Now showing items 236-255 of 318

  • Redaktørenes forord 

   Stensæth, Karette; Krüger, Viggo; Fuglestad, Svein (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;9, Chapter, 2016)
   "I transitt – mellom til og fra. Om musikk og deltagelse i barnevern" er tittelen på den niende antologien i Skriftserie fra Senter for musikk og helse. Det å være i overganger – i transitt, mellom til og fra, enten det ...
  • Relations between educational quality in music teacher education and student's perceptions of identity 

   Johansen, Geir (NMH-publikasjoner, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Relations between educational quality in music teacher education and students’ perceptions of identity. Six music education student focus groups of both sexes, with a minimum of two years seniority in Finland, Norway, ...
  • Relationships between entrance tests and exams in music performance and aural-skills at the Norwegian Academy of Music 

   Bergby, Anne Katrine (NMH-publikasjoner;2013:10, Chapter; Peer reviewed, 2013)
   Focusing on aural skills and main instrument performance, the results from entrance tests and exams from 307 bachelor students at the Norwegian Academy of Music were examined to explore a possible connection between test ...
  • Research and research education in music – disciplinary or interdisciplinary approach? 

   Schei, Tiri Bergesen; Espeland, Magne; Stige, Brynjulf (NMH-publikasjoner;2013:1, Chapter; Peer reviewed, 2013)
   The main purpose of this article is to contribute to a discussion about the future of research and research education in music. The multiple existing traditions of music research constitute a rich resource. Increasingly ...
  • Rethinking music activities in preschool. Exploring links between conceptions of the child and conceptions of music 

   Wassrin, Maria (Nordisk musikkpedagogisk forskning;Årbok 17, Chapter; Peer reviewed, 2016)
   ABSTRACT -- Music in preschool is mostly performed as singing-events in the form of circle-time, over which children do not have much influence. This article argues that research on music education in preschool often has ...
  • Ricoeurs teori om fortellingens trefoldige mimesis og narrativ tilnærming til musikkpedagogisk forskningspraksis 

   Østern, Anna-Lena; Angelo, Elin (Nordisk musikkpedagogisk forskning;Årbok 17, Chapter; Peer reviewed, 2016)
   ABSTRACT -- Ricoeur’s theory about the threefold mimesis of narrative, and narrative approach to music education research practice. --- Narrative approaches are increasing within music education research. Following ...
  • The role of music in music education research : reflections on musical experience 

   Varkøy, Øivind (NMH-publikasjoner; 2009, nr 8, Chapter; Peer reviewed, 2009)
   First in this article the role of theories of musicology in music education research is considered. Second, the case in point is examined where the focus of music education research is brought bo bear directly on music ...
  • Samarbeidsorganisasjonene i Libanonprosjektet 

   Storsve, Vegar R. (NMH-publikasjoner;2013:9, Chapter, 2013)
   Gjennom disse årene hvor Libanonprosjektet har etablert seg er det gradvis utviklet et nettverk av organisasjoner både i Libanon og Norge. Alle samarbeidspartene utgjør en viktig del av prosjektets forutsetninger og er ...
  • Samfunnsmusikkterapi : mellom kvardag og klinikk 

   Stige, Brynjulf (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Uttrykket samfunnsmusikkterapi er relativt nytt i den norske musikkterapilitteraturen, medan den tilsvarande engelske termen community music therapy har vore brukt i den amerikanske litteraturen sidan 1960-talet. Etter eit ...
  • Samfunnsmusikkterapi i barnehagen – en anledning til utvidet omsorg? 

   Helle-Valle, Anna (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;9, Chapter; Peer reviewed, 2016)
   Selv om Norge er et godt land å bo i er det mange barn i Norge som ikke har det godt. En betydelig andel av barnebefolkningen lever utsatt: de lever med belastende erfaringer som vold og omsorgssvikt i nære relasjoner, og ...
  • Samspill : om musikkterapeuten i kommunen 

   Aftret, Kari (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Hva er det som gjør musikkterapi til musikkterapi? Er det selve musikken som har betydning, eller handler dette om musikk i møtet med mennesker som spiller og synger sammen? Blir musikkterapi til i krysningen mellom musikk ...
  • Samtale med Bjørg Westby 

   Aftret, Kari (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter, 2008)
  • Samtale med Dagny Nesheim Jacobsen 

   Bakken, Sissel (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter, 2008)
  • Samtale med Ellen Boysen 

   Bakken, Sissel (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter, 2008)
  • Samtale med Jorun Mantor 

   Kristiansen, Frode Aass (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter, 2008)
  • Samtale med Sigrid Hillestad 

   Bakken, Sissel (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter, 2008)
  • Sangene som samlet oss 

   Varkøy, Øivind (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;7, Chapter; Peer reviewed, 2014)
   Det hender at sanger samler og manifesterer felles forståelser av verden hos en gruppe mennesker. Det hender at sanger trøster. Og det hender at sanger virker dannende. I det følgende vil jeg drøfte sangene Til ungdommen ...
  • Sangen har gitt meg et nytt liv : kor, identitet og helse 

   Balsnes, Anne Haugland (NMH-publikasjoner;2011:3, Chapter; Peer reviewed, 2011)
   I denne artikkelen utforskes sammenhenger mellom korsang, identitetsarbeid og helse. I forbindelse med mitt musikkpedagogiske PhD-arbeid gjennomførte jeg en casestudie av amatørkoret Belcanto (Balsnes 2009). Resultatene ...
  • Sangfaget i folkeskolen i 1930-årene: Mislikt og stagnert 

   Jørgensen, Harald (Utdanningsforskning i musikk – skriftserie fra CERM (Centre for Educational Research in Music);Vol. 1, Chapter, 2017)
   Denne artikkelen skal gå inn i sangfagets historie i 1930-årene for å se på fagets anseelse blant elevene, og på noen tapte muligheter for utvikling i disse årene. I årene fram til 1930 hadde faget fått en fast plass i ...
  • Sanselighedspædagogik og livsduelighed. Skolens vej mod en omvurdering af musik som sanseligt-æstetisk fag 

   Pio, Frederik (NMH-publikasjoner;2009, nr 8, Chapter; Peer reviewed, 2009)
   In this article music is discussed as a sensual-aesthetic subject in the Danish ‘Folkeskole’ (compulsory primary and lower secondary school). Special attention is given to music as a sensual subject. This topic is developed ...