• Helsebegrepet : selvet og cellen 

      Schei, Edvin (NMH-publikasjoner;2009:5, Chapter; Peer reviewed, 2009)
      Ordet helse kommer av det oldnorske heill, som betydde ”hel, ubeskåren, uskadd”. Heill har gitt opphav til ordene hel, hell, hellig – og helse. Det friske og det sunne har aldri vært rent kroppslige eller materielle ...