Collections

Recent Submissions

 • A study of the efficacy of a reliability management system - with suggestions for improved data collection and decision making. 

  Khan, Amna Ali (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2017;, Master thesis, 2017-09-29)
  Product reliability is very important especially in the perspective of new product development. Making highly reliable drilling and well equipment is expensive and time-consuming process. But ignoring the product reliability ...
 • Application of FLACS to develop a standard for explosion venting of empty vessels 

  Jieun, Choi (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2017;, Master thesis, 2017-12-12)
  Explosion venting is the most commonly used method to mitigate consequences of gas explosions. Therefore, research has been ongoing to establish adequate venting criteria for gas explosion. The existing standards are based ...
 • Økonomisk analyse av det offshorebaserte havbruket "Octopus" 

  Ludvigsen, Tord (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2017;, Master thesis, 2017-12-15)
  Lakseproduksjonen i Norge har stagnert de siste 4-5 årene til tross for høy inntjening. Stagnasjonen skyldes i stor grad lakselus, knapphet på egnet sjøareal for akvakultur og restriksjoner på produksjonstillatelser. Likevel ...
 • A Risk Analysis and the Insurance Policies for the Cruise Ships in the Arctic 

  Trantzas, Konstantinos (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2017;, Master thesis, 2017-12-15)
  The need of human to explore new areas, the climate change and the growing worldwide demand have led to an increasing popularity of the Arctic region the last years. Cruise industry is continuously evolving in this area, ...
 • Konsekvensene av økt digitalisering blant framtidens byggentreprenører 

  Johnsen, Stian Kirkvik (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2017;, Master thesis, 2017-12)
  Oppgaven tar for seg konsekvensene av økt digitalisering i framtidens byggebransje, og fokuserer på bygge- og anleggsnæringens framtidige digitale transformasjon, kompleksiteten i prosjekter, og hvilken effekt dette får ...
 • The cost of lice: Quantifying the impacts of parasitic sea lice on farmed salmon 

  Abolofia, Jay; Wilen, James E; Asche, Frank (Journal article; Peer reviewed, 2017-04)
  Diseases are an important challenge in aquaculture. However, most of what is known about the effect of diseases comes from laboratory experiments. Using a farm-level data set containing sea lice infestation counts for all ...
 • Seafood prices reveal impacts of a major ecological disturbance 

  Smith, Martin D.; Oglend, Atle; Kirkpatrick, A. Justin; Asche, Frank; Bennear, Lori S.; Craig, J. Kevin; Nance, James N. (Journal article; Peer reviewed, 2017-01)
  Coastal hypoxia (dissolved oxygen ≤ 2 mg/L) is a growing problem worldwide that threatens marine ecosystem services, but little is known about economic effects on fisheries. Here, we provide evidence that hypoxia causes ...
 • Down Time Terms and Information Used for Assessment of Equipment Reliability and Maintenance Performance 

  Selvik, Jon Tømmerås; Ford, Eric Patrick (Chapter; Peer reviewed, 2017)
  Reliability and maintenance data is important for predictive analysis related to equipment downtime in the oil and gas industry. For example, downtime data together with equipment reliability data is vital for improving ...
 • Rational beliefs - inconsistent practices : Civil Military Coordination in North-Afghanistan 

  Stene, Lillian Katarina (PhD thesis UiS;, Doctoral thesis, 2014)
  What was the idea? Coordination is a vital element of crisis management (Turner, 1978; Minear et al., 1992; Schneider, 1995; Rasmussen, 1997; Strand, 2003; Boin et al., 2005; Kruke and Olsen, 2005; Keen, 2008). The ...
 • Modeling superior predictors for crude oil prices 

  Westgaard, Sjur; Osmundsen, Petter; Stenslet, Lord Olav Daniel; Ringheim, Jo Kogstad (Journal article; Peer reviewed, 2017-06)
  A common perception in the literature is that oil price dynamics are most adequately explained by fundamental supply-and-demand factors. We use a general-to-specific approach and find that financial indicators are even ...
 • Vedlikeholdsstudie av fiskal instrumentering i Statoil 

