• Arresting a Struggling Subject; Does the Forthcoming Police Officers Physical Fitness have an Impact on the Outcome? 

   Dillern, Thomas; Jenssen, Ole Ragnar N.; Lagestad, Pål; Nygård, Ørjan; Ingebrigtsen, Jørgen (Journal article, 2014)
   Handling a struggling subject has been pointed out as one of the maximal physical exertions of police work. However, the relationship between general physical fitness and the ability to manage an intractable subject is ...
  • “Det er einskilde som ikkje skjøner kor viktig det er å ha ei sak”: misbruk av forvaltningen og rettsapparatet: hva bør gjøres? 

   Stridbeck, Ulf; Holmboe, Morten (Journal article, 2009)
   Både i forvaltningen og i domstolene opplever man enkelte borgere som igjen og igjen kommer tilbake til samme sak, eller gang på gang reiser nye saker. Forfatterne gjennomgår forskjellige sider av problemstillingen og ...
  • Endringer, reformer og adaptivt lederskap 

   Glomseth, Rune (Journal article, 2018)
   Endringer er nærmest blitt det stabile. Både privat og offentlig sektor preges av reformer og fusjoner. De er virkemidler med sikte på effektivisering, utvikling og forbedring. Endringer og reformer kan også forstås som ...
  • Familievold som et spesialfagfelt i politiet? 

   Aas, Geir (Journal article, 2014)
   Domestic violence is especially challenging for the police to deal with precisely because these crimes occur in close relationships. The proximity between the victim and the perpetrator represents a problem for the police ...
  • Førstegangsledelse og politiet 

   Bjørkelo, Brita; Glomseth, Rune; Aaserud, Terje; Holm, Ragnhild (Journal article, 2012)
   Politihøgskolen utdanner stadig nye lederkandidater der målsettingen er «å gi potensielle søkere til framtidige lederstillinger i politi- og lensmannsetaten en grunnleggende innføring i ledelsesfaget og bidra til bedre ...
  • Hidden patterns behind doping use among Norwegians 18-19 years old 

   Tangen, Jan Ove; Barland, Bjørn (Journal article, 2014)
   There is a growing public concern about the increasing use of performance enhancing drugs (doping) in sport, exercise and fitness activities. Research has been carried out to answer the question “Why do exercising young ...
  • Hjemmesoning, foreldreansvar og barnerett 

   Holmboe, Morten (Journal article, 2009)
   En domfelt som skal sone fengselsstraff, kan søke om å få sone inntil fire måneder av straffen hjemme med elektronisk kontroll. Soning i et hjem har stor praktisk betydning for de andre som bor der – ikke minst for barna. ...
  • Hvordan bør lærerrollen være i en sokratisk sirkel? 

   Paulsen, Jens Erik; Simensen, Trond Kyrre (Journal article, 2017)
   En «sokratisk sirkel» er en studentaktiv læringsform der klassen styrer både diskusjonen og kommentarene. Studentene «overtar» dermed en stor del av lærerrollen. Hvordan bør læreren da forholde seg i klassesituasjonen? I ...
  • Ingen vet hvor mange CITES-saker politiet har etterforsket 

   Runhovde, Siv Rebekka (Journal article, 2016)
   Studien er en del av en pågående doktorgradsstudie i kriminologi om avdekking og etterforsking av handel med truede arter i Norge og Uganda, med særlig vekt på konvensjonen om internasjonal handel med utrydningstruede arter ...
  • Klare for virkeligheten?: Delte meninger om utdanningen blant studentene ved PHS 

   Fekjær, Silje Bringsrud; Hove, Kjersti (Journal article, 2014)
   Det er liten dekning for påstandene om at det store flertallet av studentene ved Politihøgskolen er svært misfornøyde med utdanningen generelt, og den operative opplæringen spesielt. Vår undersøkelse av årets avgangskull ...
  • Klasseskille i konfliktrådet 

   Holmboe, Morten (Chronicle, 2013)
   En arbeidsgruppe oppnevnt av Justisdepartementet har foreslått at parter som møtes i konfliktrådet, skal kunne ha med seg en advokat i møtet – i motsetning til i dag. Forslaget kan føre til at fattige lovbrytere kommer ...
  • Konfliktråd som vilkår for betinget dom : en glemt mulighet? 

   Holmboe, Morten (Journal article; , 2011)
   Påtalemyndigheten avgjør i en del tilfeller straffesaker ved å overføre dem til konfliktråd. I saker som anses som for alvorlige til å avgjøres på denne måten, og som derfor i stedet fremmes for domstolen, kan retten ...
  • «Krig mot krypskyttere»: En desperat og kontraproduktiv strategi 

   Runhovde, Siv Rebekka (Journal article, 2018)
   «Krig» har blitt en vanlig metafor for bekjempelse av naturkriminalitet i Afrika. Lovbruddene knyttes til organisert kriminalitet, terrorisme og nasjonal sikkerhet, noe som brukes for å legitimere strenge repressive tiltak ...
  • Ledelse av mangfold i politiet 

   Bjørkelo, Brita; Bye, Hege Høivik (Journal article, 2013)
   Siden mangfoldsåret 2008 har politiet arbeidet med «Plan for mangfoldsarbeidet i politi- og lensmannsetaten» (Politidirektoratet, 2008). Som den første sentrale strategiske plan i politiet som dekker hele mangfoldsbegrepet ...
  • Menn ute, kvinner inne?: Politistudenters karriereønsker 

   Fekjær, Silje Bringsrud (Journal article, 2013)
   Hvorfor har kvinner og menn ulike karriereløp i politiet? Til tross for at det er stadig flere kvinner i politiet, er de fremdeles underrepresentert i ledelse og i operativt arbeid.
  • Normaliseringen av det unormale : utvidelsen i bruk av utradisjonelle politimetoder 

   Larsson, Paul (Journal article, 2014)
   This article deals with some aspects concerning the use of police methods known under many names. These methods is often said to be new, even if most of them have a long history, as untraditional or extraordinary, hidden, ...
  • Nærpolitireformen: En språkreform? 

   Ellefsen, Birgitte (Journal article, 2015)
   Politiet skal reformeres. I ordet «reform» ligger en lovnad om noe nytt, en omdanning eller forandring til noe bedre. Hva er nytt ved Nærpolitireformen?
  • Opplevd lederstøtte for kvinner i lederutdanning i politiet 

   Holm, Ragnhild; Bjørkelo, Brita (Journal article, 2013)
   I perioden 2004 til 2010 deltok 152 kvinner fordelt på elleve kull på studiet «Ledelse- og organisasjonsutvikling 1 (LOU 1)» ved Politihøgskolen. I denne artikkelen benyttes en modell for læringseffekt som bakgrunn for ...
  • Pass opp: alvorlig organisert kriminalitet! 

   Larsson, Paul (Chronicle, 2011)
   Denne våren har vært kjennetegnet av stor oppmerksomhet omkring hva som betegnes som alvorlig organisert kriminalitet. I noen tilfeller har ondet vært utpekt med navn, denne gangen har det vært MC-kriminelle, eller kriminelle ...
  • Politipraktikere og deres syn på politiutdanningen 

   Aas, Geir (Journal article, 2014)
   The police as a social institution and the use of police force are often on the agenda of public debate. Thus, police training is regularly in the media spotlight, too. This article presents fresh research on what police ...