• Pre Rig well construction 

   Skogvoll, Bjørn Egil (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2007, Master thesis, 2007)
   Island Offshore og NeoDrill holder for tiden på med en feasibility studie hvor det blir sett på muligheten for å gjennomføre konstruksjon av et topphull ved bruk av et mindre fartøy som i utgangspunktet ikke er kvalifisert ...
  • Våttauing av bunnramme 

   Korneliussen, Kjell (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2007, Master thesis, 2007)
   I de siste årene har det kommet mer teknologi som baserer seg på å bruke undervannsløsninger som tidligere krevde plattformløsninger. Dette skaper et økt behov for fartøyer som kan frakte og sette bunnrammer ned på ...
  • Cr₂N utvikling ved isoterm varmebehandling og korrosjons egenskaper for UNS S322003 

   Voll, Frank (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2007, Master thesis, 2007)
   I denne oppgaven er materialet UNS S32003 (AL 2003 TM) isotermt varmebehandlet ved 800 °C, ved tidene 0.25, 0,5, 1, 2, 3,10, 100 timer. Det ble sett på korrosjonsegenskapene og forandring i mikrostrukturen med hovedvekt ...
  • Statiske og dynamiske analyser av en hengebro under påvirkning av vindkast 

   Bjørnsen, Ingvild Pauline (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2007, Master thesis, 2007)
   En av de største utfordringene ved dimensjonering av store brokonstruksjoner er vindlast. Det var først etter kollapsen av Tacoma Narrows Bridge i 1940 at man begynte å fokusere på aerodynamisk atferd. I dag er forståelsen ...
  • Boring uten stigerør på ultradypt vann 

   Jørs, Paul H. (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2007, Master thesis, 2007)
   Boring av letebrønner og produksjonsbrønner til havs byr på utfordringer i forhold til å bore på land. Tradisjonelt benyttes et stigerør fra brønnhodet opp til fartøyet som borer. Dette er fylt med boreslam som blant ...
  • Energiproduksjon ved bruk av små kogenereringsanlegg : fokus på instrumentering og miljø 

   Lindberg, Øystein (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2007, Master thesis, 2007)
   Første del av denne rapporten beskriver instrumentering som i dag benyttes på EC Power kongenereringsanlegg, og hvordan de ved hjelp av denne instrumenteringen regulerer systemet. Ved bruk av andre typer drivstoff enn de ...
  • Zirkonium, et alternativ til titan? 

   Jektnes, Håvard (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2007, Master thesis, 2007)
   Zirkonium er et materiale som er polymorft og anisotropt. Faren for at fasetransformasjoner oppstår under normal drift er minimal, og tiltak kan iverksettes for å redusere risikoen ytterligere. Både titan og zirkonium har ...
  • Operability comparison of three ultra-deepwater and harsh environment drilling vessels 

   Anundsen, Thorgeir (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2008, Master thesis, 2008)
   This report deals with how the design principles of different drilling vessels affect the motion characteristics and operability. Furthermore, the vertical heave limitation’s influence on the operability has been analyzed. ...
  • Passive heave compensation of heavy modules 

   Jakobsen, Sten Magne Eng (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2008, Master thesis, 2008)
   New subsea technology has increased size and weight of installed modules significantly. This thesis looks at heavy module installation from barge, through moonpool with use of passive heave compensation. An installation ...
  • NOx-utslipp fra skip 

   Lajord, Endre (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2007, Master thesis, 2008)
  • Factors influencing on-schedule delivery of IMR subsea services 

   Uyiomendo, Efosa Emmanuel (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2009, Master thesis, 2008)
   This Masters Thesis covers the Subsea Services industry in Norway. Its objective is to identify and evaluate the factors that influence compliance with agreed services delivery schedules. The focus is in on services ...
  • Floating wind turbines : the transport phase 

   Solli, Knut Jostein (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2009, Master thesis, 2008)
   The worldwide demand of renewable energy is increasing rapidly because of the climate problem. Wind energy appears as a clean and good solution to cope with a great part of this energy demand. Therefore, floating wind ...
  • Offshorekonstruksjoner utsatt for fallende last 

   Bjørnsen, Kristoffer Hope (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2009, Master thesis, 2008)
   Denne rapporten kontrollerer effekten ved bruk av ekstruderte aluminiumsprofiler som beskyttelse av offshorekonstruksjoner utsatt for fallende last. Sammensatt utgjør disse fleksible energiabsorberende kassetter som kan ...
  • Stability and motion response analyses of transport with barge 

   Fjelde, Sindre (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2008, Master thesis, 2008)
   The water has been used for transportation for ages. The barge started early to become one of the most effective methods to perform such an operation. Over the years the floating flat-bottomed structure has been developed ...
  • Design of ROV launch and recovery system 

   Nordmark, Leiv-Ove (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2008, Master thesis, 2008)
   The remotely operated vehicle represents a key element in cost effective development, maintenance and decommissioning of various subsea installations. The ROV is in particular useful when performing deepwater operations. ...
  • Fiber i lettvekt betong 

   Kakay, Samdar (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2009, Master thesis, 2009)
   Denne oppgaven omhandler lettvektbetong (LWAC) generelt, samt resultater fra laboratorie-tester gjennomført fra jan. 09 til jun. 09 på betong- laboratoriet ved UiS. Hovedformålet med dette studiet var å evaluere virkningen ...
  • Condition monitoring and condition based maintenance of static equipment at the Kårstø processing plant 

   Økland, John Kristian (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2009, Master thesis, 2009)
   This master thesis is looking into the feasibility of implementing Condition Monitoring (CM), Condition Based Maintenance (CBM) and principles from Integrated Operations (IO) on static equipment at the Kårstø Processing ...
  • Automatiseringsalternativer til dyseplateskifte på ekstruderingspresse 

   Haaland, Tore J. (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2009, Master thesis, 2009)
   Skretting A/S er Norges største fiskefôrprodusent. Produksjonen av fôrpellets foregår i en ekstruderingsprosess. Fôret blir presset ut som strimler gjennom en dyseplate som er montert i fronten på en kvern. Bak dyseplaten ...
  • Development of new lightweight concrete mixtures based on aplite and perlite 

   Tveit, Thomas (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2009, Master thesis, 2009)
   Cement extenders are commonly used as an addition to concrete mixtures to increase material properties. A mineral called aplite is a cement extender. This mineral contains many possible favourable properties. An experimental ...
  • Structural analysis for heavy lift removal of offshore module 

   Lundqvist, Amund (Masteroppgave/UIS-TN-IKM/2009, Master thesis, 2009)
   This report presents a study of the structural analysis for removal operation of the Frigg TCP2 M32 Module with a new lifting arrangement situated at the top of the M32 Module. During the removal of the M32 from the ...