• Kunsten å skrive en lærebok 

   Hanken, Ingrid Maria (Utdanningsforskning i musikk – skriftserie fra CERM (Centre for Educational Research in Music);Vol. 1, Chapter, 2017)
   Mange musikkpedagoger i Skandinavia kjenner nok professor Geir Johansen først og fremst som lærebokforfatter. Musikkundervisningens didaktikk (Hanken og Johansen, 1998/2013) har stått på pensumlistene ved mange ...
  • The benefits of the master class. The masters’ perspective 

   Hanken, Ingrid Maria (NMH-publikasjoner;2011:2, Chapter; Peer reviewed, 2011)
   The master class is well-known in Western classical music tradition. However, very little systematic research has been carried out to support the effectiveness of this particular way of teaching. Results from an interview ...
  • Å lage ringer i vannet. Norges musikkhøgskoles engasjement i utviklingsprosjekter 

   Hanken, Ingrid Maria (NMH-publikasjoner;2013:9, Chapter, 2013)
   Mange norske høyere utdanningsinstitusjoner har vært og er involvert i ulike prosjekter i utviklingsland. Dette gjelder også Norges musikkhøgskole, som for tiden deltar i tre større prosjekter; ett i Georgia, ett i Øst-Afrika, ...