Merk følgende: Noen forlag tillater ikke bruk av tidsskriftets pdf-versjon av artikler, i slike tilfeller vil du finne siste tekstversjon i PIA. Denne kan inneholde ubetydelige forskjeller fra pdf-versjonen. Der vi har brukt tekst-versjonen vil dette fremkomme i beskrivelsen av artikkelen.

Recent Submissions

 • On Academic Freedom for Police Researchers 

  Holmboe, Morten (Journal article; Peer reviewed, 2018)
  Few would contest the value of academic freedom, i.e. the principle that researchers are free to ask critical questions and publish their findings without interference from the authorities. In practice, difficult questions ...
 • Conceptions of success: Understandings of successful policing of human trafficking 

  Bjelland, Heidi Fischer (Journal article; Peer reviewed, 2018)
  Most organizations experience multiple demands that impede the performance of organizational tasks. Different and sometimes conflicting demands may also cause divergent definitions of success and goal attainment in the ...
 • Minor harassments: Ethnic minority youth in the Nordic countries and their perceptions of the police 

  Haller, Mie; Solhjell, Randi; Saarikkomäki, Elsa; Kolind, Torsten; Hunt, Geoffrey; Wästerfors, David (Journal article; Peer reviewed, 2018)
  As different social groups are directly and indirectly confronted with diverse forms of police practices, different sectors of the population accumulate different experiences and respond differently to the police. This ...
 • Diverging assessments of learning organizations during reform implementation 

  Borge, Baard H.; Filstad, Cathrine; Olsen, Trude Høgvold; Skogmo, Per Øyvind (Journal article; Peer reviewed, 2018)
  Purpose: This study aims to explore whether hierarchical position and organizational size affect perceptions of a learning organization (LO) during reform implementation. Design/methodology/approach: An electronic ...
 • Learning how to lead police investigations 

  Nilsen, Jon-Andre; Aaserud, Terje; Filstad, Cathrine (Journal article; Peer reviewed, 2018)
  The aim of this article was to investigate how police investigation leaders learn leadership and whether the facilitation of learning activities and learning methods might bridge the well-known gap between teaching and ...
 • “We are seen as a threat”: Police stops of young ethnic minorities in the Nordic countries 

  Solhjell, Randi; Saarikkomäki, Elsa; Haller, Mie Birk; Wästerfors, David; Kolind, Torsten (Journal article; Peer reviewed, 2018)
  This article focuses on the perspectives of young ethnic minorities in the Nordic countries who have experienced various forms of “police stops”, i.e. situations where the police stop them without any reference to a specific ...
 • Innenfor eller utenfor?: En studie av varslingens ettervirkninger blant personer med varslererfaring i og utenfor arbeidslivet 

  Bjørkelo, Brita; Matthiesen, Stig Berge; Nielsen, Morten Birkeland (Journal article; Peer reviewed, 2018)
  Varsling er når en ansatt sier ifra om kritikkverdige handlinger på arbeidsplassen til noen som er i stand til å gjøre noe med det. Studier gjennomført i rene varslerutvalg finner at andelen av ansatte som opplever negative ...
 • Hvorfor bruke kompass når vi har GPS?: Politiets sikring av biologiske spor (DNA-bevis) og fingeravtrykk 

  Dahl, Johanne Yttri (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  Det er gjort begrenset forskning både på politiets bruk av teknologi og på politiets etterforskning samt politiets åstedsarbeid som sikring av biologiske spor og fingeravtrykk. Det er viktig med undersøkelser om bruk av ...
 • Hvilke moralske utfordringer opplever norske politistudenter i praksisåret? 

  Paulsen, Jens Erik; Enoksen, Lisa Maria (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  I denne studien undersøkes hvilke moralske utfordringer norske politistudenter oftest møter i «praksisåret». Utfordringene identifiseres gjennom en analyse av 208 hjemmeeksamener i yrkesetikk fra avgangsstudentene ved ...
 • Exploring the continuum of lethality: Militant islamists' targeting preferences in Europe 

  Hemmingby, Cato (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  This article provides an in-depth analysis of the targeting preferences of militant Islamists operating in Western Europe. In addition to target types, this study has a particular focus on the degree of target discrimination, ...
 • «Kan det være godt politiarbeid?»: En undersøkelse av erfaringslæring av gråsonesaker 

  Hoel, Linda; Bjørkelo, Brita (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  This in-depth study investigates and discusses how police leaders lead and handle learning from experience. This is done by going into actual cases where police employees are suspected of committing criminal offences on ...
 • From integration to contact: A Community policing reform? 

  Larsson, Paul (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  This article deals with the reform named nærpolitireformen, literarlly translated “the near police reform” in Norway. There is a wide gap between the political retorics talking about community policing and the reality, ...
 • Preventing organised crime originating from outlaw motorcycle clubs 

  Bjørgo, Tore (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  How can a holistic model of crime prevention be applied to crime originating from outlaw motorcycle clubs? The police in different countries and even in different police districts have varied considerably in the ways they ...
 • Norwegian youth punishment: Opportunity or trap? 

  Holmboe, Morten (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  The question of how the criminal justice system should deal with young offenders is an old one. Traditionally, the Norwegian criminal justice system has held that it should treat young offenders less severely than adults. ...
 • Maskulinitetsperspektiv på kriminologiens kjerneområder: Kontroll, ofre og kriminalitet 

  Jon, Nina (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  The aim of this article is to render visible and problematise conceptions and norms for performing masculinity within criminology. Approaching crime and crime control from a gendered perspective is highly relevant: Crime ...
 • Organizational climate and investigation performance in the Norwegian police: A qualitative study 

  Lone, Jon Anders; Garnås, Alexander; Myklebust, Trond; Bjørklund, Roald; Hoff, Thomas; Bjørkli, Cato (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  The present study aimed to identify organizational climate dimensions that are salient for police investigation performance and to explicate the mechanisms of the relationship between organizational climate and investigation ...
 • Profesjonsstudentblikk: Om hvordan politistudentene ser på utdanningen 

  Winnæss, Pål (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  Artikkelen handler om hvordan politistudenter vurderer politiutdanningen, og spesielt hvordan de relaterer ulike fag til politiarbeid i praksis. På bakgrunn av intervjuer med førsteårsstudenter, undersøker jeg hvordan ...
 • Moralpolitiet 

  Paulsen, Jens Erik (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  Moralister oppfattes ofte som formanende bedrevitere. Allerede Peer Gynt rimer slik om sin medpassasjer: «Der slap det ud af ham tilsidst; – han var en tråkig moralist».1 Bokmåls-ordboka understreker denne oppfatningen. ...
 • Det normalvitenskapelige politiblikket 

  Paulsen, Jen Erik; Frogner, Pål (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  I denne artikkelen undersøker vi politiblikket ut fra en epistemologisk vinkling. Blikket tenkes i utgangspunktet som en detektor som ser etter visse tegn (avvik) ved personer, handlinger og situasjoner i forhold til ...
 • The Norwegian police and victims of elder abuse in close and familial relationships 

  Aas, Geir (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  Over recent decades domestic violence or family violence, violence against women and child abuse has received much attention in the media, in political discourse and in social research. However, abuse of older adults arouses ...

View more