Collections

Recent Submissions

 • Bedriftens samfunnsansvar og krisehåndtering: En studie av Volkswagens dieselsak i 2015 

  Fagerland, Olga (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2017;, Master thesis, 2017-05)
  Verden står overfor stadig større klimautfordringer som en følge av økt forurensning og CO2-utslipp. Til tross for at flere vestlige land stadig investerer mer i fornybar energi, er olje- og gass fremdeles primærkilden til ...
 • Exploring the possibility for business model innovation in Laerdal Medical using Virtual Reality 

  Ullestad, Freddie; Søndenaa, Thomas (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2017;, Master thesis, 2017-05-23)
  The purpose of this paper is to check how Virtual Reality patient simulation as a disruptive technology may give opportunities for established companies, such as Laerdal Medical, to create innovative business models in the ...
 • Grunnlaget for oljeservicebedrifters strategiske posisjonering 

  Friestad, Christian; Graaner, Stian Thygesen (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2017;, Master thesis, 2017-05)
  Oljekrisen har rammet mange hardt. Spesielt små- og mellomstore oljeservicebedrifter. Oljeprisfallet foranlediget både kostnadskutt og et betydelig fokus på effektivisering. Hvordan selskapene skal innrette seg og møte ...
 • Step based currency trade - Can automated currency trade in predefined step pattern offer additional returns? 

  Fossum, Kjetil; Nygaard, Svein Arve (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2017;, Master thesis, 2017-05-23)
  Denne utredning forsøker å belyse hvorvidt anvendelse av et handelsmønster basert på såkalte trappetrinn kan gi en merverdi til investor ved en investeringsbeslutning på valuta. Vi adresserer altså ikke om valutahandel ...
 • Styrings- og eierskapsutfordringer i et nettselskap 

  Kalve, Lars Andre (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2017;, Master thesis, 2017-05)
  Reguleringen av nettselskapene i Norge er i endring, og større endringer er ventet knyttet til implementering av EU sitt rammeverk. Nettselskapene er i dag styrt etter en funksjonell vertikal struktur på flere nivå, der ...
 • Skoleeiers lederskap for endring: Implementering av IKT som katalysator for skoleutvikling 

  Solheim, Einar; Sudmann, Pamela (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2017;, Master thesis, 2017-05)
  Denne avhandlingen har som formål å undersøke om skoleeier gjennom sitt lederskap av endring ved implementering av IKT kan bidra til utvikling i skolen. Resultatene kan føre til en utvidet forståelse av skoleeiers rolle ...
 • Ledelse og kultur – en studie av hvordan sentral ledelseskultur oppfattes i utvalgte regioner i et multinasjonalt konsern 

  Wivestad, Are; Gjertsen, Atle (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2017;, Master thesis, 2017-05-24)
  Målet med denne oppgaven var å undersøke om det er forskjeller i oppfatningen av ledelseskulturen i en multinasjonal virksomhet. Virksomheten vi undersøkte er tungt representert i regionene Norden, Storbritannia og ...
 • Capturing and identifying Customer Value in a B2B environment: A case from Norwegian Oil and Gas Asset Integrity Service Providers 

  Raza, Jawad (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2017;, Master thesis, 2017-05-22)
  Without suitable business model and strategies, companies have tough time surviving and sustaining in any market. Customer value is a corner stone in most businesses. Customer needs are dynamic, changing from time to time ...
 • Strategisk differensiering og allianser for å øke konkurransedyktighet i skyen 

  Arntsen, Thomas Espedal; Cabeza, Rafael Hegre (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2017;, Master thesis, 2017-05)
  Vi merker en revolusjon i måten teknologiske tjenester og produkter blir anvendt, og dermed også hvordan de blir tilgjengeliggjort for kunder. Den siste trenden i det teknologiske markedet tillater tilgang til produkter ...
 • Prestasjonstilbakemelding: Hvilken effekt har positiv individuell tilbakemelding på fremtidig prestasjon - En feltstudie 

