Now showing items 129-148 of 318

  • La oss snakke om kvalitet. Et forsøk 

   Varkøy, Øivind (Utdanningsforskning i musikk – skriftserie fra CERM (Centre for Educational Research in Music);Vol. 1, Chapter; Peer reviewed, 2017)
   Jeg har alltid hatt problemer med forestillinger om at kvalitet kun er noe hver enkelt av oss tillegger fenomenene i verden, at «kunstnerisk kvalitet» er noe som noen tillegger musikk fordi de har makt til å gjøre det (jf. ...
  • Learning from musicians better than me. The practice of copying from recordings in jazz students’ instrumental practise 

   Johansen, Guro Gravem (NMH-publikasjoner;2013:10, Chapter; Peer reviewed, 2013)
   The article gives an account of the practice of copying from recordings, as a part of jazz students’ instrumental practise. The article is based on a PhD thesis, which was designed as a qualitative interview study with ...
  • Learning strategies in ear training 

   Blix, Hilde Synnøve (NMH-publikasjoner;2013:10, Chapter; Peer reviewed, 2014)
   The purpose of this article is to discuss learning strategies in ear training, and the aim is to explore how focusing on the ways the students learn can provide valuable information about learning and teaching ear training. ...
  • Less comfortably numb, more meaningfully occupied 

   Hooper, Steve; Procter, Simon (Centre for Music and Health Publication Series;Vol:6, Chapter; Peer reviewed, 2013)
   Steve, a singer songwriter, and Simon, a music therapist, met and worked together at a community mental health centre in London. Some years later, the two of them are sitting on a beach in southwest England, reflecting on ...
  • Libanonprosjektet som mastertema i musikkpedagogikk 

   Storsve, Vegar R.; Johansen, Geir (NMH-publikasjoner;2013:9, Chapter, 2013)
   Masterstudiene på Norges musikkhøgskole favner bredt og har mange nedslagsfelt. Masterarbeid om musikkformidling har vært utført både innenfor musikkpedagogikk (Sætre, 1994) og studieretningen for utøving med teoretisk ...
  • Life Stories: Lay Musical Practices among Men and Women with Long-Term Sickness Absence 

   Batt-Rawden, Kari Bjerke (Centre for Music and Health Publication Series;Vol:6, Chapter; Peer reviewed, 2013)
   This text introduces the reader to music’s role in a salutogenic approach to health, focusing on lay musical practice among men and women with long-term illnesses. It is based on a longitudinal study conducted over the ...
  • Listening to music – with professional ears. A study of orchestral musicians’ ways of listening 

   Reitan, Inger Elise (NMH-publikasjoner;2013:10, Chapter; Peer reviewed, 2013)
   The training of listening skills in higher music education is a central part of the aural training discipline, often called aural analysis or structural hearing. Listening here refers to active, conscious attention paid ...
  • Lullaby singing and its human Bildung potential 

   Bonnár, Lisa (NMH-publikasjoner;2015:8, Chapter; Peer reviewed, 2015-12)
   ABSTRACT On the basis of a qualitative study of 20 Norwegian lullaby-singing parents, this article explores the human Bildung potential of parents’ lullaby singing to their children at bedtime. Some parents may experience ...
  • Manifesta och latenta ideologier om lärande inom svensk spelmansrörelse på 1920-talet 

   Wachenfeldt, Thomas von; Brändström, Sture; Liljas, Juvas Marianne (NMH-publikasjoner;2012:2, Chapter; Peer reviewed, 2012)
   The purpose of this article is to illuminate existing educational idologies in the Swedish fiddler movement (Spelmansrörelsen) 1923-1927. This period was characterized by the organization and to some extent institutionalization ...
  • Master-apprentice relation in music teaching. From a secret garden to a transparent modelling 

   Hyry-Beihammer, Eeva Kaisa (NMH-publikasjoner;2011:2, Chapter; Peer reviewed, 2011)
   This article aims to consider a master-apprentice relation in music teaching, especially in piano teaching. The article focuses on the teaching of a well known Finnish music pedagogue and artist, Matti Raekallio. Most of ...
  • Masterutdanning i musikkpedagogikk: en personlig refleksjon om relevans og faglig utvikling 

