• Coloring GPenSIM 

   Hatlevold, Jens Otto (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2008, Master thesis, 2008)
   The object of this report is to present a solution on how to implement color functionality in GPenSIM. Current version of GPenSIM is based on Place/Transition nets (PT-nets). When creating systems with PT-nets there are ...
  • Mobile control system for location based alarm activation 

   Tjensvold, Jan Magne (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2008, Master thesis, 2008)
   This report describes the design and implementation of a system that can automatically control various services based on the location of one or more mobile devices. These services can also be controlled manually through ...
  • IT infrastruktur i en global organisasjon 

   Rasmussen, Dagfinn (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2008, Master thesis, 2008)
   I næringslivet er møtevirksomhet og arbeid rundt et møte viktig, men til tider unødvendig tidkrevende. UniSea AS har tidligere utviklet en modul for hendelses- og møterapportering ment for bruk ute på Offshore-skip. ...
  • SAWSDL in Oil & Gas 

   Torbjørnsen, Odd Frode (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2008, Master thesis, 2008)
   SAWSDL, The Semantic Annotations for WSDL and XML Schema, is a W3C recommendation that defines mechanisms to link semantics to the description of web services. These semantics when expressed in formal languages can help ...
  • Gene splice site prediction using Artificial Neural Networks 

   Johansen, Øystein (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2008, Master thesis, 2008)
   Gene prediction is the process of finding the location of genes and other meaningful subsequences in DNA sequences. This process is time consuming and expensive when done by biochemical methods and genetics. An other approach ...
  • Sammenligning av EKF- og UKF- kalmanfilter anvendt på totankprosess 

   Gjengedal, Atle (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2009, Master thesis, 2009)
   Denne masteroppgaven er todelt. Del I går ut på å sammenligne ytelsen til et utvidet Kalmanfilter (EKF) og et "unscented" Kalmanfilter (UKF) på et prosessanlegg bestående av to tanker, ved Universitetet i Stavanger (UIS). ...
  • Collection and use of uncertain data in a mobile GIS 

   Stølsmark, Ragnar (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2009, Master thesis, 2009)
   This study looked into the possibility of saving power in mobile geographical information systems by extending the interval between GPS updates. A J2ME application has been developed to test this theory. Via a map it can ...
  • Improving the signal processing path for online heartbeat estimation by using Ultra Wideband radar 

   kvalvaag, Petter Moe (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2009, Master thesis, 2009)
   A number of companies, research establishments and universities worldwide are currently researching the use of Ultra Wideband radar technology to conduct non-contact and non-invasive measurements of heartbeat. Both ...
  • Bruk av sonar for å bedre deteksjonssikkerhet og feilalarmrate i bassengovervåkningssystem 

   Eriksen, Bjørnar Lingjerde (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2009, Master thesis, 2009)
  • Ulineær analyse av Brusselatorens dynamiske egenskaper 

   Sandve, Inger Lende (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2009, Master thesis, 2009)
   Denne rapporten beskriver arbeidet med å analysere Brusselatoren og dens dynamiske egenskaper. Brusselatoren er en autokatalyserende og oscillerende fiktiv kjemisk prosess. Målet har vært å gjennomføre en analyse av ...
  • Data fusion algorithms for assessing sensors’ accuracy in an oil production well : a Bayesian approach 

   Esteves, Rui Máximo (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2009, Master thesis, 2009)
   Oil industry faces an underutilization problem of the captured data during the extracting process. This issue is a consequence of the lack of information regarding sensors’ accuracy. One effect can be a serious obstacle ...
  • Grafisk presentasjon av GPenSim-simulering 

   Hofsmo, Karsten (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2009, Master thesis, 2009)
   GPenSim er et verktøy for modellering og simulering av diskret hendelsesystemer (DES). GPenSim er integrert i Matlab-plattformen, og har dermed tilgang til innebygde Matlabfunksjoner som plot etc. I GPenSim blir Petri ...
  • Bruk av webtjenester for automatisk prosessering av DICOM medisinske bilder 

   Stangeland, Børje (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2009, Master thesis, 2009)
   Forskningsarbeid på digitale radiologiske bilder er ofte svært tidkrevende, ettersom det i dag ikke eksisterer gode verktøy til å lete frem ønskede bildeserier fra undersøkelser som er lagret i de stadig økende ...
  • Grafisk grensesnitt for håndtering av lagrede hjertedata (EKG) 

   Horpestad, Ørjan (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2010;, Master thesis, 2010)
   Det antydes av læringspsykologer og pedagoger at læring øker hos en person ved et noe økt stressnivå. Det viser seg at denne læringen avtar straks stressnivået overskrider en viss grense, som er individuell for hver ...
  • Brukertesting for Sandnes Sparebank 

   Robertsen, Kristine (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2010;, Master thesis, 2010)
   I denne oppgaven har jeg gjennomført brukerbasert testing for Sandnes Sparebank. Sandnes Sparebank skal i nær framtid lansere muligheten for å bli kunde via elektronisk signering, altså en automatisering av ”bli kunde”-prosessen, ...
  • Multi-tag content access control in RFID system 

   Xue, Shun (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2010;, Master thesis, 2010)
   Radio Frequency Identification (RFID) makes great flexibility and high efficiency for data acquisition in industry and daily life. At the other side, it brings the privacy risks and multiple tags collision issue. Current ...
  • Semantic technology for management of data recorded during therapy of cardiac arrest patients 

   Li, Xiaoxi (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2010;, Master thesis, 2010)
   The topic of this thesis is the integration of data recorded during cardiopulmonary resuscitation (CPR). In the process of CPR many important data should be recorded, such as: time of the cardiac arrest witnessed, number ...
  • Detection and analysis of rock cracks in meteor crater 

   Wang, Min (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2010;, Master thesis, 2010)
   In 2000, a geologist Fridtjof Riis discovered a meteor crater in Ritland, Hjelmelan municipality in Rogland. This crater was formed by meteorite impact. The crater has areas with a lot of cracks in the rocks, and geologists ...
  • Umanned aerial vehicule 

   Lunde, Geir Bø (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2010;, Master thesis, 2010)
  • Forholdsregulering av tilsetningsstoff i drivstoff 

   Langeland, Bjørnar (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2010;, Master thesis, 2010)
   Denne hovedoppgaven omhandler forholdsregulering av tilsetningsstoff i drivstoff. Når tankingen av en tankbil er ferdig, skal tilsetningsstoffet utgjøre en spesifisert del av det totale drivstoffvolumet. Forholdsreguleringen ...