Now showing items 1-20 of 538

  • 4D planlegging og modellering 

   Andreassen, Christian (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2015;, Master thesis, 2015-06-15)
   I denne oppgaven går jeg igjennom et praktisk studium for å utforske bruken av to forskjellige 4D verktøy i et realistisk senario. Jeg gjør en vurdering av de to 4D verktøyene basert på Eastman et al. (2011) sine ...
  • A comparative analysis of 21 inch and 16 inch drilling riser for deepwater application 

   Permana, Whida Elastu (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2012;, Master thesis, 2012)
   When offshore drilling needs to be conducted in deepwater and ultra-deepwater area, a significant increase of weight to be accommodated by the drilling rig due to more riser joints and larger drilling mud volume becomes a ...
  • A comparison of cold strained and solution annealed bolts in super duplex stainless steel in regards to stress corrosion cracking and pitting resistance 

   Vikeboe, Anders (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2016;, Master thesis, 2016-06-08)
   Corrosion place a high cost on the society and selecting the wrong materials in certain environments may have catastrophic consequences. When selecting materials there is also the different manufacturing methods to consider ...
  • A comparison of various approaches for predicting extreme wave induced response for design of offshore structures 

   Morken, Magnus Haugen (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2014;, Master thesis, 2014-06-15)
   Offshore structures are exposed to environmental loads such as waves, wind, currents etc. and it is important to understand how the structures behave under different conditions. In this thesis the main focus has been on ...
  • A comparison study of pressure vessel design using different standards. 

   Tjelta, Frode (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2012;, Master thesis, 2012)
   Due to a recent pressure vessel design error (see chapter 1.2.7) the design methods used for pressure vessel design is investigated. Several codes are currently available for design and analysis of pressure vessels. Two ...
  • Aeroelastic behavior of very long span suspension bridges 

   Dahl, Kristian (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2013;, Master thesis, 2013-06-17)
   The main purpose of this assignment has been to obtain and understanding of the challenges concerning a future very long span suspension bridge across Sognefjorden. I have through studies of existing literature and similar ...
  • A feasibility study of the Versatruss system 

   Bjørheim, Per Steinar (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2015;, Master thesis, 2015-06-11)
   For the installation of a topside onto jacket, lift method with crane barge has been a common concept. However the increasing weight and offshore exposure hours has led designers to consider the float-over method as an ...
  • A Full-Scale Study on Traffic Induced Vibrations of a Suspension Bridge 

   Fadnes, Thomas Ole (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2017;, Master thesis, 2017-06-15)
   This thesis focuses on the traffic-induced vibrations of a suspension bridge, and the modal properties embedded in the traffic-induced response data. Traffic has been observed at Lysefjorden bridge for five different days ...
  • Ageing of ships, LPG tankers 

   Ask, Martin (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2014;, Master thesis, 2015-01-15)
   During the last decades there have been several major ship accidents, and it is believed that old ships are more unsafe than newer ships. To get a better understanding of this phenomenon the thesis is investigating different ...
  • Aldring og levetidsforlengelse av broer i stål 

   Johnsen, Vegard Thune (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2014;, Master thesis, 2014-06-16)
   Denne rapporten omhandler aldring og levetidsforlengelse av broer i stål. Det er gjennomgått relevant teori angående levetidsproblematikk og degraderingsmekanismer til broer i stål. Det er i tillegg vurdert effekten vind ...
  • A Lean approach to improving technical processes and documentation between onshore and offshore in Aibel’s Construction Department 

   Chaudry, Mohammed Osman (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2016;, Master thesis, 2016-06)
   The research addresses the growing concerns over excessive use of technical documentation in the installation package. In conjunction with the overproduction, preparation costs increase from sending the installation package ...
  • Alpha factors for the calculation of forecasted operational limits for marine operations in the Barents Sea 

   Wilcken, Sara (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2012;, Master thesis, 2012)
   The execution of marine operations often depends on the wave heights being low enough for safe operations. This needs to be the case for the time the operation takes. Weather forecasts are used to predict the wave heights. ...
  • Alternativ beregningsmetode for trunnion-tilkobling 

   Sandvik, Per Eivind (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2010;, Master thesis, 2010)
   I løpet av denne oppgaven er det blitt utledet en beregningsmetode som kan benyttes til å kalkulere forsterkningsplatens kapasitet ved bruk av den alternativ forsterkningsmetoden av trunnion-tilkoblinger, referert til som ...
  • A maritime perspective on integrated operations in the Norwegian petroleum industry 

   Aamodt, Roar (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2013;, Master thesis, 2013)
   Over the last few years the production process in the offshore Oil & Gas (O&G) industry has concentrated on innovative subsea solutions. This development has increased the need for advanced multi-purpose Offshore Support ...
  • Analyse av høye elementbygg "Ro-Ri-Ram" 

   Johansen, Petter Remmen (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2009, Master thesis, 2009)
  • Analyse av høye elementbygg utsatt for dynamiske laster 

   Kvalsund, Knut Lid (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2010;, Master thesis, 2010)
   Høye konstruksjoner utsatt for jordskjelvlast har ikke tidligere vært noe stort problem her i Norge, siden vi er i et såkalt lavseismisk område. Men etter den nye jordskjelvstandarden (Eurocode 8) ble gjeldende, må alle ...
  • Analyse av høyhus i prefabrikkerte betongelementer 

   Toppe, Øystein Otto (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2012;, Master thesis, 2012)
   I oppgaven er det valgt avstivningssystem og gjort analyse av et 40 meter høyt betongelementbygg i Tønsberg, med fokus på vertikale skiver. Byggestart for høyhuset er lagt til august 2012 og kreftene funnet i forbindelse ...
  • Analyse av menneske-induserte vibrasjoner i dekker 

   Otterstrøm, Anja (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2011;, Master thesis, 2011)
   Oppgava omhandler menneske-induserte vibrasjoner i dekker. Ulike lastmodeller for modellering av aerobiklaster blir presentert, og gjeldende regelverk blir gjennomgått. De ulike lastmodellene blir så benytta til å gjennomføre ...
  • Analyse av varierende skjevvinkel for slakkarmert platebru av betong 

   Djuve, Kristine (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2017;, Master thesis, 2017-06)
   Masteroppgaven handler om ettspenns slakkarmerte platebruer i betong. Det er en vanlig brutype i Norge, som ofte blir brukt som overgangsbru over vei og elver. Hensikten med oppgaven var å utarbeide grunnlag og forutsetninger ...
  • Analyse og design 

   Pedersen, Ole Kristian R (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2014;, Master thesis, 2014-06-13)
   Denne oppgaven er fordelt over to bind og ett tilleggshefte. Bind 1: Analyse I forbindelse med gjennomførelsen av byggeprosjekt SYSCO, nybygg i Haugesund, blir det i Bind 1 presentert analyser av horisontale og vertikale ...