  Langeland, Vidar (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2017;, Master thesis, 2017-12)
  Presise mengdemålinger av petroleumsproduktene som utvinnes på norsk sokkel er avgjørende, i særdeleshet de offisielle målingene som benyttes i forbindelse med kjøp, salg og beregning av skatter og avgifter, kalt fiskale ...
 • Hva skal til for at arbeidstakere skal spare riktig til egen pensjon? 

  Tonning, Sølvi Marie (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2017;, Master thesis, 2017-10-12)
  Denne oppgaven ser på risikoen for å bli en fattig pensjonist og hva som skal til for å redusere risikoen. Endringer i pensjonssystemet har ført til at unge i dag vil få langt lavere pensjonsutbetaling fra Folketrygden ...
 • Informasjonssikkerhet i et samfunnsperspektiv 

  Refsland, Laila (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2017;, Master thesis, 2017-10)
  Bakgrunn for denne oppgaven startet som en nysgjerrighet til informasjonssikkerhet og dette med sikring/Security. Det har vært mye oppe i media om hendelser fra flere bransjer og ønsket å se på dette med informasjonssikkerhet ...
 • All at Sea 

  Utne, Richard (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2017;, Master thesis, 2017-11)
  The Norwegian Ministry of Justice and Public Security emphasized in their 2016-2017 report to the Parliament, that the need for a common understanding of preparedness concepts and knowledge of how cross-institutional ...
 • Beredskap i fengsel 

  Ingvaldsen, Geir (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2017;, Master thesis, 2017-11-20)
  Jeg har valgt å skrive en masteroppgave om Kriminalomsorgen hvor jeg har arbeidet i ulike funksjoner de siste 20 årene. Virksomheten jeg skriver om er et fengsel med høyt sikkerhetsnivå og systemet jeg ser på er beredskap. ...
 • Big Data and GDPR 

  Engan, Marius (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2017;, Master thesis, 2017-06-15)
  The European Commission has implemented the General Data Protection Regulation (GDPR) which will replace the current, but obsolete, Data Protection Directive 95/46/EC. When legally effective, May 25th 2018, it will impose ...
 • From Stone to Norwegian Wood 

  Espedal, Knut Jonas (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  Throughout the centuries, nearly all signal buildings on the European continent have been built in masonry or concrete – in harsh, ‘stone-like’ materials. Norway differs remarkably from this main trend. We see that the ...
 • Hvordan er ROS-analyser i norske brannvesen samordnet med kommunenes helhetlige ROS-analyser? ……Og vice versa 

  Svendsen, Petter Vinje (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2017;, Master thesis, 2017-05)
  Oppgaven finner at innrapporterte svar i Kommuneundersøkelsene 2016 og 2017 og i Melding om brannvernet ikke er pålitelige. Ved å kontrollere svarene mot hverandre, og gjøre kvantitativ analyser finner denne studien store ...
 • Hvilke faktorer påvirker hendelsesrapporteringen i Bristow Norway? 

  Løge, Ole Morten P.; Vik, Tony (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2017;, Master thesis, 2017-06-01)
  Målet med denne studien var å beskrive faktorer som kan påvirke hendelsesrapporteringen i Bristow Norway. Dette er viktig fordi i mange ulykker viser det seg at manglende rapportering av uønskede hendelser i forkant kunne ...
 • Kommunikasjon og samhandling i en brann- og evakueringssituasjon 

  Haavik, Camilla (Master thesis, 2017-05-23)
  Sammendrag Bakgrunn: Hvert år opplever samfunnet vårt tap av menneskeliv hvor brann er en av årsakene. Informasjon, kommunikasjon og samhandling er viktige virkemidler for å øke bevisstheten slik at en unngår flere branner. ...

View more