Collections

Recent Submissions

 • Oppdragsrelatert risikovurdering i politiet: Hvilken metodikk egner seg best? 

  Sletten, Stein (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2018;, Master thesis, 2018-05-19)
  Debatten om hvilken metodikk som egner seg best for risikovurderinger har pågått noen år i Norge. Dette har avstedkommet mange artikler og det er utgitt to norske standarder om temaet. Det eksisterer imidlertid få artikler ...
 • Samvirke på skadested 

  Halimi, Shpetim (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2018;, Master thesis, 2018-05-31)
  I studiene på samfunnssikkerhet blir vi presentert for et stort fagfelt hvor omfanget gir en spennende utfordring for å se helheten av faget og samtidig avgrense til forskning på ett område hvor arbeidet kan påvirke til ...
 • Varsling av ulykker og akutte situasjoner i egen rederiorganisasjon 

  Helløy, Jarl Aage (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2018;, Master thesis, 2018-05)
  Det er både i myndighetenes og virksomheters interesse å legge planer for å redusere tap eller skader på liv og helse, miljø og materielle verdier. Dette prosjektet studerer sammenhenger mellom de krav til intern ulykkesvarsling ...
 • Hvordan sikre trygghet i veiledermøter 

  Ljunggren, Gerd (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2018;, Master thesis, 2018-05)
  Det var ønsket om å undersøke hvorvidt bedriftens karriereveiledere hadde nødvendig opplevelse av trygghet i sin egen arbeidssituasjon som var årsaken til problemstillingen og undersøkelsen som ble gjennomført. Funnene ...
 • Eco-Labeling and Retailer Pricing Strategies: The U.K. Haddock Market 

  Zhang, Dengjun; Sogn-Grundvåg, Geir; Asche, Frank; Young, James A. (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
  In attempts to differentiate their store imagery, grocery retailers frequently introduce new products, which are often rich in extrinsic attributes such as claims regarding healthiness and environmental sustainability. ...
 • Defense Strategies for Asymmetric Networked Systems with Discrete Components 

  Rao, Nageswara S. V.; Ma, Chris Y.T.; Hausken, Kjell; He, Fei; Yau, David K.Y.; Zhuang, Jun (Peer reviewed; Journal article, 2018)
  We consider infrastructures consisting of a network of systems, each composed of discrete components. The network provides the vital connectivity between the systems and hence plays a critical, asymmetric role in the ...
 • Samfunnsøkonomisk analyse og beslutninger i petroleumsvirksomheten 

  Hanson, Bjørn Andreas (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2017;, Master thesis, 2017-03)
  Oppgaven tar utgangspunkt i det forfatteren opplever som et «faglig-spill» knyttet til bruk av samfunnsøkonomiske analyser i petroleumsvirksomheten. Gjennom å analysere ulike prosesser der samfunnsøkonomisk analyse er og ...
 • A study of the efficacy of a reliability management system - with suggestions for improved data collection and decision making. 

  Khan, Amna Ali (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2017;, Master thesis, 2017-09-29)
  Product reliability is very important especially in the perspective of new product development. Making highly reliable drilling and well equipment is expensive and time-consuming process. But ignoring the product reliability ...
 • Application of FLACS to develop a standard for explosion venting of empty vessels 

  Jieun, Choi (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2017;, Master thesis, 2017-12-12)
  Explosion venting is the most commonly used method to mitigate consequences of gas explosions. Therefore, research has been ongoing to establish adequate venting criteria for gas explosion. The existing standards are based ...
 • Økonomisk analyse av det offshorebaserte havbruket "Octopus" 

  Ludvigsen, Tord (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2017;, Master thesis, 2017-12-15)
  Lakseproduksjonen i Norge har stagnert de siste 4-5 årene til tross for høy inntjening. Stagnasjonen skyldes i stor grad lakselus, knapphet på egnet sjøareal for akvakultur og restriksjoner på produksjonstillatelser. Likevel ...
 • A Risk Analysis and the Insurance Policies for the Cruise Ships in the Arctic 

