Show simple item record

dc.contributor.authorOsmundsen, Petter
dc.date.accessioned2013-09-18T13:58:14Z
dc.date.available2013-09-18T13:58:14Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationOsmundsen, P. (2011) Samhandling på sokkelen : kontrakter og insentiver. Praktisk økonomi og finans, 28(1), pp. 75-86no_NO
dc.identifier.issn1504-2871
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/181882
dc.description.abstractI Oljemeldingen i 2003 (St.meld. nr. 38 2003–2004) ga Regjeringen uttrykk for et ønske om å realisere verdiøkningen som kan ligge i bedre samhandling mellom oljeselskaper og leverandører, blant annet gjennom endret og forbedret organisering med hensyn til deling av arbeid offshore og på land. Hvordan har dette gått? Mange forbedringer er gjort, og mange rutiner er lagt om. Samtidig har det vist seg at det kan være mange hindringer i veien for å realisere det fulle potensialet innen samhandling; dels interne organisatoriske forhold i selskapene, dels forhandlinger og kontraktsforhold mellom partene i arbeidslivet, og dels koordineringsproblemer mellom oljeselskaper og leverandørselskaper. Artikkelen diskuterer noen av disse utfordringene. Boreoperasjoner benyttes som gjennomgående case i artikkelen, og jeg trekker her på et prosjekt der jeg har samarbeidet med Oljedirektoratet. Samarbeidet ga god tilgang på relevant empirisk materiale. Jeg fikk tilgang på riggkontrakter og oljeservicekontrakter, og vi hadde en serie møter med sentrale personer i oljeselskaper, riggselskaper og oljeserviceselskaper. Vi hadde også et møte med Oljeindustriens Landsforening (OLF). I tillegg har jeg kartlagt aktuell akademisk litteratur samt best practice-studier. Noen av de konkrete spørsmål som reises i artikkelen er følgende. Er det behov for justeringer i kontraktsutforming og anbudsprosess? Har leverandørene sterke nok insentiver til å utnytte mulighetene som eksisterende teknologi gir i forbindelse med leveranse av tjenester? Har leverandørene innenfor rammen av eksisterende og fremtidige kontrakter tilstrekkelige insentiver til å utvikle nye teknologiske løsninger? For å svare på disse spørsmålene kartlegges de økonomiske insentiver leverandørene står overfor. Disse viser seg å være relativt komplekse, ettersom man ikke bare kan se på eksisterende kontrakter men også de implisitte insentivene som ligger i evalueringskriteriene oljeselskapene benytter ved tildeling av nye kontrakter. Spørsmålet er altså hvordan disse i sum vil påvirke fokus til leverandørene. I artikkelen diskuteres også ulike samarbeidsformer mellom oljeselskap og leverandørselskap. – Hvordan best involvere leverandørene i utvikling av løsninger og tjenester? Jeg starter med å gjennomgå grunnleggende struktur i oljeservicekontrakter og riggkontrakter.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherUniversitetsforlagetno_NO
dc.subjectøkonomino_NO
dc.subjectkontraktsutformingno_NO
dc.subjectanbudno_NO
dc.subjectoljeselskapno_NO
dc.titleSamhandling på sokkelen - kontrakter og insentiverno_NO
dc.typeJournal articleno_NO
dc.typePeer reviewedno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212no_NO
dc.source.pagenumber75-86no_NO
dc.source.volume28no_NO
dc.source.journalPraktisk økonomi og finansno_NO
dc.source.issue1no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record