Masteroppgaver i Byutvikling og urban design / Masteroppgaver i Offshore technology : risk management / Masteroppgaver i Risikostyring / Masteroppgaver i Teknologi/Sivilingeniør : industriell økonomi / Masteroppgaver i Teknologi/Sivilingeniør : risikostyring / Masteroppgaver i Teknologi/Sivilingeniør : samfunnssikkerhet

Recent Submissions

 • Risikohåndtering knyttet til gjennomføring av prosjekter på GE Healthcare Lindesnes Fabrikker 

  Røksland, Marius (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2018;, Master thesis, 2018-06)
  Denne masteroppgaven tar for seg risiko og risikohåndtering i tverrfaglige prosjekter på GE Healthcare Lindesnes Fabrikkers prosessanlegg på Lindesnes i Vest Agder. Prosjektsituasjonen på anlegget er unik, fordi GE ...
 • En sammenligning av kontraktsformene partnering og totalentreprise i dagens mer komplekse prosjekter 

  Kråkenes, Eirik (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2018;, Master thesis, 2018-06)
  Byggebransjen har i lang tid vært preget av konflikter og motstridende oppførsel som har ført til en nedgang i produktiviteten. Samtidig som utviklingen viser at byggeprosjekter blir mer komplekse og at det er et større ...
 • How Virtual Design and Construction can be used to improve project delivery. 

  Parnemann, Henrik (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2018;, Master thesis, 2018-04-14)
  A shift towards a more digitalized construction industry have led to an increased focus on tools as Building Information Modelling (BIM), integrated environments, new planning tools and more efficient meeting layouts. The ...
 • Analyse av prosjektgjennomføring i Troms Kraft 

  Sollid, Daniel (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2018;, Master thesis, 2018-06)
  Troms Kraft utfører en god del arbeid i form av prosjekter. Prosjektarbeid innehar en grad av kompleksitet og er til dels nytt. For å styre prosjekter i riktig retning har Troms Kraft et styringssystem som setter rammer ...
 • Risk Assessment of Plugged and Abandoned Wells 

  Nielsen, Mariann (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2018;, Master thesis, 2018-06)
  During the next decades, a large number of wells needs to be plugged and abandoned on the Norwegian Continental Shelf (NCS). The cost of plugging these wells will be enormous (Straume, 2014). One of the elements that affects ...
 • Optimize the HydraArchimedes cement insurance tool 

  Rongve, Vegard (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2018;, Master thesis, 2018-06)
  The HydraArchimedesTM tool is called a cement insurance tool because of its ability to squeeze cement out through casing perforations by rotating the tool inside a casing, thereby creating a rock-to-rock barrier. It is ...
 • Global Project Execution through the Lens of Cultural Diversity 

  Seryapina, Nadezhda (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2018;, Master thesis, 2018-06-15)
  Globalization has an impact on the workplace environment. Being part of the global business does not appear to be the same as operating in the local environment. Global projects are characterized by substantial financing ...
 • Big Data Technology Adoption Through Digitalization in Yara International ASA 

  Skaale, Didrik Kahrs; Rygh, Edvin (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2018;, Master thesis, 2018-06-14)
  As digital technologies keep evolving at great speed, our ability to store, extract and analyze data is rapidly improving. Big data is a popular term that is used to describe large and complex datasets that is generated ...
 • Håndtering av interessenter i samspillsentreprise 

  Selimotic, Aida (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2018;, Master thesis, 2018-06-14)
  Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvilke utfordringer som er knyttet til håndtering av interessenter i samspillsentreprise, og hvilke tiltak som kan bidra til forbedret håndtering. Dette har ikke blitt tilstrekkelig ...
 • A Comparison Between Crises in the Norwegian Oil Industry 

  Waage, Øystein Fitjar (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2018;, Master thesis, 2018-06-15)
  The discovery of oil on the Norwegian continental shelf in 1969 ushered an industry that would become the most important industry in Norway. The government created fiscal regimes that would secure the national interests ...
 • Real Option Valuation: Dynamic Programming of Mean Reverting Binomial Lattice 

  Mosberg, Lars Buseth (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2018;, Master thesis, 2018-08-01)
  The binomial real options valuation approach using the market asset disclaimer assumption with an emphasis on state-dependent cash flows is reviewed and implemented using geometric Brownian Motion as the stochastic process ...
 • Maintenance strategies and associated costs. 

