Now showing items 63-82 of 318

  • Facets of experience — Interviews on music and emotion in encounter with Frede Nielsen’s theory on multifaceted meanings in music experience 

   Vist, Torill (Nordisk musikkpedagogisk forskning;Årbok 17, Chapter; Peer reviewed, 2016)
   ABSTRACT -- This article investigates music experience using interview data in an encounter with Frede V. Nielsen’s model and theory on a multifaceted universe of musical meaning. Originally, the data was conducted to ...
  • Facilitating for future colleagues - Sharing of experiences in the field of music teacher practicum. A task for the mastering guru or the mentoring critical friend? 

   Thorgersen, Cecilia Ferm (NMH-publikasjoner;2012:7, Chapter; Peer reviewed, 2012)
   In the last four years I have been involved in a research project about educational quality in Nordic music teacher education, where the subject of musikdidaktik constituted a case where teachers’ and student teachers’ ...
  • Fagdidaktikk som basis- og undervisningsfag : bidrag til et teoretisk grunnlag for studier av utdanningskvalitet 

   Johansen, Geir (NMH-publikasjoner, Chapter; Peer reviewed, 2006)
   Subject didactics as a basic and teaching subject – a contribution to theoretical foundations for studies of educational quality Questions of educational quality have been on the general education agenda for more than ...
  • Felles aktivitet som læringsarena 

   Eggen, Anne Torø (NMH-publikasjoner;2010:2, Chapter; Peer reviewed, 2010)
   Artikkelen skal handle om felles aktivitet som læringsarena i musikkterapi. Jeg spør meg hvordan felles aktivitet kan belyse ressursene hos det multifunksjonshemmede barnet, utvikle grunnleggende læreforutsetninger hos den ...
  • Fenomenologisk Musikdidaktik – ett möjligt angreppssätt på vägen mot en jämställd och likvärdig ensembleundervisning på gymnasiets estetiska program? 

   Almqvist, Cecilia Ferm (Utdanningsforskning i musikk – skriftserie fra CERM (Centre for Educational Research in Music);Vol. 1, Chapter; Peer reviewed, 2017)
   I en vid tiden för skrivandet av föreliggande kapitel pågående studie av kvinnliga elgitarristers upplevelse av ensembleundervisning, har vikten av lärarens roll framträtt tydligt vad gäller möjligheter för en jämlik och ...
  • ‘FIELD AND AGENT’: Health and characteristic dualities in the co-creative, interactive and musical tangibles in the RHYME project 

   Eide, Ingelill (Series from the Centre for Music and Health;8, Chapter; Peer reviewed, 2014)
   In this article the author takes Umberto Eco’s aesthetic ideal of the Open work, as well as his concept of the Field of possibilities, as her operative analytical models. She explores how a group of users activates certain ...
  • Filosofiske perspektiver på Even Ruuds samhandlingsbegrep 

   Aksnes, Hallgjerd (Skriftserie fra Senter for forskning i musikk og helse (CREMAH);10, Chapter; Peer reviewed, 2017)
   SAMMENDRAG. - Artikkelen tar utgangspunkt i et utvalg sentrale tekster av Even Ruud fra 1970-årene til i dag, og fokuserer på noen gjennomgående temaer og linjer: 1. Ruuds individ-, relasjons-, kultur- og samfunnsorienterte ...
  • Final considerations 

   Danielsen, Brit Ågot Brøske; Johansen, Geir (NMH-publikasjoner;2012:7, Chapter; Peer reviewed, 2012)
   In this last chapter we will discuss some of our considerations about how the results of our single studies connect to the overarching research question: How can student music teachers’ learning, and the relevance of music ...
  • Folkmusikundervisning på fiol och gitarr och dess historiska rötter 

   Wachenfeldt, Thomas von; Brändström, Sture; Liljas, Juvas Marianne (NMH-publikasjoner;2013:1, Chapter; Peer reviewed, 2013)
   How folk musicians of today learn to play their instruments is an over-all question in this article. One violin lesson and one guitar lesson were observed at Framnäs folk high school. Two research questions were formulated: ...
  • Forbløffelse som udgangspunkt for forskning i musikpædagogiske praksisser 