  Harestad, Svein Arild; Tveteraas, Sindre (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2017;, Master thesis, 2017-05)
  I denne Masteroppgaven har vi sett på effekten av positiv tilbakemelding på godt resultat for enkeltpersoner. Det ble gjennomført et felteksperiment for å se på effektene av positiv tilbakemelding som motivator for å ...
 • Where is the origin for cause of conflict arising from in a buyer- seller relationship 

  Skram, Hege (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2017;, Master thesis, 2017-05)
  This case study looks into one of the inevitable outcomes of a buyer- seller relationship, the negative incidents. The hypothesis in this study is to increase the understanding of where the origin for cause of negative ...
 • Changes in health and health behavior associated with retirement 

  Syse, Astri; Veenstra, Marijke; Furunes, Trude; Mykletun, Reidar J.; Solem, Per Erik (Journal article; Peer reviewed, 2015-12)
  Objectives: While poor health contributes to early work exits, it is less clear how early work exits affect health. This study therefore examines changes in health associated with retirement. Method: Survey data from ...
 • Father Presence and the Intergenerational Transmission of Educational Attainment 

  Rege, Mari; Votruba, Mark; Kalil, Ariel; Mogstad, Magne (Journal article; Peer reviewed, 2015-11)
  We use administrative data from Norway to analyze how fathers’ presence affects the intergenerational transmission of educational attainment. Our empirical strategy exploits within family variation in father exposure that ...
 • Managers’ Beliefs about Measures to Retain Senior Workforce 

  Mykletun, Reidar J.; Furunes, Trude; Solem, Per Erik (Journal article; Peer reviewed, 2012)
  This paper aims to describe and explain the beliefs of public sector managers regarding measures to promote active ageing within organizations and how these beliefs can relate to their own attitudes, age, gender, organizational ...
 • Verdirelevansen av å rapportere biologiske eiendeler til virkelig verdi. En studie av norske lakseoppdrettselskaper 

  Misund, Bård (Journal article; Peer reviewed, 2016)
  Fra 2005 har børsnoterte oppdrettsselskaper regnskapsført levende fisk i sjø til virkelig verdi i henhold til IAS 41. Det kan virke som at oppdrettere har begrenset tiltro til biomassejusteringene til virkelig verdi, ...
 • Ethical Infrastructure and Successful Handling of Workplace Bullying 

  Einarsen, Kari; Mykletun, Reidar; Einarsen, Ståle Valvatna; Skogstad, Anders; Salin, Denise (Journal article; Peer reviewed, 2017-03)
  Antecedents and consequences of workplace bullying are well documented. However, the measures taken against workplace bullying, and the effectiveness of such measures, have received less attention. This study addresses ...
 • Valuation of Inditex S.A. 

  Øgreid, Simen Andre Aarsland; Iversen, Sindre (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2017;, Master thesis, 2017-06)
  The purpose of this master thesis is to determine the fair value of a share in the Spanish multinational apparel retailer Inditex, compared to the closing market price 15th of March 2017. The equity value will be calculated ...
 • Har vi urealistiske forventninger til pensjon? 

  Skadsheim, Kristin; Røynestad, Marita (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2017;, Master thesis, 2017-06-14)
  Det har vært mye fokus på pensjon etter pensjonsreformen i 2011. Flere undersøkelser i Norge viser til at vi forventer høye pensjonsutbetalinger. Formålet med denne oppgaven var å undersøke forventninger til pensjon, samt ...
 • Logistics in AkerBP; Criteria For Maximizing Flow 

  Aaraas, Jon (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2017;, Master thesis, 2017-06-13)
  Following the merger of Det Norske Oljeselskap and BP Norge in September 2016, the merged company AkerBP encountered a strategic choice concerning their logistics chain. The two merged companies carried each their solution ...
 • MINDSET, EDUCATION AND INCOME. Predictors of a growth mindset. 

  Rydland, Elisabeth Therese Wagbo; Reppen, Linda Victoria Faye (Masteroppgave/UIS-SV-HH/2017;, Master thesis, 2017-06-15)
  Mindset is your beliefs about abilities, intelligence, personality and other fundamental qualities. In this thesis we explore the research question: “what are important predictors of a growth mindset?” Finding these ...

View more