Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSvidal, Charlotte Algrøy
dc.date.accessioned2013-03-21T11:58:53Z
dc.date.available2013-03-21T11:58:53Z
dc.date.issued2013-03-21
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/172556
dc.descriptionNorges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkpedagogikkno_NO
dc.description.abstractAbstract El Sistema is popular as ever before, and in Norway there is an increasing interest in starting similar orchestra projects. However, there exists little research within the area. The goal of this thesis is to fill this gap by making an overview of what El Sistema is and how its methods can be implemented in a Norwegian setting. By looking at how El Sistema is organized in Venezuela and identifying existing educational concepts that can be recognized in El Sistema the thesis will discuss how El Sistema can be of relevance to Norwegian music education. This is achieved by taking a closer look at El Sistema in relation to integration, orchestras and whole-day schools in Norway. My findings are discussed in light of socio-cultural learning theory as much of the teaching within El Sistema is based on context and situation specific learning situations. The thesis is based on reviews of both written documents, sound recordings and films, observations of teaching in Sweden, participation in conferences on El Sistema and interviews of individuals with relevant association to El Sistema. Sammendrag El Sistema er i vinden som aldri før, og også i Norge er det etter hvert blitt en interesse for å starte lignende orkesterprosjekt. Det finnes imidlertid lite forskning innenfor emnet og jeg har derfor sett muligheten til å få oversikt over hva El Sistema er, og se nærmere på dette temaet med tanke på en eventuell overføring til en norsk undervisningssammenheng. Jeg har i denne oppgaven tatt for meg tre problemstillinger jeg svarer på i flere kapittel. Først valgte jeg å se på hvordan El Sistema er organisert som metode i Venezuela. Videre tok jeg for meg hvilke allerede eksisterende pedagogiske konsepter man kan kjenne igjen i El Sistema i Venezuela, før jeg til slutt valgte å se nærmere på hvordan El Sistema kan ha relevans for norsk musikkundervisning. I det siste kapittelet så jeg nærmere på El Sistema i forbindelse med integrering, korps og heldagsskolen i hver sine delkapittel. I arbeidet med oppgaven har jeg gått gjennom diverse dokumenter både i skriftlig form, lydopptak og film, observert undervisning i Sverige og deltatt på konferanser om El Sistema, samt gjort intervju av personer med relevant tilknytning til El Sistema. Funnene mine blir drøftet i lys av sosiokulturell læringsteori da det viste seg at mye av undervisningen som foregår i El Sistema prosjekt er basert på kontekst og situerte læringssituasjoner.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.relation.ispartofseriesNorges musikkhøgskole. Masteroppgave. Musikkpedagogikk;2012
dc.subjectEl Sistemano_NO
dc.subjectmusikkpedagogikkno_NO
dc.subjectmusikkutdanningno_NO
dc.subjectVenezuelano_NO
dc.titleEl Sistema : i et norsk perspektivno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Musicology: 110::Music pedagogics: 114no_NO
dc.source.pagenumberVII, 92, vii s.no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Masteroppgaver [142]
    Masteroppgaver levert ved Norges musikkhøgskole

Vis enkel innførsel