Nye registreringer

 • Love or Money? Marriage Intentions among Young Cohabitors in Norway and Sweden. 

  Wiik, Kenneth Aarskaug; Bernhardt, Eva; Noack, Turid (Journal article; Peer reviewed, 2010-09-17)
  Using data from Sweden and Norway on cohabitors aged 25 to 35, we examine the association between socio-economic resources, relationship quality and commitment and cohabitors’ marriage intentions. The individualization ...
 • Divorce in Norwegian Same‐Sex Marriages and Registered Partnerships: The Role of Children 

  Wiik, Kenneth Aarskaug; Seierstad, Ane; Noack, Turid (Journal article; Peer reviewed, 2014-09-02)
  Using Norwegian register data on the total population of same‐sex couples who formalized their unions from 1993 through 2010 (N = 3,422, 52% male), this study addressed the level and correlates of divorce among these couples ...
 • Cohabiting and married individuals' relations with their partner's parents 

  Wiik, Kenneth Aarskaug; Bernhardt, Eva (Journal article; Peer reviewed, 2017-04-21)
  Using Norwegian survey data on partnered individuals ages 18 to 55 (N = 4,061; 31% cohabitors), the current study investigated differences across marital and cohabiting unions regarding the patterns of contact with the ...
 • Partner choice and timing of first marriage among the children of immigrants in Norway and Sweden 

  Wiik, Kenneth Aarskaug; Holland, Jennifer A. (Journal article; Peer reviewed, 2017-07-13)
  Using population register data from Norway (n = 209,532) and Sweden (n = 592,491), this study addressed the relationship between partner choice and the timing of first marriage. We considered all migrant-background individuals ...
 • Inntektspolitikken og Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene 

  Cappelen, Ådne (Journal article, 2018)
  Inntektspolitikken i Norge utformes innenfor et institusjonelt system som innbefatter andre deler av samfunnet enn hva som er vanlig når man snakker om økonomisk politikk. Etableringen av Det tekniske beregningsutvalget ...
 • Europe’s renewable energy directive poised to harm global forests 

  Searchinger, Timothy D.; Berginger, Tim; Holtsmark, Bjart; Kammen, Daniel M.; Lambin, Eric F.; Lucht, Wolfgang; Raven, Peter; Ypersele, Jean-Pascal van (Journal article; Peer reviewed, 2018-09-12)
  This comment raises concerns regarding the way in which a new European directive, aimed at reaching higher renewable energy targets, treats wood harvested directly for bioenergy use as a carbon-free fuel. The result could ...
 • Inflation Dynamics in a Small Open Economy 

  Boug, Pål; Cappelen, Ådne; Swensen, Anders Rygh (Journal article; Peer reviewed, 2016-06-13)
  We evaluate the empirical performance of forward-looking models for inflation dynamicsin a small open economy. Using likelihood-based testing procedures, we find that the exactformulation is at odds with Norwegian data. ...
 • Estimation of a model for matched panel data with high-dimensional two-way unobserved heterogeneity. 

  Nilsen, Øyvind A.; Raknerud, Arvid; Skjerpen, Terje (Journal article; Peer reviewed, 2016-10-11)
  We consider a model for matched data with two types of unobserved effects: a random effect related to the main observational unit and a random or fixed effect related to a secondary unit to which the main unit is matched. ...
 • Distributional implications of joint tax evasion 

  Nygård, Odd E.; Slemrod, Joel; Thoresen, Thor O. (Journal article; Peer reviewed, 2018-05-21)
  Both buyers and sellers of goods and services may benefit from letting their economic transactions go unrecorded for tax purposes. The supplier reduces his tax burden by underreporting income and sales, whereas the consumer ...
 • Gifte kvinners yrkesdeltaking og betydningen av motløshet analysert ved bruk av data fra Arbeidskraftundersøkelsene. 

