• 50$/fat - hva har Norge da råd til? 

   Holmøy, Erling; Heide, Kim Massey (Journal article; Peer reviewed, 2006)
   Mye tyder på at forventningene om den langsiktige realprisen på olje kan ha doblet seg til rundt 50$/fat i løpet av de siste par år. I så fall har Norge fått nesten halvannen ekstra petroleumsformue sammenlignet med hva ...
  • A behavioral two-sex marriage model 

   Dagsvik, John K.; Brunborg, Helge; Flaatten, Ane S. (Journal article; Peer reviewed, 2001)
   In this paper we propose a particular marriage model, i.e., a model for the number of marriages for each age combination as a function of the vectors of the number of single men and women in each age group. The model is ...
  • Accounting for family background when designing optimal income taxes: a microeconometric simulation analysis 

   Aaberge, Rolf; Colombino, Ugo (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   The purpose of this paper is to introduce and adopt a generalised version of Roemer's (1998) Equality of Opportunity (EOp) framework, which we call extended EOp, for analysing second-best optimal income taxation. Unlike ...
  • A framework for analyzing rank ordered data with application to automobile demand 

   Dagsvik, John K.; Liu, Gang (Journal article; Peer reviewed, 2009)
   In this paper we develop a general random utility framework for analyzing data on individuals' rank orderings. Specifically, we show that in the case with 3 alternatives one can express the probability of a particular rank ...
  • Arbeidstidsønsker i småbarnsfasen : hvordan tolke ønsker om kortere arbeidstid? 

   Kitterød, Ragni Hege (Journal article; Peer reviewed, 2007)
   Forskere i mange land argumenterer for at studier av arbeidstid bør suppleres med studier av arbeidstidspreferanser. Dette vil gi en bedre forståelse av folks trivsel og velferd, samtidig som det gir et bedre grunnlag for ...
  • Arbeidstilbudet hvor mye er det å hente? 

   Cappelen, Ådne; Svendsen, Ingvild (Journal article; Peer reviewed, 1998)
   Yrkesprosenten i Norge er høy, både i et historisk og internasjonalt perspektiv. De sysselsatte i Norge jobber imidlertid relativt få timer. Mens yrkesprosenten for menn (25-54 år) er på linje med andre land, har ...
  • Assimilation effects on poverty among immigrants in Norway 

   Galloway, Taryn Ann; Aaberge, Rolf (Journal article; Peer reviewed, 2005)
   This paper discusses the question of whether or not the high incidence of poverty among immigrants in Norway persists even after immigrants have been in the country for a long period, i.e. after they have had the opportunity ...
  • Avgifter i samferdselssektoren - hvor egnet er virkemiddelbruken? 

   Bye, Brita (Radikalt økonominettverks skriftserie RØST: Samferdsel;2011-01, Journal article, 2011)
   Avgiftene i samferdselssektoren skal både skaffe inntekter til staten og korrigere for miljøskader, kø og ulykker. Det er utfordringer knyttet til utformingen av begge typer avgifter. Høye engangsavgifter på bil gir ...
  • Avoiding adverse employment effects from electricity taxation in Norway: What does it cost? 

   Bjertnæs, Geir Haakon (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Welfare analyses of energy taxes typically show that systems with uniform rates perform better than differentiated systems. However, most western countries include some exemptions for their energyintensive export industries ...
  • Axiomatic characterization of the Gini coefficient and Lorenz curve orderings 

   Aaberge, Rolf (Journal article; Peer reviewed, 2001)
   This paper is concerned with distributions of income and the ordering of related Lorenz curves. By introducing appropriate preference relations on the set of Lorenz curves, two alternative axiomatic characterizations of ...
  • Axiomatization of stochastic models for choice under uncertainty 

   Dagsvik, John K. (Journal article; Peer reviewed, 2008)
   This paper develops a theory of probabilistic models for risky choices. This theory can be viewed as an extension of the expected utility theory. One probabilistic version of the Archimedean Axiom and two versions of the ...
  • Baby booming inequality? Demographic change and earnings inequality in Norway, 1967–2000 

   Almås, Ingvild; Havnes, Tarjei; Mogstad, Magne (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   In this paper, we demonstrate how age-adjusted inequality measures can be used to evaluate whether changes in inequality over time are due to changes in the age-structure. To this end, we use administrative data on earnings ...
  • Benchmarking i analyser av omfordeling 

   Thoresen, Thor Olav (Journal article, 2013)
   Omfordeling er et begrep som anvendes på mange ulike måter og økt omfordeling kan derfor referere til en hel rekke ulike indikatorer. Det hersker derfor betydelig uklarhet omkring spørsmål som «hvilke land er mest ...
  • Best i test, men hva så? : kommentarer til NOU 2001:29 

   Holmøy, Erling; Hægeland, Torbjørn; Rosendahl, Knut Einar (Journal article, 2002)
   Referansetestingsutvalgets forslag til sammenligning av indikatorer for norske og utenlandske rammevilkår for næringslivet er svakt begrunnet. Vi mener rammevilkår for utenlandske bedrifter sjelden bør ha relevans for ...
  • Betydningen av motløshet for yrkesdeltaking 

   Dagsvik, John K.; Kornstad, Tom; Skjerpen, Terje (Journal article; Peer reviewed, 2007)
   Motløse arbeidere kjennetegnes ved at de søker arbeid i oppgangskonjukturer mens de trekker seg ut av arbeidsmarkedet når tidene blir dårligere og det er vanskelig å finne nytt arbeid. De representerer dermed en skjult ...
  • Betydningen av økonomiske insentiver for uføretrygdede 

   Kostøl, Andreas Ravndal; Mogstad, Magne (Journal article, 2014)
   Om ett år innføres ny uføretrygd i Norge. En viktig bakgrunn for reformen er at andelen uføre nesten er femdoblet siden 1961 (se Figur 1). I dag er det over 300.000 uføre, nesten like mange innbyggere som i Stavanger ...
  • Biobrensel - til skade for klimaet? 

   Holtsmark, Bjart (Journal article, 2010)
   I februar i år la Klimadirektoratet frem rapporten Klimakur 2020, som omhandler hvordan klimapolitikken bør utformes i årene fremover. En av hovedkonklusjonene i Klimakur er at vi bør satse tungt på biobrensel og ...
  • Biodrivstoffpåbud og avgift 

   Bye, Torstein (Journal article, 2009)
   Diskusjonene omkring biodrivstoffpåbud og avgiftslette på slikt drivstoff tyder på at mange ikke har forstått hvordan påbud virker i markedet og slett ikke samspillseffektene mellom et slikt påbud og avgiftslette. Vi har ...
  • Biodrivstoff - øker det CO2-problemet? 

   Holtsmark, Bjart (Journal article, 2011)
   For tiden er klima det altoverskyggende miljøproblemet, og klima er også motivet for regjeringens massive satsing på bioenergi. Det sterke fokus på klima fører til at andre viktige miljøproblemer får mindre oppmerksomhet. ...
  • Bioenergi fra skog gjør trolig mer skade enn fossil olje - et tilsvar 

   Holtsmark, Bjart (Journal article, 2012)
   Den typen resonnement jeg her har benyttet, der 1 kWh bioenergi tilført markedet fører til at 1 kWh mindre olje blir konsumert, er vanlig i livssyklusanalyser og gjøres for eksempel uten diskusjon i Bright og Strømman ...