Recent Submissions

 • From Stone to Norwegian Wood 

  Espedal, Knut Jonas (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  Throughout the centuries, nearly all signal buildings on the European continent have been built in masonry or concrete – in harsh, ‘stone-like’ materials. Norway differs remarkably from this main trend. We see that the ...
 • Trends and trade-offs in petroleum tax design 

  Osmundsen, Petter; Løvås, Kjell (Journal article; Peer reviewed, 2013-08)
  How should tax systems be designed to account for the characteristics of the government, the oil companies and the projects in order to maximise welfare for the country's inhabitants? How should vital government characteristics ...
 • Robust Strategies For Rig Procurement 

  Osmundsen, Petter (Working paper, 2013)
  Scarcity of rigs on the Norwegian continental shelf (NCS) has led to a number of interesting changes in the procurement of such units and in the relationship between oil companies and rig contractors. Small oil companies ...
 • Concave Drilling Curve 

  Osmundsen, Petter; Roll, Kristin Helen (Journal article; Peer reviewed, 2013)
  Drilling expenses have increased sharply in recent years. Average meters drilled per day significantly influences exploration costs. Hence it is important to understand the factors that determine this drilling metric. In ...
 • Økt oljeutvinning fra eksisterende felt 

  Osmundsen, Petter (Journal article; Peer reviewed, 2013)
  Fallende produksjonsrate og sterk kostnadsvekst fremskynder nedstengningstidspunktet for mange felt på norsk sokkel. Det haster derfor med tiltak for å forlenge levetiden på feltene og for å øke utvinningsgraden. Det er ...
 • Recent trends in salmon price volatility 

  Øglend, Atle (Journal article; Peer reviewed, 2013-08)
  Since the start of intensive salmon farming, salmon has become an increasingly cheaper source of protein. Salmon has transitioned from a relative luxurious food item to a staple part of everyday diets. For most of the 1980s ...
 • Innovasjon innen forsyning og innkjøp av riggtjenester 

  Osmundsen, Petter (Journal article; Peer reviewed, 2014)
  En lang periode med riggknapphet og høye riggrater på norsk sokkel har ledet til en rekke eksempler på innovasjon innen innkjøp av riggtjenester og i relasjonen mellom olje- og riggselskaper. Små oljeselskaper har gått ...
 • Innovative og robuste strategier for rigganskaffelse 

  Osmundsen, Petter (Journal article; Peer reviewed, 2015-01)
  HVEM SKAL EIE? En lang periode med riggknapphet og høye riggrater på norsk sokkel har ledet til en rekke eksempler på innovasjon innen innkjøp av riggtjenester og i relasjonen mellom olje- og riggselskaper. Artikkelen ...
 • The fishery performance indicators: A management tool for triple bottom line outcomes 

  Anderson, James L.; Anderson, Christopher M.; Chu, Jingjie; Meredith, Jennifer; Asche, Frank; Sylvia, Gil; Smith, Martin D.; Anggraeni, Dessy; Arthur, Robert; Guttormsen, Atle; McCluney, Jessica K.; Ward, Tim; Akpalu, Wisdom; Eggert, Håkan; Flores, Jimely; Freeman, Matthew A.; Holland, Daniel S.; Knapp, Gunnar; Kobayashi, Mimako; Larkin, Sherry; MacLauchlin, Kari; Schnier, Kurt; Soboil, Mark; Tveterås, Sigbjørn; Uchida, Hirotsugu; Valderrama, Diego (Journal article; Peer reviewed, 2015-05)
  Pursuit of the triple bottom line of economic, community and ecological sustainability has in- creased the complexity of fishery management; fisheries assessments require new types of data and analysis to guide science-based ...
 • Krisepakke og avskrivningssatser 

  Osmundsen, Petter (Journal article, 2009)
  Den foreslåtte økningen i avskrivningssatser er blitt kritisert av Finansdepartementet og enkelte forskere fordi det kan medføre overinvestering. Kommentaren imøtegår en del av resonnementene bak denne kritikken.
 • Thalassorama : the salmon disease crisis in Chile 

  Asche, Frank; Hansen, Håvard; Tveterås, Ragnar; Tveterås, Sigbjørn (Journal article; Peer reviewed, 2009-12)
  The Chilean salmon farming industry is currently facing unprecedented economic losses related to the infectious salmon anemia (ISA) disease. Production of Atlantic salmon is being reduced from almost 400,000 tonnes in ...
 • On the relationship between aquaculture and reduction fisheries 

  Asche, Frank; Tveterås, Sigbjørn (Journal article; Peer reviewed, 2004-07)
  Recently, there has been a growing concern that increased aquaculture production poses an environmental threat to the species targeted in so-called reduction fisheries, the main source for fishmeal. The argument is that ...
 • A discussion of Basel II and operational risk in context of risk perspectives 

  Häger, David; Vormeland, Hilde Brattebø (Conference object, 2014-03)
  The Basel II Capital Accord, established in 2007, provides guidelines on management of operational risk including requirements for regulatory capital. In the quantitative analysis of operational risk the guidelines require ...
 • On how access to an insurance market affects investments in safety measures, based on the expected utility theory 

  Abrahamsen, Eirik Bjorheim; Asche, Frank (Journal article; Peer reviewed, 2011-03)
  This paper focuses on how access to an insurance market should influence investments in safety measures in accordance with the ruling paradigm for decision-making under uncertainty—the expected utility theory. We show that ...
 • Kostnadene ved en ulykke 

  Abrahamsen, Eirik Bjorheim; Asche, Frank (Journal article; Peer reviewed, 2007-03)
  I vurderingen av sikkerhetstiltak er det vanlig å legge til grunn utleggene som påløper i forbindelse med en ulykke når en skal vurdere investeringer i risikoreduserende tiltak. I slike tilnærminger er fokus på ulykken ...
 • Insentivutforming innen riggkontrakter 

  Osmundsen, Petter (Journal article; Peer reviewed, 2009-11)
  Knapphet på rigger og personell har ført til en viss kreativitet i utforming av insentivkontrakter innen boring. Så langt er det imidlertid ikke så store forskjeller mellom kontraktene som er i bruk. Artikkelen beskriver ...
 • Decommissioning of petroleum installations—major policy issues 

  Osmundsen, Petter; Tveterås, Ragnar (Journal article; Peer reviewed, 2003-12)
  Following the Brent Spar controversy, the OSPAR countries reached a unanimous agreement in 1998 for the future rules for disposal of petroleum installations. The vast majority of existing offshore installations will be ...
 • Innelåsning og markedsmakt i det norske riggmarkedet 

  Osmundsen, Petter (Journal article; Peer reviewed, 2012)
  Norsk sokkel kan vurderes som et «marked i markedet» ved at det er barrierer mot å flytte mobile innretninger fra andre sektorer til norsk sokkel, samt å bygge nye innretninger tilpasset norske forhold. Med denne bakgrunn ...
 • European market integration for gas 

  Asche, Frank; Osmundsen, Petter; Tveterås, Ragnar (Journal article; Peer reviewed, 2002-05)
  Long-term take-or-pay contracts regulating gas exports to the Continent are described and analyzed. We thereafter examine whether the German gas market is integrated. Time series of Norwegian, Dutch and Russian gas export ...
 • Landkraft til havs: Hvem er det som spør? 

  Osmundsen, Petter (Journal article; Peer reviewed, 2012-06)
  Elektrifisering vil si å erstatte gass-generatorer til drift av petroleumsvirksomhet med kraft fra land. Problemstillingen belyses i artikkelen fra et bedriftsøkonomisk og et samfunnsøkonomisk perspektiv ved hjelp av to ...

View more