Collections

Recent Submissions

 • Namat dan nammii 

  Helander, Kaisa Rautio (DIEĐUT;1/2008, Doctoral thesis, 2012-07-09)
  This doctoral dissertation is a multidisciplinary study of the treatment of Sáminomenclature in official use and of the creation by political means of Norwegianplacenames in indigenous Sámi areas up to the end of the ...
 • LAPPEKODISILLEN I NORD 1751−1859 

  Pedersen, Steinar (DIEĐUT;3/2008, Doctoral thesis, 2006)
  Lappekodisilla davvin 1751−1859. Rádjášiehtadusas ja sámiid vuoigatvuođaid sihkkarastimis ráji giddemii ja sámiid lihkohisvuhtii. Stuorra oasit davviriikkaid stáhtain, ja Davvioarje-Ruoššas, ledje álgoálggus sámi ...
 • Sámi oahpaheaddjit sirdet árbevirolaš kultuvrra boahttevaš buolvvaide 

  Balto, Asta Mitkijá (DIEĐUT;2008/4, Research report, 2012-07-09)
  Girjji vuođđun lea skuvlaovddidanbargu, mii čađahuvvui Ruoŧa bealeSámis, 2005−2007. Sámeskuvllat Johkamohkis ja Jielleváris válde iežainitiatiivva dutkanbirrasiiguin bargat ovttas ja dalá rektorat, GudrunKuhmunen, Carina ...
 • Boazodoalu máhtut áiggis áigái 

  Joks, Solveig (DIEĐUT;3/2007, Research report, 2012-07-09)
  Girji guorahallá mo mánát odne ohppet árbevirolaš máhtuid boazodoalus go eai jođe šat siidda mielde seamma ollu go sullii 40 jagi áigi dahje go 9-jagi skuvla álggahuvvui. Guorahallan lea dahkkon Guovdageainnus, ja dasa ...
 • Sámi Radion toimittajien käsityksiä saamelaisen median tehtävistä 

  Sara, Inker-Anni (DIEĐUT;2/2007, Research report, 2012-07-09)
  Omakielisillä medioilla on merkittävä rooli vähemmistöyhteiskuntien kielen ja kulttuurin säilymiselle. Haastatteluaineistoon perustuvassa pro gradu tutkielmassani, jonka pohjalta tämä julkaisu on toimitettu, pohdin saamelaisen ...
 • Саами Кольского уезда в XVI−XVIII веках. Модель социальной структуры 

  Кучинский, Максим Геннадьевич; Kuchinskiy, Maxim (DIEĐUT;2/2008, Doctoral thesis, 2012-07-09)
  The Kola uezd Sámi in 16th – 18th centuries: Model of the social structure. The target of this research is to reconstruct the social structure of the Kola uezd Sámi in 16th – 18th centuries. This research in its base ...
 • Sáhkavuoruin sáhkan. 

  Ijäs, Johanna; Helander, Nils Øivind; (doaimm.) (DIEĐUT;1/2009, Research report, 2012-07-05)
 • Sedvanerettslige oppfatninger om arealbruk blant reindriftsutøvere. 

  Ravna, Øyvind; Olli, Jan Josef (DIEĐUT;2/2011, Research report, 2012-07-05)
  Undersøkelsen viser at et meget stort flertall (95 %) av respondentene er av den oppfatning at en reindriftsfamilie, slekt eller en siida har en rett til å bruke et bestemt område framfor andre reindriftsutøvere, altså at ...
 • Det rettshistoriske og folkerettslige grunnlag for eiendomsretten til grunnen i Indre Finnmark 

  Jebens, Otto (DIEĐUT;2/2010, Doctoral thesis; Research report, 2012-07-04)
  Denne boken angår ett av de viktigste rettspolitiske spørsmålene i Norge i nyere tid, nemlig forvaltningen av land og vann i Indre Finnmark. Samtidig angår den rettstillingen til Norges urbefolkningsminoritet, samene. Boken ...
 • Statuksettomat saamelaiset. Paikantumisia saamelaisuuden rajoilla. 

  Sarivaara, Erika Katjaana (DIEĐUT;2/2012, Doctoral thesis, 2012-07-04)
  Tutkimuksessa esitellään ryhmä, joka paikantuu saamelaisyhteisön rajoille.Ryhmä on nimetty statuksettomiksi saamelaisiksi heidän oikeudellisenasemansa vuoksi. Statukseton saamelainen käsitteenä tarkoittaa sitä, ettäryhmän ...
 • Ohcejoga ja Deanu gielddaid skuvla- ja mánáidgárdeovttasbarggu dálá dilli ja hástalusat 

  Hirvonen, Vuokko; Hirvasvuopio-Laiti, Annukka (Čielggadeapmi;1/2011, Research report, 2011-03-23)
  Ohcejoga ja Deanu gielddaid skuvla- ja mánáidgárdeovttasbarggu dálá dilli ja hástalusat Čielggadeapmi lea oassi Ohcejoga gieldda, Deanu gieldda ja Deanu giellagátti prošeavttas “OVTTAS! Sámi giella-, skuvla- ja ...
 • Saamelaiskoulun kulttuurisensitiivisyyttä etsimässä kasvatusantropologian keinoin. 

  Keskitalo, Pigga (DIEĐUT;1/2010, Doctoral thesis, 2010-10-08)
  Dán pedagogalaš antropologalaš dutkamušas guorahallo Norgga beale sámeskuvlla kultuvrralaš vuolggasadji. Dutkojuvvo, mo oahpahus geavatlaččat lágiduvvo, ja mo sámi oahpahus lihkostuvvá ja makkár hástalusat das leat go ...