite common opinion for a company to be successful; it has to follow the trend of outsourcing. Outsourcing is something most industries practice, and certainly ...
  • Adferdsøkonomi og astrologi - en studie om stjernetegn kan predikere risikopreferanser 

   Kommedal, Stina Romslo (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2012;, Master thesis, 2012)
   I denne masteroppgaven har det blitt undersøkt om stjernetegnet du er født i har en innvirkning på dine risikopreferanser - altså hvor stor sjanse et enkeltindivid eller gruppe er villig til å ta. Problemstillingen er delt ...
  • A difference in differences analysis on how a change in employment affects motivation amongst temporary employees 

   Berge, Tore (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2017;, Master thesis, 2017-06)
   This master thesis investigates how temporary employees’ motivation changes when a company starts to hire more permanent employees. It is imperative to know how changes in the work situation affects the motivation of the ...
  • A Discussion of Basel III Capital Regulations within Norwegian Banking Industry 

   Ahi, Julide Ceren (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2016;, Master thesis, 2016-07)
   This study aims to investigate the developments in the Norwegian banking industry in the aftermath of stricter capital requirements and discuss the trends in funding costs, profitability and cost of intermediation within ...
  • A Guide to a supplier development program for developing countries in Africa, with oil and gas resources 

   Ohrstrand, Therese; Hodne, Stina (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2015;, Master thesis, 2015-06-11)
   In this thesis, we will create a guide to a supplier development program (SDP) for developing countries in Africa with oil and gas resources, and look at various participants’ incentives and contributions. Many African ...
  • Aksjepremiemysteriet 

   Bø, Tore; Mæhle, Morten (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2012;, Master thesis, 2012)
   Vi har gjennomført et eksperiment med hensikt å teste hypotesen om at myopisk tapsaversjon kan bidra til en mulig løsning på aksjepremiemysteriet, samtidig som vi tester om parametrene som blir brukt i lotteridesignet kan ...
  • Alternative energikilder om bord på offshoreskip: økonomiske konsekvenser for rederi, befrakter og samfunn 

   Eidesvik, Marianne (Masteroppgave/UIS-SV-IØL/2010;, Master thesis, 2010)
   Analysen tar utgangspunkt i tradisjonell investeringsanalyse, der man sammenligner tre skip som er like i spesifikasjoner og design, men benytter seg av forskjellige drivstoffkilder. Valg av alternativ drivstoffkilde gir ...
  • Alternative rekrutteringsmetoder - audition 

   Sandberg, Annikken; Øksenvåg, Hans Reidar (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2014;, Master thesis, 2014-05-08)
   Vi tror at fenomenet rekruttering er i sterk endring, og at vi vil se mange nye varianter av de elementene vi har omtalt i denne oppgaven i fremtiden. Det er viktig, og kommer til å bli enda viktigere, å ansette riktig ...
  • Analyse av plusskundemarkedet i Rogaland 2016 

   Roalkvam, Susanne Røsholmen; Næss, Olaug Irene Gjerde (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2016;, Master thesis, 2016-06-15)
   Er det realistisk med en vekst i plusskunder blant privathusholdninger i Rogaland? Rogaland som ligger så langt nord. Hvilke støtteordningene har betydning for solcellepanel og plusskunder? Hvilke motiv påvirker ...
  • En analyse av strukturerte spareprodukter før og etter innføringen av MiFID-direktivet - har gråstein blitt til gull? 

   Helgerud, Ane (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2012;, Master thesis, 2012)
   I denne masteroppgaven har jeg undersøkt om strukturerte produkter solgt etter Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID-direktivet) er bedre enn strukturerte produkter solgt før direktivet ble innført. For å kunne vurdere om ...
  • Analyse av tids og kostnadsutvikling for Statoil Leteboring Norge. 

   Egeland, Ingvar (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2015;, Master thesis, 2015-05)
   I denne oppgaven er totalt 903 letebrønner på norsk og britisk sokkel analysert for overordnet tids- og kostnadsutvikling i perioden 2000 til 2013. Totalt er 205 av disse brønnene boret av Statoil, mens de resterende 698 ...
  • Analyse og verdivurdering av Marine Harvest ASA 

   Eidsvåg, Pål; Neirama, Henrik (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2013;, Master thesis, 2013)
   Formålet med denne oppgaven er å verdsette det børsnoterte lakseoppdrettselskapet Marine Harvest ASA pr 2.4.2013. Oppgaven starter med en kort beskrivelse av selskapet og bransjen det opererer i. Videre går vi over til ...
  • Analyse og verdivurdering av Marine Harvest ASA 

   Johansen, Stian Aasberg (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2015;, Master thesis, 2015-06-15)
   Denne oppgaven har som formål å verdsette det børsnoterte oppdrettsselskapet Marine Harvest ASA pr 01.01.14. Verdsettelsen av selskapet er basert på en fundamental analyse, supplert av en komparativ analyse. Denne ...
  • An analysis of Competentia's foreign currency exposure and potential strategies 

   Anundsen, Kjetil (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2012;, Master thesis, 2012)
   The purpose of this thesis is to analyze and to ascertain if our case firm, Competentia, should secure their foreign currency exposure and how they could implement strategies to deal with this exposure. We begin by going ...
  • An analysis of the effects that the evolving financial environment has on banks assessment of borrowers 

   Øglend, Anita; Jonassen, Cecilie (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2013;, Master thesis, 2013)
   This master thesis examines the effect changes in the environment surrounding the banking industry have on the banks assessment of borrowers. Our main approach to this subject is to interview different banks. Further on ...
  • An analysis of the internal control system at the payroll unit at the University of Stavanger 

   Ramsland, Tommy (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2015;, Master thesis, 2015-06-13)
   Organisasjoner legger årlig ned en betydelig innsats i etterlevelse av lovverket som omhandler internkontroll. Gode internkontrollrutiner er et viktig verktøy i prosessen rundt å nå de målset-tingene som er satt. Statlige ...
  • An empirical study of the spot-forward relationship and the hedging efficiency of the Atlantic salmon market 

   Kårbø, Tom Erling (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2016;, Master thesis, 2016-06-14)
   This thesis investigates well-established theories of the spot-forward relationship in the derivatives market for Atlantic salmon using futures prices collected at a weekly and monthly frequency ranging from January 2008 ...
  • An empirical study on the determinants of price-earnings ratio: Norwegian seafood industry 

   Itemgenova, Aigerim (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2017;, Master thesis, 2017-06)
   This research aims to fill the gap in the existing literature by examining the factors explaining the variations in price-earnings ratio for the Norwegian seafood industry. Employing a Random effects model, we demonstrate ...
  • Ansvarsgjennombrudd i norsk rett 

   Le, Merissa (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2014;, Master thesis, 2014-06-16)
   Aksjonærenes ansvarsbegrensning er et grunnleggende prinsipp i aksjeretten og gjør det mulig å realisere risikofylt virksomhet samt stimulerer til økt vekst av nyetablering i næringslivet. En regel om ansvarsgjennombrudd ...