  Nesheim, Joakim (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2018;, Master thesis, 2018-07-10)
  Choosing the correct maintenance strategy can be challenging for the decision maker as there are many approaches to the same problem; equipment wear out and break down. In this thesis three simulations on maintenance ...
 • How to manage complex projects - an adaptive approach highlighting the Human Factor and Information Management and Communication 

  Mostafa Hajsleiman, Hamad (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2018;, Master thesis, 2018-07-16)
  Many industries are experiencing an acceleration in innovation and technology development. This is causing projects to increasingly become more demanding and complex to manage. Influencing factors such as rapid technological ...
 • Kostnader knyttet til behandling mot lakselus i norsk havbruksnæring 

  Kalager, Fredrik Sandvær; Hellen, Thomas (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2018;, Master thesis, 2018-06-12)
  De siste årene har produksjonsmengden av laks i den norske oppdrettsnæringen nærmest stagnert som følge av MTB-reglementet som ble innført i 2005. Allikevel har produksjonskostnadene steget. Den største prosentvise endringen ...
 • On the use of systems approach to improve decision-making process when performing economic evaluations for new health information technology 

  Ochoa Furholt, Richard (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2018;, Master thesis, 2018-06-12)
  Economic evaluations comprise comparative analyses of different alternatives in terms of their costs and consequences, and is used as a basis for making prioritizations and decisions. When deciding on whether to provide a ...
 • A comparative volatility analysis and an enquiry into the future of Bitcoin 

  Kvammen, Einar Berg; Askeland, Andreas Lie (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2018;, Master thesis, 2018-06)
  The main object of this thesis is to investigate if Bitcoin has matured as a financial asset. We intend to do this by comparing the volatility of Bitcoin to the volatility of gold and S&P500 using the best fitting GARCH ...
 • Relationship between futures and spot market prices – an empirical study of the U.S Natural gas market before and after the Shale gas revolution 

  Gaard, Kristian; Mellemstrand, Magne Opstad (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2018;, Master thesis, 2018-06)
  In 2009, a massive increase in production of natural gas started due to new technology. Based on this increase in production, this study examines the efficient market hypothesis in the US natural gas market for the period ...
 • Suksessfaktorer for klubber i norsk eliteserie 

  Eide, Jan Hovden (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2018;, Master thesis, 2018-06-15)
  Denne oppgaven beskriver en strategisk analyse av eliteserien i fotball. Etter interessetoppen på 2000-tallet, har interessen for norsk fotball falt dramatisk. Det har vært en stor nedgang i tilskuere, noe som igjen har ...
 • Ein studie av integrert prosjekt- og usikkerheitsstyring 

  Kvåle, Eli Helvik (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2018;, Master thesis, 2018-06)
  Prosjekt sin unike natur gjer det utsett for usikkerheit, som inneber at organisasjonar må finne eigna prosessar, metodikkar og prosjekttankeganger for styring av truslar og moglegheiter denne usikkerheita bærer med seg. ...
 • Bruk og implementering av ny teknologi, og hvordan dette tilrettelegger for effektivisering av produksjonsfasen i byggeprosjekter 

  Hoftun, Daniel Børmark; Madsen, Erik Ejsing (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2018;, Master thesis, 2018-06)
  Digitale verktøy er i ferd med å innta produksjonsfasen i bygg- og anleggsbransjen. BIM er et eksempel på dette og kan blant annet benyttes til fremdriftsplanlegging, visualisering, mengdeberegning, kontrollering og ...

View more