Now showing items 1-20 of 477

  • 10 år med rapportering av uønskede hendelser - hva har vi lært? 

   Laksfoss, Stig (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2016;, Master thesis, 2016-06-08)
   Rapporteringskulturen på Kårstø kjennetegnes av proaktiv rapportering. 87 % av hendelsene som rapporteres inn, er enten tilløp eller tilstander. Dette er hendelser der ingen faktisk skade eller tap har skjedd. Organisasjonen ...
  • Abandonment of obsolete wells and installations one the Norwegian continental shelf. A study into the magnitude of the technical and economic challenges. 

   Handal, Christian (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2014;, Master thesis, 2014-06-16)
   An increasing number of offshore installations on the Norwegian continental shelf (NSC) are passed their peak production, they require more and more maintenance and/or investments, and are rapidly approaching their end of ...
  • A Comparison Study of Value at Risk and Expected Shortfall 

   Skår, Helene (Master thesis, 2017-06-12)
   This thesis evaluates the performance of Value at Risk (VaR) and Expected Shortfall (ES) for four portfolios during different scenarios. Both historical VaR and normal VaR together with ES have been calculated for two ...
  • ALARP i Aker Offshore Partner 

   Hovstad, Frøydis Hetland (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2010;, Master thesis, 2010)
   I 2002 ble det i Rammeforskriften innført krav om ALARP-prosesser i petroleums-virksomheten i Norge. ALARP er en forkortelse for ”As Low As Reasonably Practicable”, og innebærer å redusere risikoen utover gjeldende krav i ...
  • A Lean Aker BP: A study of how Lean and continuous improvement in performance management can contribute to well operations in Aker BP. 

   Kvanvik, Adrian Anderssen (Master thesis, 2017-06-14)
   The Exploration and Production (EP) sector have lately experienced a state of depression in wake of an abating demand, low petroleum commodity prices and a high level of operating costs. This downfall has in effect driven ...
  • All at Sea 

   Utne, Richard (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2017;, Master thesis, 2017-11)
   The Norwegian Ministry of Justice and Public Security emphasized in their 2016-2017 report to the Parliament, that the need for a common understanding of preparedness concepts and knowledge of how cross-institutional ...
  • Al Marjan Island - En bærekraftig utvikling i et voksende Emirat? 

   Bakken, Mats (Master thesis, 2016-06)
   Al Marjan Island (AMI) is new project in the United Arab Emirates, located in the Emirate -Ras al Khaimah (RAK) North-East for the Emirates –Dubai and Abu Dhabi. The project will be finished in the year 2025 and are made ...
  • A model for cash management: An aquaculture case study 

   Jonsson, Erlendur Ingi (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2014;, Master thesis, 2014-06-04)
   The problem of maximizing interest earned on cash surplus gained from a firm's operation can involve considerable complexity, especially when there are seasonal factors and uncertainty involved. The network flow model with ...
  • Analyse av kraftsituasjonen på Skarv FPSO 

   Aasland, Christine (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2014;, Master thesis, 2014-06-12)
   Ved prosjektering av Skarv FPSO ble det antatt et kraftbehov mellom 70-80 MW. Det ble da laget en driftsstrategi som innebærer bruken av tre generatorer med en i stand-by. Da feltet kom i produksjon den 31.12.12 viste det ...
  • En analyse av kritisk linje i modifikasjonsprosjekter hos Aker Solutions MMO ASA 

   Haram Svensson, Malin (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2013;, Master thesis, 2013-06-10)
   Denne oppgaven omhandler kritisk linje i modifikasjonsprosjekter hos Aker Solutions vedlikehold, modifikasjoner og operasjoner (MMO) på Jåttåvågen. Aker Solutions klarer ikke å levere prosjekter på kritisk linje til ...
  • Analyse av organisatoriske endringer i FMC Well Intervention Services (WIS) 

   Hassnain, Ali (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2013;, Master thesis, 2013)
   Denne oppgaven kaster lys på endringsprosessen som er gjennomført i FMC Well Intervention Services (WIS). Det er tre aspekter ved endringsprosessen som settes i fokus; Ledelsens håndtering av endringsprosessen, ansattes ...
  • Analyse av prosessen ved distribusjon av faktiske oppgaver etter nyansettelser 

   Lunde, Kjartan Alexander (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2011;, Master thesis, 2011)
   Mange bedrifter har tidligere hatt en antakelse om at IT-investeringer automatisk gir gevinst, men de siste årene har flere IT-investeringer vist at dette ikke er tilfelle. Det er naturlig at det påvises et gevinstpotensial ...
  • Analyse av taps- og suksessfaktorer i en rådgivende ingeniørbedrift 

   Esbensen, Eva (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2011;, Master thesis, 2011)
   Denne oppgaven presenterer en undersøkelse av hvilke taps- og suksessfaktorer som påvirker prosjektøkonomien i den rådgivende ingeniørbedriften Dimensjon Rådgivning AS. Oppgaven er gjennomført ved en kombinasjon av ...
  • Analyse av to biobrenselanlegg til nærvarme 

   Stokke, Lise Marie (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2017;, Master thesis, 2017-06-15)
   Norge er bundet av Pris-avtalen til å jobbe mot menneskeskapte klimaendringer (United Nations, 2015). Strømnettet opplever høyere effektuttak (Nve, 2016b). Biobrensel til oppvarming er en ressurs som kan bidra med en ...
  • Analyse og styring av aldrende sikkerhetssystem 

   Halvorsen, Endre (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2012;, Master thesis, 2012)
   Innretninger på Norsk kontinentalsokkel er designet og godkjent for en bestemt levetid. Om få år vil mer enn halvparten av innretningene på sokkelen ha passert sin opprinnelig tiltenkte levetid. Mange felter har fremdeles ...
  • Analysis of commercial time based incentive model targeting efficiency in drilling rig contracts 

   Bakkevik, Nikolai (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2017;, Master thesis, 2017-06-15)
   The most common form of rig contracts are day rate contracts, in which the oil company rents the rig for a stated rate for each day of the contract term. However, with the shift in negotiation power from rig companies to ...
  • Analysis of component criticality in the blowout preventer 

   Januarilham, Yahya (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2012;, Master thesis, 2012)
   During well drilling operation, there is a possibility of a kick (influx). When a kick is not controlled properly it will become a blow out. This is an uncontrolled and sudden flow of formation fluid that releases from a ...
  • Analysis of method for increased field knowledge prior to the field development 

   Fevang, Finn Øivind (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2017;, Master thesis, 2017-04)
   Field development is an expensive phase with a high uncertainty due to the limited reservoir knowledge prior to field production. Consequently, the field facilities must be flexible to changes, such as: new wellbores, new ...
  • Analysis of operation and maintenance strategies for floating offshore wind farms 

   Brons-Illing, Christopher (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2015;, Master thesis, 2015-12-21)
   This report describes the computations that have been made to simulate the O&M cost for a generic floating offshore wind farm. The aim of this paper is to investigate if the floating foundation technology offers new approaches ...
  • Analysis of the drilling fluids engineer position and the proposition of relocating the position to shore 

   Brekke, Stefan (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2012;, Master thesis, 2012)
   The petroleum industry in Norway is in a time of optimism, due to recent reservoir findings. However, a continuing problem for the industry is its high and increasing level of cost. This has been one of the reasons for the ...