  Dagsvik, John K.; Kornstad, Tom; Skjerpen, Terje (Journal article, 2013)
  Motløse arbeidere kjennetegnes ved at de søker arbeid i oppgangskonjunkturer, men lar være å søke dette dersom det blir vanskeligere å finne arbeid. I denne artikkelen analyseres hvordan arbeidstilbudet til gifte og samboende ...
 • Validation of the discrete choice labor supply model by methods of the new tax responsiveness literature 

  Thoresen, Thor Olav; Vattø, Trine Engh (Journal article, 2015-09-12)
  The static structural discrete choice labor supply model continues to be a workhorse in the process of policy-making, extensively used by policy-makers to predict labor supply effects of changes in the personal income tax ...
 • Utviklingen i pleie- og omsorgstjenestene 1994-2013 

  Otnes, Berit (Journal article, 2015)
  Denne artikkelen beskriver og analyserer utviklingen av de kommunale omsorgstjenestene gjennom de siste 20 årene basert på tall fra offentlig statistikk. Veksten har vært betydelig. Antall tjenestemottakere har økt fra 186 ...
 • Naturindeksen og økosystemtjenester – en bro mellom økologi og økonomi? 

  Aslaksen, Iulie; Framstad, Erik; Granåsjordet, Per Arild; Nybø, Signe; Skarpaas, Olav (, Journal article, 2013)
  Økosystemtjenester er foreslått som metode for å synliggjøre naturverdier i økonomiske og politiske beslutningsprosesser. Noen ser dette som en pragmatisk tilnærming for å gi naturverdier større vekt, mens andre mener ...
 • Nasjonalbudsjettet og konjunkturene 

  Eika, Torbjørn (Journal article, 2012)
  Forskjellen i konjunkturvurdering mellom Finansdepartementet og andre prognosemiljøer er beskjeden. Innretningen av finanspolitikken synes godt tilpasset den makroøkonomiske situasjonen. Hvorvidt oljepengebruken er ...
 • Gir selektive forskningssubsidier økt forskningsinnsats i næringslivet? 

  Henningsen, Morten; Hægeland, Torbjørn; Møen, Jarle (Journal article, 2012)
  Vi drøfter viktige metodeproblemer knyttet til å estimere addisjonaliteten til selektiv FoUstøtte og bruker prosjektevalueringsdata fra Norges Forskningsråd til å kontrollere for foretakenes insentiv til å investere uten ...
 • Hvordan sikre bærekraftig forvaltning av økosystemer? 

  Grimsrud, Kristine; Greaker, Mads (Journal article, 2013)
  Økosystemtjenester er et forholdsvis nytt begrep. Det omfatter all slags høsting av naturen fra landbruk til hobbyjakt. Videre omfatter det rekreasjon, kulturelle verdier knyttet til natur og landskap og renovasjonstjenester ...
 • Benchmarking i analyser av omfordeling 

  Thoresen, Thor Olav (Journal article, 2013)
  Omfordeling er et begrep som anvendes på mange ulike måter og økt omfordeling kan derfor referere til en hel rekke ulike indikatorer. Det hersker derfor betydelig uklarhet omkring spørsmål som «hvilke land er mest ...
 • Lawrence Klein i Oslo 

  Bjerkholt, Olav (Journal article, 2014)
  Lawrence R. Klein som i 1980 ble tildelt Sveriges Riksbanks pris i økonomisk vitenskap til minne om Alfred Nobel «for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and ...
 • Betydningen av økonomiske insentiver for uføretrygdede 

  Kostøl, Andreas Ravndal; Mogstad, Magne (Journal article, 2014)
  Om ett år innføres ny uføretrygd i Norge. En viktig bakgrunn for reformen er at andelen uføre nesten er femdoblet siden 1961 (se Figur 1). I dag er det over 300.000 uføre, nesten like mange innbyggere som i Stavanger ...
 • Hvordan kan en internasjonal klimaavtale håndheves? 

  Greaker, Mads; Hagem, Cathrine; Hovi, Jon (Journal article, 2013)
  En god internasjonal klimaavtale krever ikke bare bred deltagelse og dype forpliktelser, den må også sikre at medlemslandene overholder sine forpliktelser. Håndhevingssystemet i Kyotoprotokollen har en rekke svakheter. ...

Vis flere