Show simple item record

dc.contributor.authorPettersen, Silje Vatne
dc.date.accessioned2012-02-18T09:17:07Z
dc.date.available2012-02-18T09:17:07Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn1892-7513
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/181215
dc.descriptionFlere har bidratt til rapporten: Silje Vatne Pettersen (red.), Landkapitlene er skrevet av flere personer ved seksjon for levekårstatistikk: Agnes Aaby Hirsch, Toril Sandnes, Silje Vatne Pettersen, Gunnlaug Daugstad og Vebjørn Aalandslid.Oppsummeringskapittelet og kapittelet om sysselsetting er skrevet av Kristin Henriksen.no_NO
dc.description.abstractFormålet med denne rapporten er å kartlegge og beskrive utvalgte innvandrergruppers demografi og levekår i ulike kommuner i Norge. Ved å beskrive noen hovedtrekk ved sentrale innvandrergruppers demografi og levekår på kommunenivå, vil vi for eksempel avdekke om afghanere i Oslo skiller seg fra afghanere i Drammen eller Bergen. Slik statistikk kan gi kommuner og statlige myndigheter et bedre empirisk grunnlag for sin integreringspolitikk. Rapporten tar for seg innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra hovedsakelig 17 utvalgte land: Afghanistan, Bosnia, Chile, Filippinene, India, Irak, Iran, Kosovo, Marokko, Pakistan, Polen, Russland, Somalia, Sri Lanka, Thailand, Tyrkia og Vietnam. I egne landkapitler beskriver vi den enkelte innvandrergruppens demografi og levekår på kommunenivå. Her inngår også ulike mål på deltakelse i arbeidslivet i Norge. I et eget kapittel ser vi nærmere på hvordan sysselsettingsnivået blant innvandrere fra Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU-15 og Norden, og befolkningen i alt, varierer etter kommunestørrelse, sentralitet og enkelte andre aggregerte dimensjoner. Her vises tall for innvandrere generelt, og fra Eritrea, Somalia, Afghanistan og Irak spesielt.no_NO
dc.description.sponsorshipProsjektstøtte: Rapporten er skrevet på oppdrag av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherStatistisk sentralbyråno_NO
dc.relation.ispartofseriesRapporter;2009/36
dc.subjectInnvandrereno_NO
dc.subjectInnvandringno_NO
dc.subjectKommunerno_NO
dc.subjectBefolkningno_NO
dc.subjectLevekårno_NO
dc.subjectSysselsettingno_NO
dc.subjectArbeidslivno_NO
dc.subjectIrakno_NO
dc.subjectEritreano_NO
dc.titleInnvandrere i norske kommuner : demografi, levekår og deltakelse i arbeidsstyrkenno_NO
dc.typeResearch reportno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Demography: 300no_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Sociology: 220no_NO
dc.source.pagenumber382 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record