Recent Submissions

 • Endringer, reformer og adaptivt lederskap 

  Glomseth, Rune (Journal article, 2018)
  Endringer er nærmest blitt det stabile. Både privat og offentlig sektor preges av reformer og fusjoner. De er virkemidler med sikte på effektivisering, utvikling og forbedring. Endringer og reformer kan også forstås som ...
 • Hvordan bør lærerrollen være i en sokratisk sirkel? 

  Paulsen, Jens Erik; Simensen, Trond Kyrre (Journal article, 2017)
  En «sokratisk sirkel» er en studentaktiv læringsform der klassen styrer både diskusjonen og kommentarene. Studentene «overtar» dermed en stor del av lærerrollen. Hvordan bør læreren da forholde seg i klassesituasjonen? I ...
 • Ungdomsoppfølging og ungdomsstraff: En straffereaksjon som krever samarbeid 

  Holmboe, Morten (Journal article, 2017)
  I 2014 fikk vi nye straffereaksjoner rettet spesielt mot ungdom: ungdomsstraff og ungdomsoppfølging. Innholdet av reaksjonen fastsettes i et ungdomsstormøte der konfliktrådet og en rekke andre aktører sammen med lovbryteren ...
 • Ingen vet hvor mange CITES-saker politiet har etterforsket 

  Runhovde, Siv Rebekka (Journal article, 2016)
  Studien er en del av en pågående doktorgradsstudie i kriminologi om avdekking og etterforsking av handel med truede arter i Norge og Uganda, med særlig vekt på konvensjonen om internasjonal handel med utrydningstruede arter ...
 • Utmåling og gjennomføring av straff: Utvalgte artikler fra tre festskrifter 

  Holmboe, Morten (Journal article, 2016)
  I 2015 og 2016 ble det utgitt flere festskrifter og jubileumsskrifter. Dette heftet av Tidsskrift for strafferett inneholder utvalgte artikler som er konsentrert om utmåling eller gjennomføring av straff: (1)Lov, ...
 • Ytring: bøtesoning - fører den til ny kriminalitet? 

  Holmboe, Morten (Journal article, 2016)
  Når noen over 18 år får en bot, skal det fastsettes en subsidiær fengselsstraff – fra 1 til 120 dager – som skal sones hvis boten ikke betales (straffeloven § 55). Dette gjelder enten grunnlaget for boten er en dom, et ...
 • Politistrategier mot narkotika 

  Larsson, Paul (Drugs: What is the problem and how do we perceive it? Policies on drugs in Nordic Countries;, Journal article, 2015)
  Denne artikkelen vil med utgangspunkt i handlingsplanen «Politiets bekjempelse av narkotikakriminalitet i perioden 2011 til 2015» (POD 2010) drøfte politiets oppgaver og rolle slik de kommer til uttrykk der. Hensikten med ...
 • Nærpolitireformen: En språkreform? 

  Ellefsen, Birgitte (Journal article, 2015)
  Politiet skal reformeres. I ordet «reform» ligger en lovnad om noe nytt, en omdanning eller forandring til noe bedre. Hva er nytt ved Nærpolitireformen?
 • Arresting a Struggling Subject; Does the Forthcoming Police Officers Physical Fitness have an Impact on the Outcome? 

  Dillern, Thomas; Jenssen, Ole Ragnar N.; Lagestad, Pål; Nygård, Ørjan; Ingebrigtsen, Jørgen (Journal article, 2014)
  Handling a struggling subject has been pointed out as one of the maximal physical exertions of police work. However, the relationship between general physical fitness and the ability to manage an intractable subject is ...
 • Klare for virkeligheten?: Delte meninger om utdanningen blant studentene ved PHS 

  Fekjær, Silje Bringsrud; Hove, Kjersti (Journal article, 2014)
  Det er liten dekning for påstandene om at det store flertallet av studentene ved Politihøgskolen er svært misfornøyde med utdanningen generelt, og den operative opplæringen spesielt. Vår undersøkelse av årets avgangskull ...
 • Å danse med djevelen: Utradisjonelle politimetoder i narkotikafeltet 

  Larsson, Paul (Nsfks 56. forskerseminar;, Conference object; Journal article, 2014)
  Artikkelen tar for seg utviklingen innen bruk av politimetoder i narkotikafeltet de siste tiårene. Med politimetoder kan man mene både etterforsknings-, etterretnings- og forebyggende metoder. Her vil vi hovedsakelig ta ...
 • Politistudentene: hvem er de og hvorfor vil de bli politi? 

  Winnæss, Pål; Helland, Håvard (Journal article, 2014)
  The article examines the reasons fresh police students have for choosing police education and what kind of backgrounds they have. Previous research has indicated that police students’ social background has changed in that ...
 • Politipraktikere og deres syn på politiutdanningen 

  Aas, Geir (Journal article, 2014)
  The police as a social institution and the use of police force are often on the agenda of public debate. Thus, police training is regularly in the media spotlight, too. This article presents fresh research on what police ...
 • Ledelse av mangfold i politiet 

  Bjørkelo, Brita; Bye, Hege Høivik (Journal article, 2013)
  Siden mangfoldsåret 2008 har politiet arbeidet med «Plan for mangfoldsarbeidet i politi- og lensmannsetaten» (Politidirektoratet, 2008). Som den første sentrale strategiske plan i politiet som dekker hele mangfoldsbegrepet ...
 • Hidden patterns behind doping use among Norwegians 18-19 years old 

  Tangen, Jan Ove; Barland, Bjørn (Journal article, 2014)
  There is a growing public concern about the increasing use of performance enhancing drugs (doping) in sport, exercise and fitness activities. Research has been carried out to answer the question “Why do exercising young ...
 • Normaliseringen av det unormale : utvidelsen i bruk av utradisjonelle politimetoder 

  Larsson, Paul (Journal article, 2014)
  This article deals with some aspects concerning the use of police methods known under many names. These methods is often said to be new, even if most of them have a long history, as untraditional or extraordinary, hidden, ...
 • Familievold som et spesialfagfelt i politiet? 

  Aas, Geir (Journal article, 2014)
  Domestic violence is especially challenging for the police to deal with precisely because these crimes occur in close relationships. The proximity between the victim and the perpetrator represents a problem for the police ...
 • Ytring : forskuttering av reglene i straffeloven av 2005 - bare i skjerpende retning? 

  Holmboe, Morten (Chronicle; Journal article, 2013)
  Når Stortinget endrer straffeloven stykkevis og delt, går endringene ofte i strengere retning. Det er få stemmer å hente på å kjempe for en balansert straffelov, og enkeltendringer gjøres som oftest for å løse et problem ...
 • Menn ute, kvinner inne?: Politistudenters karriereønsker 

  Fekjær, Silje Bringsrud (Journal article, 2013)
  Hvorfor har kvinner og menn ulike karriereløp i politiet? Til tross for at det er stadig flere kvinner i politiet, er de fremdeles underrepresentert i ledelse og i operativt arbeid.
 • Øvelse gjør mester : noen forslag til hvordan vi kan sikre systematisk og varig læring etter øvelser i etaten 

  Bjørkelo, Brita; Rosø, Eirik; Jonassen, Ketil (Journal article, 2013)
  Øvelse Tyr er politiets årlige nasjonale øvelse. Til tross for omfattende rammer, for-, underveis- og etterarbeid, tyder den siste evalueringen på at det fortsatt er et stykke vei å gå før vi har omsatt tidligere erfaringer ...

View more