   Fink-Jensen, Kirsten (NMH-publikasjoner;2013:1, Chapter; Peer reviewed, 2013)
   The aim of the present article is to present a procedure for investigation of music education practices using a phenomenological-hermeneutic approach. The philosophical background and its consequences for the empirical ...
  • Foreword 

   Barrett, Natasha (Series from the Centre for Music and Health;8, Others, 2014)
   Introduction. - . - Technology has, over the past decades, yielded new ways to creatively explore sound and music, to interact with computers and to engage in social interaction. The change from analogue (device-determined) ...
  • Foreword: To music’s health 

   Ansdell, Gary (Centre for Music and Health Publication Series;Vol:6, Chapter, 2013)
   Foreword to "Musical life stories : narratives on health musicking". - Musical Life Stories makes an important and significant contribution to thes refreshing and remembering of practice and theory that is currently taking ...
  • Form and order – Dimensions in musical meaning making 

   Falthin, Peter (NMH-publikasjoner;2017:8, Chapter; Peer reviewed, 2018)
   ABSTRACT - This paper concerns musical meaning making in relation to semiotic theory and other forms of meaning making. This much-studied topic belongs to those fundamental issues that need constant rethinking. The paper ...
  • Forord - Når musikk betyr noe 

   Knudsen, Jan Sverre; Skånland, Marie Strand; Trondalen, Gro (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;7, Others, 2014)
   ------- Bidragene til denne boka er skrevet av forskere fra en rekke ulike felt: populærmusikkstudier, litteraturvitenskap, religionsvitenskap, musikk og helse (musikkterapi) og medievitenskap. Felles for dem alle er at ...
  • Forskningsnoter Research notes. Rhythmic music education as aesthetic practice 

   Christophersen, Catharina (NMH-publikasjoner;2012:2, Chapter; Peer reviewed, 2012)
   The study presented is a case study of rhythmic music teaching; an oral approach to teaching, where rhythm, participation, movement, improvisation and playing together are essential. The purpose of the study was to examine ...
  • Fra "en håndfull fred" til "den jævel'n tok med grå kuler": Om den emosjonelle utviklingen i det musikalske repertoaret etter 22. juli 2011 

   Skånland, Marie Strand (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;7, Chapter; Peer reviewed, 2014)
   I de første dagene og ukene etter tragedien 22. juli 2011 fikk musikk og sang en sentral rolle i bearbeidelsen av sjokk og sorg. Noen sanger ble sunget og referert til igjen og igjen, og har i ettertid fått en egen posisjon ...
  • Fra terapeutisk improvisasjon til samfunnsmusikkterapi 

   Næss, Tom; Ruud, Even (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Da musikkterapien slo rot i Norge på syttitallet, var det ikke minst med støtte og påvirkning fra musikkterapeutene Paul Nordoff og Clive Robbins. Med sin metode, klinisk improvisasjon, åpnet de opp for en helt ny musikalsk ...
  • From experimental music technology to clinical tool 

   Jensenius, Alexander Refsum (Series from the Centre for Music and Health;8, Chapter; Peer reviewed, 2014)
   Human body motion is integral to all parts of musical experience, from performance to perception. But how is it possible to study body motion in a systematic manner? This article presents a set of video-based visualisation ...
  • Fysmus-tradisjonen i musikkterapi 

   Eide, Ingelill Berger (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   I denne artikkelen tar jeg for meg hva som kalles fysmus-tradisjonen i norsk musikkterapi, med andre ord det tverrfaglige samarbeidet mellom musikkterapeut og fysioterapeut. Etter å ha lagt fram hvordan tradisjonen startet, ...
  • Følelseskunnskap – kunnskapsområde i musikkfaget? 

   Vist, Torill (NMH-publikasjoner;2009, nr 8, Chapter; Peer reviewed, 2009)
   Emotion knowledge – a field of knowledge in music education? This article presents music experience as a mediating tool for emotion knowledge, and further discusses emotion as a field of knowledge in music education. – The ...