  Trantzas, Konstantinos (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2017;, Master thesis, 2017-12-15)
  The need of human to explore new areas, the climate change and the growing worldwide demand have led to an increasing popularity of the Arctic region the last years. Cruise industry is continuously evolving in this area, ...
 • Konsekvensene av økt digitalisering blant framtidens byggentreprenører 

  Johnsen, Stian Kirkvik (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2017;, Master thesis, 2017-12)
  Oppgaven tar for seg konsekvensene av økt digitalisering i framtidens byggebransje, og fokuserer på bygge- og anleggsnæringens framtidige digitale transformasjon, kompleksiteten i prosjekter, og hvilken effekt dette får ...
 • The cost of lice: Quantifying the impacts of parasitic sea lice on farmed salmon 

  Abolofia, Jay; Wilen, James E; Asche, Frank (Journal article; Peer reviewed, 2017-04)
  Diseases are an important challenge in aquaculture. However, most of what is known about the effect of diseases comes from laboratory experiments. Using a farm-level data set containing sea lice infestation counts for all ...
 • Seafood prices reveal impacts of a major ecological disturbance 

  Smith, Martin D.; Oglend, Atle; Kirkpatrick, A. Justin; Asche, Frank; Bennear, Lori S.; Craig, J. Kevin; Nance, James N. (Journal article; Peer reviewed, 2017-01)
  Coastal hypoxia (dissolved oxygen ≤ 2 mg/L) is a growing problem worldwide that threatens marine ecosystem services, but little is known about economic effects on fisheries. Here, we provide evidence that hypoxia causes ...
 • Down Time Terms and Information Used for Assessment of Equipment Reliability and Maintenance Performance 

  Selvik, Jon Tømmerås; Ford, Eric Patrick (Chapter; Peer reviewed, 2017)
  Reliability and maintenance data is important for predictive analysis related to equipment downtime in the oil and gas industry. For example, downtime data together with equipment reliability data is vital for improving ...
 • Rational beliefs - inconsistent practices : Civil Military Coordination in North-Afghanistan 

  Stene, Lillian Katarina (PhD thesis UiS;, Doctoral thesis, 2014)
  What was the idea? Coordination is a vital element of crisis management (Turner, 1978; Minear et al., 1992; Schneider, 1995; Rasmussen, 1997; Strand, 2003; Boin et al., 2005; Kruke and Olsen, 2005; Keen, 2008). The ...
 • Modeling superior predictors for crude oil prices 

  Westgaard, Sjur; Osmundsen, Petter; Stenslet, Lord Olav Daniel; Ringheim, Jo Kogstad (Journal article; Peer reviewed, 2017-06)
  A common perception in the literature is that oil price dynamics are most adequately explained by fundamental supply-and-demand factors. We use a general-to-specific approach and find that financial indicators are even ...
 • Vedlikeholdsstudie av fiskal instrumentering i Statoil 

  Langeland, Vidar (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2017;, Master thesis, 2017-12)
  Presise mengdemålinger av petroleumsproduktene som utvinnes på norsk sokkel er avgjørende, i særdeleshet de offisielle målingene som benyttes i forbindelse med kjøp, salg og beregning av skatter og avgifter, kalt fiskale ...
 • Hva skal til for at arbeidstakere skal spare riktig til egen pensjon? 

  Tonning, Sølvi Marie (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2017;, Master thesis, 2017-10-12)
  Denne oppgaven ser på risikoen for å bli en fattig pensjonist og hva som skal til for å redusere risikoen. Endringer i pensjonssystemet har ført til at unge i dag vil få langt lavere pensjonsutbetaling fra Folketrygden ...
 • Informasjonssikkerhet i et samfunnsperspektiv 

  Refsland, Laila (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2017;, Master thesis, 2017-10)
  Bakgrunn for denne oppgaven startet som en nysgjerrighet til informasjonssikkerhet og dette med sikring/Security. Det har vært mye oppe i media om hendelser fra flere bransjer og ønsket å se på dette med informasjonssikkerhet ...

View more