Recent Submissions

 • Oppdragsrelatert risikovurdering i politiet: Hvilken metodikk egner seg best? 

  Sletten, Stein (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2018;, Master thesis, 2018-05-19)
  Debatten om hvilken metodikk som egner seg best for risikovurderinger har pågått noen år i Norge. Dette har avstedkommet mange artikler og det er utgitt to norske standarder om temaet. Det eksisterer imidlertid få artikler ...
 • Samvirke på skadested 

  Halimi, Shpetim (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2018;, Master thesis, 2018-05-31)
  I studiene på samfunnssikkerhet blir vi presentert for et stort fagfelt hvor omfanget gir en spennende utfordring for å se helheten av faget og samtidig avgrense til forskning på ett område hvor arbeidet kan påvirke til ...
 • Varsling av ulykker og akutte situasjoner i egen rederiorganisasjon 

  Helløy, Jarl Aage (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2018;, Master thesis, 2018-05)
  Det er både i myndighetenes og virksomheters interesse å legge planer for å redusere tap eller skader på liv og helse, miljø og materielle verdier. Dette prosjektet studerer sammenhenger mellom de krav til intern ulykkesvarsling ...
 • Hvordan sikre trygghet i veiledermøter 

  Ljunggren, Gerd (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2018;, Master thesis, 2018-05)
  Det var ønsket om å undersøke hvorvidt bedriftens karriereveiledere hadde nødvendig opplevelse av trygghet i sin egen arbeidssituasjon som var årsaken til problemstillingen og undersøkelsen som ble gjennomført. Funnene ...
 • "Vådeskudd er unødvendig-det finnes ingen unnskyldning." Eller gjør det det? 

  Ousdal, Steffen (UIS-TN-IØRP/2018, Master thesis, 2018-05-28)
  SAMMENDRAG Bakgrunn og formål Politiet har siden de tragiske hendelsene 22/7-2011 vært gjenstand for omfattende granskning og til dels alvorlig kritikk. Gjørv-kommisjonens rapport slo fast at evnen til å erkjenne risiko ...
 • SoMe - So what? Sosiale medier i kommuners krisehåndtering 

  Ryste, Heidi Torkildson (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2018;, Master thesis, 2018-05)
  Flere nordmenn enn noen gang er på Facebook og de kommunene som har tatt kanalen aktivt i bruk til krisekommunikasjon, har valgt å holde på den strategien. Likevel er det flere av kommunene som er undersøkt i denne oppgaven ...
 • Metodikkens betydning for beslutningstaker. En studie med fokus på utviklingen av barrierestyring mot tilsiktede uønskede hendelser 

  Sørensen, Finn Eirik (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP-2018-;, Master thesis, 2018-05-08)
  Ansvaret for security og håndteringen av security risiko i Norge har historisk sett vært forbeholdt politiet eller forsvaret. Men utviklingen i samfunnet, ikke bare i Norge, har endret dette ansvarsforholdet. Vi har gjennom ...
 • Automated MPD level in the oil and gas industry and development possibility 

  Majeed, Qassim Hameed (Masteroppgave/UIS-TN-IPT/2015;, Master thesis, 2015-06)
  Automation is introduced to the industrial field long time ago, but still in its first steps in the oil and gas industry. There are many reasons led to this slow of automation in this industry. These reasons related to the ...
 • Stability assessment of PITT tracer candidate compounds: the case of benzyl alcohols 

  Silva, Mario; Stray, Helge; Bjørnstad, Tor (Journal article; Peer reviewed, 2018-04)
  The selection of compounds used as inter-well tracers has traditionally been done taking into consideration the goal of the test and the ease in analyzing the chemicals used. This often led to improper selection of the ...
 • Eco-Labeling and Retailer Pricing Strategies: The U.K. Haddock Market 

  Zhang, Dengjun; Sogn-Grundvåg, Geir; Asche, Frank; Young, James A. (Journal article; Peer reviewed, 2018-05)
  In attempts to differentiate their store imagery, grocery retailers frequently introduce new products, which are often rich in extrinsic attributes such as claims regarding healthiness and environmental sustainability. ...
 • Corrosion propagation phase and bond strength degradation of reinforced concrete structures: state of the art 

