Nye registreringer

 • Musikk, handlinger, muligheter. Festskrift til Even Ruud 

  Stensæth, Karette; Trondalen, Gro; Varkøy, Øivind (NMH-publikasjoner;2017:4, Book; Peer reviewed, 2017)
  Professor Even Ruud er musikkforsker med et bredt nedslagsfelt innenfor musikkterapi, musikk og helse, musikkpsykologi, musikkpedagogikk og musikk og kulturforståelse. Ruuds innsats ruver, og et festskrift som dette i ...
 • Musikkterapi i praksis [interaktiv pdf med lyd- og videoreferanser] 

  Næss, Tom; Ruud, Even (NMH-publikasjoner;2017:1, Book, 2017)
  Musikkterapi i praksis. - I denne samlingen av fortellinger fra musikkterapeuters praksishverdag får du spennende innsyn i betydningsfulle øyeblikk og meningsfylte musikalske opplevelser med barn, unge og voksne. Via ...
 • Music of the margins. Radically idiomatic instrumental practice in solo guitar works by Richard Barrett, Brian Ferneyhough and Klaus K. Hübler 

  Førisdal, Anders (NMH-publikasjoner;2017:3, Doctoral thesis, 2017)
  Sammendrag. - Studien er en undersøkelse av hvilken rolle instrumentalpraksis har i verk for solo gitar av Brian Ferneyhough, Richard Barrett og Klaus K. Hübler. I disse verkene er det musikalske materialet fundert i ...
 • Determinants of motivation and self-regulation in aspiring musicians. The mental edge of musicianship 

  Hatfield, Johannes Lunde (NMH-publikasjoner;2017:2, Doctoral thesis, 2017)
  Musikk berører oss på utallige måter. Vi kan bli berørt gjennom konsertopplevelser der vi opplever at musikeren er i ett med musikken. I tillegg kan vi som musikere tidvis oppleve en total symbiose med musikken i det vi ...
 • Nordisk musikkpedagogisk forskning. Årbok 16 

  Georgii-Hemming, Eva; Holgersen, Sven-Erik; Varkøy, Øivind; Väkevä, Lauri (NMH-publikasjoner;2015:8, Book; Peer reviewed, 2015)
  Volume 16 of Nordic Research in Music Education Yearbook includes 16 articles. The themes of the contributions represent a wide variety of interests within the Nordic music education community, including philosophy of music ...
 • Bedre uttale for barn etter musikkterapi med spesialtilpasset sang. En randomisert kontrollert pilotstudie 

  Ågedal, Lise Lotte (NMH-publikasjoner;2016:6, Doctoral thesis, 2016-11)
  Her følger korte sammendrag av studiens bakgrunn, metode og resultater. Den mest vanlige utviklingsforstyrrelsen hos barn er språk- og talevansker (Law, Garret og Nye, 2004; O´Hare og Bremner, 2015), hvor en typisk vanske ...
 • Learning together. Trialling group tuition as a supplement to one-to-one principal instrument tuition 

  Hanken, Ingrid Maria (NMH-publikasjoner;2015:10, Research report, 2016)
  Principal instrument tuition in higher music education usually takes place in a one-to-one setting. This report presents the outcomes of trials conducted by six teachers at the Norwegian Academy of Music involving principal ...
 • A technology of well-being. A qualitative study on the use of MP3 players as a medium for musical self care 

  Skånland, Marie Strand (NMH-publikasjoner;2012:1, Doctoral thesis, 2012)
  The Ph.D. study "A technology of well-being" takes on a positive, resource-oriented approach to the research on use of MP3 players. The aim of the study is to interrogate whether and how the use of MP3 players can function ...
 • Frå små teikn til store former: Analysar av det improviserte samspelet med hjelp av auditiv sonologi 

  Ølnes, Njål (NMH-publikasjoner;2016:1, Doctoral thesis, 2016-03-10)
  From Small Signs to Great Form - Analysis of the musical interplay in free improvisation, using the tools of Aural Sonology. - - Njål Ølnes, Norwegian Academy of Music - - - Research tutors: prof. Lasse Thoresen (NMH), ...
 • Å lære sammen. Forsøk med gruppeundervisning som supplement til individuell hovedinstrumentundervisning 

