• Innvandrernes bosettingsmønster i Oslo 

      Blom, Svein (Sosiale og økonomiske studier;107, Book, 2002)
      Innvandrere sørger for befolkningsvekst i hovedstaden Ikke-vestlige innvandrere sto for over 83 prosent av befolkningsøkningen i Oslo fra 1988 til 2001. Tradisjonelt har innvandrerne vært sterkest representert i Oslo indre ...