   Brøske, Brit Ågot (Utdanningsforskning i musikk – skriftserie fra CERM (Centre for Educational Research in Music);Vol. 1, Chapter; Peer reviewed, 2017)
   I dette bidraget rettes oppmerksomheten mot mastergradsstudiet i musikkpedagogikk ved Norges musikkhøgskole (NMH). Jeg var ferdig med min masterutdanning ved NMH våren 2009, med Geir Johansen som en sentral lærer, veileder ...
  • Maybe Gabriel wasn`t so bad after all? How educational anthropology can serve as a research approach in the field of music education 

   Kamsvåg, Gro Anita (Nordisk musikkpedagogisk forskning;Årbok 15, Chapter; Peer reviewed, 2015)
   ABSTRACT. - The main purpose of this article is to highlight the potential of educational anthropology as a research approach in the field of music education. The article is based on my doctoral work: an ethnographic study ...
  • Mellom liv og drøm. Vuggesangens helsefilosofiske betydning 

   Bonnár, Lisa (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;5, Chapter; Peer reviewed, 2012)
   Caregivers around the world sing to their infants and children. This text argues that parents’ singing lullabies for their children promote well-being. On the basis of 20 Norwegian parents’ experiences, interpretations, ...
  • Meningsfyldte møder. Om norskpalæstinensisk kulturudveksling 

   Boeskov, Kim (NMH-publikasjoner;2013:9, Chapter, 2013)
   Denne artikel omhandler et musikpædagogisk projekt i den palæstinensiske flygtningelejr Rashedieh i det sydlige Libanon. Projektet er etableret af norske musikpædagoger i samarbejde med den palæstinensiske organisation ...
  • Metoder for å analysere video-opptak av musikk og bevegelse 

   Haga, Egil (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   I denne teksten skal jeg presentere en tilnærming til å analysere musikk og bevegelse. Tilnærmingen innebærer på den ene side utvikling av et sett med deskriptive termer, og på den andre side forslag til software som man ...
  • Mitt lille land. Sørgemusikk og sosiale strømmer 

   Maasø, Arnt; Toldnes, Ragnhild (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;7, Chapter; Peer reviewed, 2014)
   Da terroren traff Norge den 22. juli 2011 gikk folk inn i en unntakstilstand på mange områder. Dette gjaldt også musikk- og mediebruken. Den hverdagslige mediebruken preget av rutiner ble satt til side og bruken gikk inn ...
  • (Mobil) musikk som mestringsstrategi 

   Skånland, Marie Strand (NMH-publikasjoner;2009:5, Chapter; Peer reviewed, 2009)
   Som et ledd i bruk av musikk som ressurs vil jeg se nærmere på musikkens rolle i opplevelsen av såkalt indre kontroll. Med dette mener jeg hvordan musikken kan hjelpe lytteren til å administrere og regulere sine egne ...
  • Multicultural music education from the perspective of Swedish-speaking teachers and state authorities in Finland 

   Heimonen, Marja; Westvall, Maria (Nordisk musikkpedagogisk forskning;Årbok 16, Chapter; Peer reviewed, 2015-12)
   ABSTRACT This article addresses minority rights and educational aims in relation to the Nordic welfare state model, discussed through the lens of musical diversity in the increasingly multicultural society of Finland. The ...
  • Music, adolescents and health : narratives about how young people use music as a health resource in daily life 

   Beckmann, Hege Bjørnestøl (Centre for Music and Health Publication Series;Vol:6, Chapter; Peer reviewed, 2013)
   In this text, I focused on the extent to which young people’s use of music can be a healthpromoting resource. Based on an interpretative understanding of health as a category of experience, I found music in turn to impact ...
  • Music, grief and life crisis 

   Ruud, Even (Centre for Music and Health Publication Series;Vol:6, Chapter; Peer reviewed, 2013)
   We know from personal experience (or from the media, at least) that individuals sometimes use music as a means of regulating their energy level, reducing stress or merely seeking a better harmony in life. In addition to ...