Nye registreringer

  • Å eige eit freda hus 

    Ukjent forfatter (Riksantikvarens informasjon om kulturminner;11.1.1, Others, 2009)
  • Å eie et fredet hus 

    Ukjent forfatter (Riksantikvarens informasjon om kulturminner;11.1.1, Others, 2009)