Now showing items 89-108 of 318

  • Handlemuligheter og musikalsk aktørskap. Om å avgrense musikkterapi fra musikkpedagogikk 

   Ruud, Even (Utdanningsforskning i musikk – skriftserie fra CERM (Centre for Educational Research in Music);Vol. 1, Chapter, 2017)
   Å definere og avgrense fagfelt er en øvelse som lett skaper diskusjoner. Deltakerne i feltet kan ha ulike og kanskje motstridende interesser og det kan oppstå en kamp om hegemoniet. Definisjoner handler om å sette ord på ...
  • Healing singing 

   Gretsch, Renate (Centre for Music and Health Publication Series;Vol:6, Chapter; Peer reviewed, 2013)
   This study confirms the hypothesis that healing singing leads to positive emotional experiences in relation to other people through social resonance and a strong shared bond. People who have had negative interpersonal ...
  • Health affordances of the RHYME artefacts 

   Ruud, Even (Series from the Centre for Music and Health;8, Chapter; Peer reviewed, 2014)
   The author presents a theoretical exploration of the health affordances of the RHYME artefacts in response to the following questions in the following article: To what extent can the RHYME project be seen within the ...
  • Helsebegrepet : selvet og cellen 

   Schei, Edvin (NMH-publikasjoner;2009:5, Chapter; Peer reviewed, 2009)
   Ordet helse kommer av det oldnorske heill, som betydde ”hel, ubeskåren, uskadd”. Heill har gitt opphav til ordene hel, hell, hellig – og helse. Det friske og det sunne har aldri vært rent kroppslige eller materielle ...
  • Historier fra Etnia. Representasjon av kulturell annerledeshet i lærebøker i musikk for norsk ungdomsskole 

   Rønningen, Anders (Nordisk musikkpedagogisk forskning;Årbok 15, Chapter; Peer reviewed, 2015)
   ABSTRACT. - Stories from Ethnia: Representation of cultural difference in textbooks for music in Norwegian comprehensive school. - The article deals with representation of minority music and culture in Norwegian textbooks ...
  • Holistic quality learning in musikdidaktik from a student perspective. Where, when and how does it occur? 

   Thorgersen, Cecilia Ferm (NMH-publikasjoner;2012:7, Chapter; Peer reviewed, 2012)
   Musikdidaktik is a central subject in music teacher education, where the students are expected to learn about teaching and related learning of music, from practical, theoretical and philosophical perspectives. As part of ...
  • Hope and recognition. A music project among youth in a Palestinian refugee camp 

   Storsve, Vegar; Westby, Inger Anne; Ruud, Even (NMH-publikasjoner;2012:7, Chapter; Peer reviewed, 2012)
   Hope and recognition are keywords that characterize the cultural and humanitarian aid The Norwegian Academy of Music together with NORWAC2 and Forum for Culture and International Cooperation are doing in South-Lebanon. ...
  • «Hot rhythms»: Rytmisk musikk som den vestlige rasjonalitetens andre 

   Danielsen, Anne (NMH-publikasjoner;2017:4, Chapter; Peer reviewed, 2017)
   Artikkelen problematiserer den rollen svart rytmisk musikk har spilt innenfor populærmusikkfeltet i etterkrigstiden. Den begynner med en gjennomgang av den historiske bakgrunnen for forestillingen om svart rytme som ...
  • Humor og musikkterapi 

   Hermundstad, Bjørn Anders (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Jeg har ved hjelp av kvalitative forskningsintervjuer forsøkt å kartlegge humor i musikkterapien, under norske forhold, får jeg legge til. Seks informanter har gitt meg til sammen åtte timer på minidisk med tanker, ...
  • Hundre år med symfonisk outreach 

   Valberg, Tony (Nordisk musikkpedagogisk forskning;Årbok 15, Chapter; Peer reviewed, 2015)
   ABSTRACT. - Celebrating 100 years of musical outreach. - As we approach the 100-year anniversary of many of the Norwegian symphony orchestras, we also mark 100 years of outreach, the effort to introduce symphonic music to ...
  • Hur hiphopkulturen möter universitetsvärlden: Hiphop Academicus! 

