Masteroppgaver i Teknologi/sivilingeniør: informasjonsteknologi, datateknikk / Masteroppgaver i Teknologi/sivilingeniør: kybernetikk, signalbehandling

Recent Submissions

 • Vehicle Detection and Pose Estimation in Autonomous Convoys 

  Baardseth, Elisabeth V. Borg (Master thesis, 2017-06-15)
  Autonomous convoys, also known as platooning, are defined as a group of vehicles driving after one another autonomously. Acting as one single unit the gap between them can be significant reduced and hence the fuel costs ...
 • Deteksjon av kompresjoner ved bruk av lydopptak fra smarttelefon under trening på hjerte- lungeredning 

  Stensland, Øyvind (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2017;, Master thesis, 2017-06-09)
  Trening på hjerte- lungeredning (HLR) utføres ofte i skolesammenheng med MiniAnne-dukker. Disse lager dobbel klikkelyd når det komprimeres dypt nok. Dersom elevene kan få en tilbakemelding på hvor bra HLR utføres, kan dette ...
 • Rhythm interpretation using deep learning neural networks 

  Eidsvåg, Daniel (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2017;, Master thesis, 2017-06-14)
  Out-of-hospital cardiac arrest (OHCA) is a leading cause of death in the industrialized world, with an estimated annual incidence that varies by 52.5 (in Asia), 86.4 (in Europe), 98.1 (in North America), and 111.9 (in ...
 • Analyse av egenskapsdetektorene SURF, SUSAN og BRISK 

  Bækkemoen, Øyvind Johnsen (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2017;, Master thesis, 2017-06)
  Egenskapsdeteksjon er å finne fremtredende punkter i et bilde. Det som definerer hvor god en egenskapsdetektor er, avhenger av hvor robust en detektor er ved forskjellige geometriske- og fotometriske variasjoner. Disse ...
 • Eit litteraturstudie på objektdeteksjon og attkjenning av køyretøy i ei køyrebane 

  Inderøy, Eivind Nordal (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2017;, Master thesis, 2017-06-15)
  Ei mykje omtalt problemstilling er overgangen frå bilar styrt av menneske til autonome bilar som må lese trafikkbilde fortløpande. Utviklinga er komen så langt at all form for automasjon og målesystem som trengs for å få ...
 • Implementering og evaluering av metoden ”EdgeFlow”, en optisk flyt metode for sanntidsbehandling. 

  Østerhus, Kevin Alexander (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2017;, Master thesis, 2017-06-15)
  I en utvikling hvor størrelsen på droner stadig reduseres, vil også mengden utstyr begrenses. Slike systemer er avhengige av sanntidsbehandling, hvor et kamera i kombinasjon med enkle og effektive algoritmer kan være ...
 • Matematisk modellering og simulering av blodsukkeret til person med type 1 diabetes 

  Johnsen, Thorbjørn (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2017;, Master thesis, 2017-06-15)
  Det finnes per i dag ingen gode modeller for regulering av blodsukker for personer med type 1 diabetes (TDM1). Blodsukkeret påvirkes av mange kjente og ukjente faktorer, noe som gjør det komplisert å modellere. Dersom en ...
 • Advanced vision based vehicle classification for traffic surveillance system using neural networks 

  Thomessen, Eirik Aflekt (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2017;, Master thesis, 2017-06)
  This master thesis focus on traffic monitoring, which are of importance to fulfill planning and traffic management of road networks. An important requirement is data interpretation accuracy to provide adequate characteristic ...
 • Automated testing of industrial robots using HTC Vive for motion tracking 

  Sletten, Kristian (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2017;, Master thesis, 2017-06)
  Producers of industrial robots are continuously maintaining and upgrading their software that is running on their robot controllers, to improve and expand the functionalities. Extensive testing is performed to verify ...
 • Automatic segmentation of bone, skin and synovitis in ultrasound images of finger joints 

  Marås, Christian (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2017;, Master thesis, 2017-06-15)
  Rheumatoid arthritis (RA) is estimated to affect between 0.3 to 1.5 % of the population. It tends to strike individuals between the ages of 35-50, which is their working age, with every third individual diagnosed with RA ...
 • Deep Learning for text data mining: Solving spreadsheet data classification. 

  Kimashev, Aleksandr (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2017;, Master thesis, 2017-06-09)
  This project developed for the Avito LOOPS company. Research goals was to investigate existing algorithms and implementations of Deep Learning, to understand their applicability to text mining, to design a solution that ...
 • Wireless seabed to surface communication for real-time operations 

  Jakovljevic, Ljubisav (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2017;, Master thesis, 2017-06)
  Wireless Seabed to Surface Communication for real-time operations is a research project intended to develop a new solution for Halliburton subsea operation. The project goal is to provide a reliable solution for real-time ...
 • Automatic Detection of the Intersection Point Between Left and Right Ventricle in LG-CMR Images 

  Karlsen, Elisabeth Noss (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2017;, Master thesis, 2017-06)
  Each year Myocardial Infarction affects millions of people worldwide. Approximately 66% of those experiencing a Myocardial Infarction survives, but are at a higher risk of heart related complications and another Infarction. ...
 • Classification of histological images of bladder cancer using deep learning 

  Wetteland, Rune (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2017;, Master thesis, 2017-06)
  In Norway bladder cancer is the fourth most common cancer type among men, with an almost 70 % increase in incidence the past four decades. For women, the increase has been about 40 %. The histological images of bladder ...
 • Information Retrieval using applied Supervised Learning for Personalized E-Commerce 

  Hellum, Kjell Arne (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2017;, Master thesis, 2017-06-15)
  Personalized E-Commerce Search Challenge issued by the International Conference on Information and Knowledge Management. By analyzing historical data containing browsing logs, queries, user interactions, and static data ...
 • Kalmanfilter anvendt på totankprosess for temperatur estimering 

  Nguyen, Duy Viet (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2017;, Master thesis, 2017-06)
  Denne hovedoppgaven beskriver hvordan et Kalmanfilter kan brukes for estimering av temperatur på et prosessanlegg ved Universitet i Stavanger (UiS). Først lages en matematisk modell av den fysiske prosessen ved å benytte ...
 • Capillary Refill using Augmented Reality 

  Clausen, Christoffer (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2017;, Master thesis, 2017-06)
  The opportunities within augmented reality is growing. Augmented reality is a combination of the real and the virtual world in real time, and large companies like Microsoft and Google is now investing heavily in the ...
 • Answering Engine for Sport Statistics: Question Processing 

  Blaauw, Øyvind (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2017;, Master thesis, 2017)
  In recent years, there has been an increasing growth of interest among computer scientists for the topic of Linked Data and the Semantic Web. By connecting and publishing structured data from multiple sources, the Web ...
 • Implementering av et Volterra prefilter i en klasse-D forsterker 

  Jensen, Christoffer Johansen (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2017;, Master thesis, 2017-06)
  Målet med denne oppgaven er å foreta en digital filtrering av et musikksignal, og deretter implementere digital konvertering av dette signalet til et pulsbreddemodulert signal. Det endelige målet med prosjektet, som denne ...
 • Estimere posisjon ved hjelp av QR-koder 

  Førsund, Jens (Masteroppgave/UIS-TN-IDE/2017;, Master thesis, 2017-06-14)
  Oppgaven som er beskrevet i denne rapporten går ut på å lage et system som skal finne senter av et bilde oppgitt i et eksternt koordinatsystem i rommet. For å løse dette trengs det punkter som er kjent både i romkoordinatsystemet ...

View more