• Folketellinger gjennom 200 år 

   Soltvedt, Kjartan (Sosiale og økonomiske studier;109, Book, 2004)
   Folketellingene har vært en fast institusjon i norsk forvaltning og statistikk gjennom to århundrer. Denne publikasjonen tar for seg utvalgte emner fra folketellingenes historie, som koloniseringen av Bardu og Målselv, ...
  • Norway's Uncertain Demographic Future 

   Keilman, Nico; Pham, Dinh Quang; Hetland, Arve (Sosiale og økonomiske studier;105, Book, 2001)
   The demographic future of any population is uncertain, but some of the many possible trajectories are more probable than others. Therefore, an exploration of the demographic future should include two elements: a range ...