   Söderman, Johan (NMH-publikasjoner;2012:2, Chapter; Peer reviewed, 2012)
   Since hip-hop started over 35 years ago in New York, it has been associated with social activism and education. In addition, hip-hop pioneer Africa Bambaataa has argued for knowledge as the fifth element in hip-hop (e.g. ...
  • Hva er «Libanonprosjektet»? Prosjektutvikling, innhold, deltagere og håp for framtida 

   Storsve, Vegar R. (NMH-publikasjoner;2013:9, Chapter, 2013)
   I dette kapitlet skal jeg prøve å gi en oversikt over hvordan «Libanonprosjektet» har utviklet seg fram til i dag, hovedinnholdet i musikkdelen, hvem som er involvert i prosjektet og noen tanker og ideer for utvikling i ...
  • Hva er legitim forskning ved norske musikkonservatorier? Teoretiske, empiriske og historiske perspektiver 

   Nielsen, Siw Graabræk; Dyndahl, Petter; Karlsen, Sidsel; Skårberg, Odd (Utdanningsforskning i musikk – skriftserie fra CERM (Centre for Educational Research in Music);Vol. 1, Chapter; Peer reviewed, 2017)
   I kapitlets tittel spør vi hva som er legitim forskning ved norske musikkonservatorier. Ut fra våre funn synes det som om den dominerende tendensen innen akademisering eller gentrifisering av populærmusikk i konservatoriesektoren ...
  • Hva er selvkritisk musikkpedagogikk, og hvordan skal vi forholde oss til den? 

   Johansen, Geir (NMH-publikasjoner;2017:4, Chapter; Peer reviewed, 2017)
   Det er en økende tendens i musikkpedagogisk forskning og teoriutvikling til å se mer kritisk på vår egen virksomhet enn tidligere. Kritikk rettes mot så vel tradisjonell instrumentalopplæring i vestlig klassisk tradisjon ...
  • Hva slags fag er musikk – i barnehagen? 

   Vist, Torill (Utdanningsforskning i musikk – skriftserie fra CERM (Centre for Educational Research in Music);Vol. 1, Chapter; Peer reviewed, 2017)
   I denne artikkelen setter forfatteren søkelyset på hva slags fag musikk kan være. Med utgangspunkt i læreboken Musikkundervisningens didaktikk (Hanken & Johansen, 1998, 2013). I dette temaet viser de til Nielsen (1994) ...
  • Håp og anerkjennelse : om et musikkprosjekt blant ungdommer i en palestinsk flyktningleir 

   Storsve, Vegar; Westby, Inger Anne; Ruud, Even (NMH-publikasjoner;2009:5, Chapter; Peer reviewed, 2009)
   The questions raised in this report concern to what extent a music project can strengthen a sense of self and identity, the experience of belonging to own traditions among Palestinian youth. Further, how it is possible to ...
  • Identitation : researching identity processes of professional singers from a discourse-theoretical perspective 

   Schei, Tiri Bergesen (NMH-publikasjoner;2009, nr 8, Chapter; Peer reviewed, 2009)
   The discussion in this article focuses on the use of discourse theory in research on identity formation in professional education. Michel Foucault’s works and ideas inspire researchers to work with concepts like discursive ...
  • I feel that too - Musical problem-solving and mediation through cultural tools in year-nine pop-ensemble practice 

   Wallerstedt, Cecilia; Pramling, Niklas (NMH-publikasjoner;2017:8, Chapter; Peer reviewed, 2018)
   ABSTRACT - This study investigates the problems that learners and a teacher identify and grapple with in year-nine compulsory school band practice. Learning to play a song together potentially raises many problems. ...
  • Improvisasjon i et dialogisk kommunikasjonsperspektiv 

   Tønsberg, Gro E. Hallan (NMH-publikasjoner;2010:2, Chapter; Peer reviewed, 2010)
   Denne artikkelen handler om et dialogisk kommunikasjonsperspektiv. For å beskrive hva som legges i dette, vil jeg utforske teoretiske aspekter ved improvisasjon, det vil her si improvisasjon som samspillkunst og dens ...
  • Informella stämledare. Körledares erfarenheter av samarbete mellan sångarna i körstämman 

   Zadig, Sverker; Folkestad, Göran (Nordisk musikkpedagogisk forskning;Årbok 16, Chapter; Peer reviewed, 2015-12)
   ABSTRACT Informal leaders in the choral voice Choir leaders’ experience of collaboration between the choristers. Most choirs and choir leaders have the aim to make the individual voices sound as unison as possible in the ...