Collections

Recent Submissions

 • Vedlikeholdsstudie av fiskal instrumentering i Statoil 

  Langeland, Vidar (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2017;, Master thesis, 2017-12)
  Presise mengdemålinger av petroleumsproduktene som utvinnes på norsk sokkel er avgjørende, i særdeleshet de offisielle målingene som benyttes i forbindelse med kjøp, salg og beregning av skatter og avgifter, kalt fiskale ...
 • Hva skal til for at arbeidstakere skal spare riktig til egen pensjon? 

  Tonning, Sølvi Marie (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2017;, Master thesis, 2017-10-12)
  Denne oppgaven ser på risikoen for å bli en fattig pensjonist og hva som skal til for å redusere risikoen. Endringer i pensjonssystemet har ført til at unge i dag vil få langt lavere pensjonsutbetaling fra Folketrygden ...
 • Informasjonssikkerhet i et samfunnsperspektiv 

  Refsland, Laila (Masteroppgave/UIS-SV-IMKS/2017;, Master thesis, 2017-10)
  Bakgrunn for denne oppgaven startet som en nysgjerrighet til informasjonssikkerhet og dette med sikring/Security. Det har vært mye oppe i media om hendelser fra flere bransjer og ønsket å se på dette med informasjonssikkerhet ...
 • All at Sea 

  Utne, Richard (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2017;, Master thesis, 2017-11)
  The Norwegian Ministry of Justice and Public Security emphasized in their 2016-2017 report to the Parliament, that the need for a common understanding of preparedness concepts and knowledge of how cross-institutional ...
 • Beredskap i fengsel 

  Ingvaldsen, Geir (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2017;, Master thesis, 2017-11-20)
  Jeg har valgt å skrive en masteroppgave om Kriminalomsorgen hvor jeg har arbeidet i ulike funksjoner de siste 20 årene. Virksomheten jeg skriver om er et fengsel med høyt sikkerhetsnivå og systemet jeg ser på er beredskap. ...
 • Big Data and GDPR 

  Engan, Marius (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2017;, Master thesis, 2017-06-15)
  The European Commission has implemented the General Data Protection Regulation (GDPR) which will replace the current, but obsolete, Data Protection Directive 95/46/EC. When legally effective, May 25th 2018, it will impose ...
 • From Stone to Norwegian Wood 

  Espedal, Knut Jonas (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  Throughout the centuries, nearly all signal buildings on the European continent have been built in masonry or concrete – in harsh, ‘stone-like’ materials. Norway differs remarkably from this main trend. We see that the ...
 • Hvordan er ROS-analyser i norske brannvesen samordnet med kommunenes helhetlige ROS-analyser? ……Og vice versa 

  Svendsen, Petter Vinje (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2017;, Master thesis, 2017-05)
  Oppgaven finner at innrapporterte svar i Kommuneundersøkelsene 2016 og 2017 og i Melding om brannvernet ikke er pålitelige. Ved å kontrollere svarene mot hverandre, og gjøre kvantitativ analyser finner denne studien store ...
 • Hvilke faktorer påvirker hendelsesrapporteringen i Bristow Norway? 

  Løge, Ole Morten P.; Vik, Tony (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2017;, Master thesis, 2017-06-01)
  Målet med denne studien var å beskrive faktorer som kan påvirke hendelsesrapporteringen i Bristow Norway. Dette er viktig fordi i mange ulykker viser det seg at manglende rapportering av uønskede hendelser i forkant kunne ...
 • Kommunikasjon og samhandling i en brann- og evakueringssituasjon 

  Haavik, Camilla (Master thesis, 2017-05-23)
  Sammendrag Bakgrunn: Hvert år opplever samfunnet vårt tap av menneskeliv hvor brann er en av årsakene. Informasjon, kommunikasjon og samhandling er viktige virkemidler for å øke bevisstheten slik at en unngår flere branner. ...
 • Trends and trade-offs in petroleum tax design 

  Osmundsen, Petter; Løvås, Kjell (Journal article; Peer reviewed, 2013-08)
  How should tax systems be designed to account for the characteristics of the government, the oil companies and the projects in order to maximise welfare for the country's inhabitants? How should vital government characteristics ...
 • Robust Strategies For Rig Procurement 

  Osmundsen, Petter (Working paper, 2013)
  Scarcity of rigs on the Norwegian continental shelf (NCS) has led to a number of interesting changes in the procurement of such units and in the relationship between oil companies and rig contractors. Small oil companies ...
 • Concave Drilling Curve 

  Osmundsen, Petter; Roll, Kristin Helen (Journal article; Peer reviewed, 2013)
  Drilling expenses have increased sharply in recent years. Average meters drilled per day significantly influences exploration costs. Hence it is important to understand the factors that determine this drilling metric. In ...
 • Bruk av droneteknologi og fotogrammetri til landmåling for bygge- og anleggsprosjekter 

  Omland, Ingrid (Master thesis, 2017-06-15)
  Utvikling av innovative løsninger innen bygg- og anleggsbransjen utfordrer tradisjonelle metoder og åpner stadig for nye muligheter på tvers av fagområder. Kombinasjonen av drone og fotogrammetri har vist seg å være en ...
 • Mulighetsstudie om Robotic Process Automation (RPA) i Solvencia AS 

  Hauge, Kjell Olav (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2017;, Master thesis, 2017-06)
  Denne utredningens formål er å studere mulighetene for automatisering ved bruk av Robotic Process Automation (RPA) i Solvencia AS. Selskapet vurderer å bruke RPA som et verktøy for effektivisering, strategisk fleksibilitet ...
 • Mulighetsstudie på Robotic Process Automation (RPA) i industriell lagervirksomhet 

  Garberg, Marcus (Master thesis, 2017-06-15)
  Avhandlingen har som hensikt å undersøke mulighetene for å automatisere digitale prosesser innenfor lagervirksomhet. Robotic Process Automation (RPA) er automatiseringsmetoden som har primært fokus. RPA er en ny form for ...
 • Applying GARCH in value-at-risk estimation of market risk 

  Mathisen, Thomas Storbakk (Master thesis, 2017-06-14)
  This thesis tests the correlation between four commodities and eight stocks of companies consuming or producing the commodities. The commodities include oil, gas, salmon and aluminum, while the stocks are Statoil, Seadrill, ...
 • Profitability of Enhanced Oil Recovery. Economic Potential of LoSal EOR at the Clair Ridge Field, UK. 

  Layti, Frida (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2017;, Master thesis, 2017-06-15)
  Low salinity water injection is an emerging enhanced oil recovery (EOR) technology, just on the verge of being implemented at full scale at the Clair Ridge field, UK. Clair Ridge will be the world’s first offshore deployment ...
 • A Lean Aker BP: A study of how Lean and continuous improvement in performance management can contribute to well operations in Aker BP. 

  Kvanvik, Adrian Anderssen (Master thesis, 2017-06-14)
  The Exploration and Production (EP) sector have lately experienced a state of depression in wake of an abating demand, low petroleum commodity prices and a high level of operating costs. This downfall has in effect driven ...
 • Integrated Risk Analysis Framework of Quick Clay Landslides in Norway 

  Larsen, Ingrid Skipenes (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2017;, Master thesis, 2017-06)
  Quick clay landslides have caused a large number of natural disasters in Norway. These have resulted in loss of human lives and major damage on property, roads, railways, and infrastructure. Quick clay acts as a fluid when ...

View more