• IT infrastruktur i en global organisasjon 

   Rasmussen, Dagfinn (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2008, Master thesis, 2008)
   I næringslivet er møtevirksomhet og arbeid rundt et møte viktig, men til tider unødvendig tidkrevende. UniSea AS har tidligere utviklet en modul for hendelses- og møterapportering ment for bruk ute på Offshore-skip. ...
  • Coloring GPenSIM 

   Hatlevold, Jens Otto (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2008, Master thesis, 2008)
   The object of this report is to present a solution on how to implement color functionality in GPenSIM. Current version of GPenSIM is based on Place/Transition nets (PT-nets). When creating systems with PT-nets there are ...
  • Mobile control system for location based alarm activation 

   Tjensvold, Jan Magne (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2008, Master thesis, 2008)
   This report describes the design and implementation of a system that can automatically control various services based on the location of one or more mobile devices. These services can also be controlled manually through ...
  • SAWSDL in Oil & Gas 

   Torbjørnsen, Odd Frode (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2008, Master thesis, 2008)
   SAWSDL, The Semantic Annotations for WSDL and XML Schema, is a W3C recommendation that defines mechanisms to link semantics to the description of web services. These semantics when expressed in formal languages can help ...
  • Gene splice site prediction using Artificial Neural Networks 

   Johansen, Øystein (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2008, Master thesis, 2008)
   Gene prediction is the process of finding the location of genes and other meaningful subsequences in DNA sequences. This process is time consuming and expensive when done by biochemical methods and genetics. An other approach ...
  • Collection and use of uncertain data in a mobile GIS 

   Stølsmark, Ragnar (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2009, Master thesis, 2009)
   This study looked into the possibility of saving power in mobile geographical information systems by extending the interval between GPS updates. A J2ME application has been developed to test this theory. Via a map it can ...
  • Bruk av webtjenester for automatisk prosessering av DICOM medisinske bilder 

   Stangeland, Børje (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2009, Master thesis, 2009)
   Forskningsarbeid på digitale radiologiske bilder er ofte svært tidkrevende, ettersom det i dag ikke eksisterer gode verktøy til å lete frem ønskede bildeserier fra undersøkelser som er lagret i de stadig økende ...
  • Ulineær analyse av Brusselatorens dynamiske egenskaper 

   Sandve, Inger Lende (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2009, Master thesis, 2009)
   Denne rapporten beskriver arbeidet med å analysere Brusselatoren og dens dynamiske egenskaper. Brusselatoren er en autokatalyserende og oscillerende fiktiv kjemisk prosess. Målet har vært å gjennomføre en analyse av ...
  • Data fusion algorithms for assessing sensors’ accuracy in an oil production well : a Bayesian approach 

   Esteves, Rui Máximo (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2009, Master thesis, 2009)
   Oil industry faces an underutilization problem of the captured data during the extracting process. This issue is a consequence of the lack of information regarding sensors’ accuracy. One effect can be a serious obstacle ...
  • Grafisk presentasjon av GPenSim-simulering 

   Hofsmo, Karsten (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2009, Master thesis, 2009)
   GPenSim er et verktøy for modellering og simulering av diskret hendelsesystemer (DES). GPenSim er integrert i Matlab-plattformen, og har dermed tilgang til innebygde Matlabfunksjoner som plot etc. I GPenSim blir Petri ...
  • Improving the signal processing path for online heartbeat estimation by using Ultra Wideband radar 

   kvalvaag, Petter Moe (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2009, Master thesis, 2009)
   A number of companies, research establishments and universities worldwide are currently researching the use of Ultra Wideband radar technology to conduct non-contact and non-invasive measurements of heartbeat. Both ...
  • Bruk av sonar for å bedre deteksjonssikkerhet og feilalarmrate i bassengovervåkningssystem 

   Eriksen, Bjørnar Lingjerde (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2009, Master thesis, 2009)
  • Sammenligning av EKF- og UKF- kalmanfilter anvendt på totankprosess 

   Gjengedal, Atle (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2009, Master thesis, 2009)
   Denne masteroppgaven er todelt. Del I går ut på å sammenligne ytelsen til et utvidet Kalmanfilter (EKF) og et "unscented" Kalmanfilter (UKF) på et prosessanlegg bestående av to tanker, ved Universitetet i Stavanger (UIS). ...
  • Umanned aerial vehicule 

   Lunde, Geir Bø (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2010;, Master thesis, 2010)
  • Modellering av dynamisk dreiemoment i forbindelse med oljeboring 

   Wergeland, Daniel (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2010;, Master thesis, 2010)
   Dette prosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger og SINTEF Stavanger. Prosjektet har gått ut på å modellere et uttrykk for avhengigheten mellom rotasjonsrate og dreiemoment under boring, også kalt dynamisk ...
  • Brukertesting for Sandnes Sparebank 

   Robertsen, Kristine (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2010;, Master thesis, 2010)
   I denne oppgaven har jeg gjennomført brukerbasert testing for Sandnes Sparebank. Sandnes Sparebank skal i nær framtid lansere muligheten for å bli kunde via elektronisk signering, altså en automatisering av ”bli kunde”-prosessen, ...
  • Utvikling og anvendelse av MPC-regulatorer på varmluftsvifte 

   Landa, Ben Ove (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2010;, Master thesis, 2010)
   Denne rapporten dokumenterer arbeidet forbundet med å utvikle MPC-regulatorer for varmluftsvifte. To MPC-regulatorer er utviklet for varmluftsviften. Den ene benytter informasjon om fremtidige endringer i referanse og ...
  • Dependability evaluation of the spread/distributed autonomous replication management framework in a realistic deployment scenario 

   Andersen, Kristian Nesvik (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2010;, Master thesis, 2010)
   DARM is a middleware framework for managing and distributing services through replication. It is based on the underlying group communication framework Spread, which delivers fast and reliable group communication, with ...
  • Multi-tag content access control in RFID system 

   Xue, Shun (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2010;, Master thesis, 2010)
   Radio Frequency Identification (RFID) makes great flexibility and high efficiency for data acquisition in industry and daily life. At the other side, it brings the privacy risks and multiple tags collision issue. Current ...
  • Dynamic redundancy scaling for client load dynamics 

   Wu, Yinjun (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2010;, Master thesis, 2010)
   This paper presents the mechanism and implementation of dynamically redun- dancy scaling for client load dynamics. The scaling is about the control of max- imum and minimum counter of replicas which provide identical ...