Show simple item record

dc.contributor.authorNordstrand, Øystein
dc.date.accessioned2012-01-10T14:45:17Z
dc.date.available2012-01-10T14:45:17Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/174781
dc.descriptionMaster i politivitenskap. Merknad: Masteroppgåva vart vurdert i november 2011, og ho ligg no føre med nokre justeringar.no_NO
dc.description.abstractStudien tek for seg terrorisme og politisk vald i Noreg i tidsrommet 1988 til 2011. Hovudtemaet er problematikken kring omgrepsforståinga av terrorisme og politisk vald, både i straffelova av 2005 og i forskingslitteratur kring desse samfunnsfenomena, særleg definisjonen av terrorisme til Tore Bjørgo og Daniel Heradstveit (1993, s. 30). Definisjonen i straffelova er ein juridisk definisjon, medan den andre er ein samfunnsvitskapleg definisjon. Samfunnsfenomenet terrorisme blir diskutert som eit gråsonefenomen med ulike sektorar av former for politisk vald. Det er valt ut seks hendingar der ein drøftar i kva grad dei fell inn under terrorismedefinisjonen i straffelova av 2005 og definisjonen til Bjørgo og Heradstveit. Dette illustrerer at hendingane kan forståast ulikt når dei blir tolka i lys av ei juridisk forståing og ei samfunnsvitskapeleg forståing av samfunnsfenomenet terrorisme. Ein diskuterer også om hendingane som ikkje blir rekna som terrorisme, kjem inn under det breiare omgrepet politisk vald. Eit forskingsspørsmål er korleis fenomenet terrorisme blir tolka i kapittel 18 i straffelova av 2005, som gjeld terrorhandlingar og terrorrelaterte handlingar. Det blir også peika på nokre faktorar som har vore med og påverka utforminga av definisjonen i straffelova av 2005. Dei seks hendingane som er valt ut er: sprengladningen mot Bandidos-hovudkvarteret (1997), brannen ved pelsdyrfôrprodusenten Jakob Tveit AS (2003), brannen i ein einebustad i Mathopen (1997), kapringa av eit Kato Airline-fly (2004), skota mot forlagsdirektør William Nygaard (1993) og eksplosjonen i regjeringskvartalet og massakren på Utøya 22. juli (2011).no_NO
dc.language.isonnono_NO
dc.publisherPolitihøgskolenno_NO
dc.subjectterrorismeno_NO
dc.subjectpolitisk voldno_NO
dc.subjectkvalitativ metodeno_NO
dc.subjectstraffelovenno_NO
dc.subjectforskningno_NO
dc.subjectpolitivitenskapno_NO
dc.subjectNorgeno_NO
dc.subjectmasteroppgaverno_NO
dc.titleTerrorisme og politisk vald i Noreg : seks hendingar i lys av to terrorismedefinisjonarno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record