  Adasooriya, Mudiyan Nirosha Damayanthi; Samarakoon, Mudiyansele Samindi Manjula K; Gudmestad, Ove Tobias (Journal article; Peer reviewed, 2018)
  Corrosion causes damage to reinforcing steel in concrete structures and governs the service life of the structures. Currently, researchers are paying attention to modelling the behaviour of the bond between the concrete ...
 • Value regions of univalent self-maps with two boundary fixed points 

  Gumenyuk, Pavel; Prokhorov, Dmitri (Journal article; Peer reviewed, 2018)
  In this paper we find the exact value region V(z0,T) of the point evaluation functional f → f(z0) over the class of all holomorphic injective self-maps f : D → D of the unit disk D having a boundary regular fixed point at ...
 • Defense Strategies for Asymmetric Networked Systems with Discrete Components 

  Rao, Nageswara S. V.; Ma, Chris Y.T.; Hausken, Kjell; He, Fei; Yau, David K.Y.; Zhuang, Jun (Peer reviewed; Journal article, 2018)
  We consider infrastructures consisting of a network of systems, each composed of discrete components. The network provides the vital connectivity between the systems and hence plays a critical, asymmetric role in the ...
 • Samfunnsøkonomisk analyse og beslutninger i petroleumsvirksomheten 

  Hanson, Bjørn Andreas (Masteroppgave/UIS-TN-IØRP/2017;, Master thesis, 2017-03)
  Oppgaven tar utgangspunkt i det forfatteren opplever som et «faglig-spill» knyttet til bruk av samfunnsøkonomiske analyser i petroleumsvirksomheten. Gjennom å analysere ulike prosesser der samfunnsøkonomisk analyse er og ...
 • MWCNT and SiO2 Nanoparticle Enhanced Drilling Fluid Formulation and Characterization: Experimental and Simulation studies 

  Akram, Afiya (Masteroppgave/UIS-TN-IPT/2017;, Master thesis, 2018-02-12)
  In recent years the application of nanotechnology has shown impressive results in improving the performance of drilling fluid, enhanced oil recovery and in cement. However, the research and development based on nanotechnology ...
 • Design for manufacturing to design for Additive Manufacturing: Analysis of implications for design optimality and product sustainability 

  Gebisa, Aboma Wagari; Lemu, Hirpa G. (Journal article; Peer reviewed, 2017-10)
  In response to the development of new materials, improved design methods, and increased societal demands to manufactured products, Design for Manufacturing (DfM) concept has paved the way to incorporate these demands into ...
 • Limitations related to marine operations in the Barents Sea 

  Gudmestad, Ove Tobias (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  Some marine activities in the Barents Sea are normally ongoing year-round; others are dependent on limited weather windows. The limitations for the marine operations are the special weather conditions characterized by ...
 • Multi-fluid CFD analysis in Process Engineering 

  Hjertager, Bjørn H (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  An overview of modelling and simulation of flow processes in gas/particle and gas/liquid systems are presented. Particular emphasis is given to computational fluid dynamics (CFD) models that use the multi-dimensional ...
 • Vortex-induced vibration (VIV) effects of a drilling riser due to vessel motion 

  Joseph, Rohan Shabu; Wang, Jungao; Ong, Muk Chen; Jakobsen, Jasna Bogunovic (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  A marine riser undergoes oscillatory motion in water due to the vessel motions, known as global dynamic response. This to-and-fro motion of the riser will generate an equivalent flow that can cause Vortex-Induced Vibrations ...
 • Limit cycle oscillations at resonances 

  Hellevik, Karina; Gudmestad, Ove Tobias (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  This paper deals with limit cycles in one degree of freedom systems. The van der Pol equation is an example of an equation describing systems with clear limit cycles in the phase space (displacement-velocity 2 dimensional ...

View more