  Hanken, Ingrid Maria (red.) (NMH-publikasjoner;2015:10, Research report, 2016)
  Hovedinstrumentundervisningen foregår som regel en-til-en i høyere musikkutdanning. I denne rapporten presenteres resultatene av forsøk seks lærere ved Norges musikkhøgskole har gjort med å undervise hovedinstrument i ...
 • Nordisk musikkpedagogisk forskning. Årbok 15 

  Holgersen, Sven-Erik; Georgii-Hemming, Eva; Nielsen, Siw Graabræk; Väkevä, Lauri (NMH-publikasjoner;2014:8, Book; Peer reviewed, 2014)
  The Nordic Network of Research in Music Education (NNMPF) celebrates its 20th anniversary in 2014. The network was founded in January 1994 when it launched its first Nordic conference at Schaeffergaarden in Copenhagen. ...
 • Det etniske steget. En drøfting av kulturelt mangfold i pedagogiske tekster for musikk for norsk ungdomsskole 

  Rønningen, Anders (NMH-publikasjoner;2015:9, Doctoral thesis, 2015)
  English summary. - This dissertation “The Ethnic Move – A discussion on cultural diversity in pedagogical texts for Norwegian secondary schools” deals with issues concerning cultural diversity within Norwegian society and ...
 • Undervisning i øving. Rapport 1 fra prosjekt ved Norges musikkhøgskole 

  Jørgensen, Harald (red.) (NMH-publikasjoner;2015:5, Book; Working paper, 2015)
  Øving er en vesentlig aktivitet for utøvende studenter, og som en del av utdanningen skal de veiledes om hvordan de kan øve med kvalitet. I denne rapporten vises noen resultater av prosjektet Undervisning i øving, et ...
 • Instrumental group tuition at conservatoire level. A project involving instrumental teachers and students at the Norwegian Academy of Music 

  Bjøntegaard, Bjørg Julsrud (NMH-publikasjoner;2015:6, Research report, 2015)
  Instrumental tuition in higher education has traditionally been provided as one-to-one tuition in a master and student setting. Group tuition as a permanent element in the students’ principal instrument tuition has only ...
 • Teaching about practising 

  Jørgensen, Harald (Ed.) (NMH-publikasjoner;2015:5, Book; Working paper, 2015)
  Practising is essential to performance students, and as a part of their education, they must be taught how to practice with quality. This report shows some of the results from the project “Teaching of Practising”, a project ...
 • Strategies in jazz guitar improvisation 

  Solstad, Stein Helge (NMH-publikasjoner;2015:7, Doctoral thesis, 2015)
  What strategies are used in professional jazz guitar improvisation? This project finds that three main strategies are used by professional jazz guitarists; a basic coding strategy named chunking, an extended coding strategy ...
 • Alone together. Vocal ensemble practice seen through the lens of Neue Vocalsolisten Stuttgart 

  Havrøy, Frank (NMH-publikasjoner;2015:3, Doctoral thesis, 2015-06)
  The study examines different aspects of vocal ensemble practice, and explores the ways in which this practice differs from other classical vocal practices, like solo singing and choir singing. Vocal ensemble practice is ...
 • Music, Health, Technology and Design 

  Stensæth, Karette (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;8, Book; Peer reviewed, 2014)
  Imagine that objects in your home environment – let us say a pillow, a carpet or a toy – became musical and interactive. Do you think that they could offer new ways of playing and being together? Could they even have the ...
 • Musikk etter 22. juli 

  Knudsen, Jan Sverre; Skånland, Marie Strand; Trondalen, Gro (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;7, Book; Peer reviewed, 2014)
  I boka "Musikk etter 22. juli" skriver ulike forskere om sterke opplevelser knyttet til musikk, som griper oss og gir livet vårt næring, som samler eller forstyrrer oss. Det handler om musikk som overlevelse, og i noen ...
 • Aural perspectives. On musical learning and practice in higher music education 

  Reitan, Inger Elise; Bergby, Anne Katrine; Jakhelln, Victoria Cecilie; Shetelig, Gro; Øye, Ingunn Fanavoll (NMH-publikasjoner;2013:10, Book; Research report, 2013)
  In this anthology, five Norwegian and two Finnish music educators explore various aspects of aural skills awareness and musical aural training in higher music education. The first three articles focus on aural perspectives ...

Vis flere