• A discussion of Basel II and operational risk in context of risk perspectives 

   Häger, David; Vormeland, Hilde Brattebø (Conference object, 2014-03)
   The Basel II Capital Accord, established in 2007, provides guidelines on management of operational risk including requirements for regulatory capital. In the quantitative analysis of operational risk the guidelines require ...
  • Bør styrerepresentanter kjenne bransjen? 

   Osmundsen, Petter (Journal article; Peer reviewed, 2008)
   Kredittilsynet har nylig underkjent nye styrerepresentanter i et meglerhus på grunn av manglende kompetanse. Beslutningen er kanskje noe situasjonsbetinget, men reiser et viktig spørsmål: bør styrerepresentanter kjenne ...
  • Concave Drilling Curve 

   Osmundsen, Petter; Roll, Kristin Helen (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Drilling expenses have increased sharply in recent years. Average meters drilled per day significantly influences exploration costs. Hence it is important to understand the factors that determine this drilling metric. In ...
  • Decommissioning of petroleum installations—major policy issues 

   Osmundsen, Petter; Tveterås, Ragnar (Journal article; Peer reviewed, 2003-12)
   Following the Brent Spar controversy, the OSPAR countries reached a unanimous agreement in 1998 for the future rules for disposal of petroleum installations. The vast majority of existing offshore installations will be ...
  • Defense Strategies for Asymmetric Networked Systems with Discrete Components 

   Rao, Nageswara S. V.; Ma, Chris Y.T.; Hausken, Kjell; He, Fei; Yau, David K.Y.; Zhuang, Jun (Peer reviewed; Journal article, 2018)
   We consider infrastructures consisting of a network of systems, each composed of discrete components. The network provides the vital connectivity between the systems and hence plays a critical, asymmetric role in the ...
  • Down Time Terms and Information Used for Assessment of Equipment Reliability and Maintenance Performance 

   Selvik, Jon Tømmerås; Ford, Eric Patrick (Chapter; Peer reviewed, 2017)
   Reliability and maintenance data is important for predictive analysis related to equipment downtime in the oil and gas industry. For example, downtime data together with equipment reliability data is vital for improving ...
  • Eco-Labeling and Retailer Pricing Strategies: The U.K. Haddock Market 

   Zhang, Dengjun; Sogn-Grundvåg, Geir; Asche, Frank; Young, James A. (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
   In attempts to differentiate their store imagery, grocery retailers frequently introduce new products, which are often rich in extrinsic attributes such as claims regarding healthiness and environmental sustainability. ...
  • Elektrifisering som klimatiltak? En samfunnsøkonomisk analyse 

   Osmundsen, Petter (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Oljeselskapene foretar bedriftsøkonomiske kalkyler av å benytte strøm fra det europeiske nettet versus fra egne gassgeneratorer. CO2-avgiften og kvoteplikt gir selskapene ekstrainsentiver i retning av elektrifisering. bør ...
  • European market integration for gas 

   Asche, Frank; Osmundsen, Petter; Tveterås, Ragnar (Journal article; Peer reviewed, 2002-05)
   Long-term take-or-pay contracts regulating gas exports to the Continent are described and analyzed. We thereafter examine whether the German gas market is integrated. Time series of Norwegian, Dutch and Russian gas export ...
  • Evaluation of offshore emergency preparedness in view of rare accidents 

   Vinnem, Jan-Erik (Journal article; Peer reviewed, 2010)
   The offshore industry in the North Sea has gone from a very high risk level for employees some 30–40 years ago, to a low level. The paper reviews the statistics briefly and discusses the implications of the low level. There ...
  • From Stone to Norwegian Wood 

   Espedal, Knut Jonas (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Throughout the centuries, nearly all signal buildings on the European continent have been built in masonry or concrete – in harsh, ‘stone-like’ materials. Norway differs remarkably from this main trend. We see that the ...
  • Hva er en by? - urbane steder i Norge ved inngangen til det 21. århundre. 

   Jacobsen, Nils (Research report, 2011)
   Ved overgangen til det 21.århundre er industribyens negative virkninger et tilbakelagt stadium, iallfall innenfor en vestlig kulturkrets. I stedet er byutvikling i en annen grad rettet mot byens urbane kvaliteter, dvs. ...
  • Innelåsning og markedsmakt i det norske riggmarkedet 

   Osmundsen, Petter (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Norsk sokkel kan vurderes som et «marked i markedet» ved at det er barrierer mot å flytte mobile innretninger fra andre sektorer til norsk sokkel, samt å bygge nye innretninger tilpasset norske forhold. Med denne bakgrunn ...
  • Innovasjon innen forsyning og innkjøp av riggtjenester 

   Osmundsen, Petter (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   En lang periode med riggknapphet og høye riggrater på norsk sokkel har ledet til en rekke eksempler på innovasjon innen innkjøp av riggtjenester og i relasjonen mellom olje- og riggselskaper. Små oljeselskaper har gått ...
  • Innovative og robuste strategier for rigganskaffelse 

   Osmundsen, Petter (Journal article; Peer reviewed, 2015-01)
   HVEM SKAL EIE? En lang periode med riggknapphet og høye riggrater på norsk sokkel har ledet til en rekke eksempler på innovasjon innen innkjøp av riggtjenester og i relasjonen mellom olje- og riggselskaper. Artikkelen ...
  • Insentivutforming innen riggkontrakter 

   Osmundsen, Petter (Journal article; Peer reviewed, 2009-11)
   Knapphet på rigger og personell har ført til en viss kreativitet i utforming av insentivkontrakter innen boring. Så langt er det imidlertid ikke så store forskjeller mellom kontraktene som er i bruk. Artikkelen beskriver ...
  • Karbonfangst fra gasskraftverket på Kårstø? En bedriftsøkonomisk analyse. 

   Osmundsen, Petter (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Artikkelen går gjennom en bedriftsekonomisk investeringsanalyse for karbonfangstprosjektet på Kårstø. Jeg oppdaterer en tidligere analyse, og går kritisk gjennom metodene som er benyttet, blant annet innen kostnadsestimering. ...
  • Kostnadene ved en ulykke 

   Abrahamsen, Eirik Bjorheim; Asche, Frank (Journal article; Peer reviewed, 2007-03)
   I vurderingen av sikkerhetstiltak er det vanlig å legge til grunn utleggene som påløper i forbindelse med en ulykke når en skal vurdere investeringer i risikoreduserende tiltak. I slike tilnærminger er fokus på ulykken ...
  • Krisepakke og avskrivningssatser 

   Osmundsen, Petter (Journal article, 2009)
   Den foreslåtte økningen i avskrivningssatser er blitt kritisert av Finansdepartementet og enkelte forskere fordi det kan medføre overinvestering. Kommentaren imøtegår en del av resonnementene bak denne kritikken.
  • Landkraft til havs: Hvem er det som spør? 

   Osmundsen, Petter (Journal article; Peer reviewed, 2012-06)
   Elektrifisering vil si å erstatte gass-generatorer til drift av petroleumsvirksomhet med kraft fra land. Problemstillingen belyses i artikkelen fra et bedriftsøkonomisk og et samfunnsøkonomisk perspektiv ved hjelp av to ...