Now showing items 46-65 of 318

  • Editor’s foreword 

   Stensæth, Karette (Series from the Centre for Music and Health;8, Others, 2014)
   ------- The present volume, which is the eighth anthology published in this Series by the Centre for Music and Health at the Norwegian Academy of Music, presents a compilation of articles that explore the many intersections ...
  • Educating music teachers in the new millennium 

   Danielsen, Brit Ågot Brøske; Johansen, Geir (NMH-publikasjoner;2012:7, Chapter; Peer reviewed, 2012)
   We live in times when a row of factors influence music education. Among them, people’s most significant musical experiences are reported not to originate in music education at school ; and to an increasing degree, children ...
  • Ein ny læreplan sin framvekst og resepsjon: Refleksjonar over nylesing av Geir Johansens doktoravhandling «Musikkfag, lærer og læreplan» (2003) 

   Espeland, Magne I. (Utdanningsforskning i musikk – skriftserie fra CERM (Centre for Educational Research in Music);Vol. 1, Chapter, 2017)
   For cirka tjue år sidan reiste eg rundt i Noreg for å informera lærarar og andre om den nye musikkplanen i læreplanverket av 1997 (L-97). Lite visste eg i 1997 at Geir Johansen nettopp hadde starta opp doktorgradsprosjektet ...
  • En kulturpsykologisk modell av musikaliskt lärande genom musicerande 

   Hultberg, Cecilia K. (NMH-publikasjoner;2009, nr 8, Chapter; Peer reviewed, 2009)
   This article presents a cultural-psychological model of musical learning, based on results from several longitudinal case studies consisting of many-sided data collected in different contexts of making music. Here the ...
  • En ressursorientert musikkterapi 

   Rolvsjord, Randi (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Å utforske hva et ressursorientert perspektiv på musikkterapi kan innebære for arbeid innenfor psykisk helse og omsorg har vært fokus for min forskning de siste årene. Jeg har gjort en kvalitativ forskningsstudie basert ...
  • Entreprenørskap i høyere norsk musikkutdanning 

   Watne, Åshild; Nymoen, Kristian (NMH-publikasjoner;2017:8, Chapter; Peer reviewed, 2018)
   ABSTRACT - Entrepreneurskap in Higher Music Education in Norway. Recently, in Norway, entrepreneurship in higher education has received increased attention. Research projects in Norwegian universities and university ...
  • Et epistemologisk blikk på kjønn i musikkpedagogikken 

   Onsrud, Silje Valde (NMH-publikasjoner;2011:2, Chapter; Peer reviewed, 2011)
   Gender as an object for research in music education is a rare occurrence, especially in Nordic music pedagogical research. This article I suggests a theoretical perspective on gender in secondary school related musical ...
  • Erfaringer fra utdanningsprogrammet X-art 

   Danielsen, Brit Ågot Brøske Danielsen (NMH-publikasjoner;2013:9, Chapter, 2013)
   En av målsettingene for Libanonprosjektet1 er å utvikle kulturtilbud for barn og unge i de palestinske flyktningleirene i Sør-Libanon, samt å fremme bruken av forskjellige former for kunst og kultur i libanesiske skoler. ...
  • Et dialogisk perspektiv på musikk som terapi 

   Garred, Rudy (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Det har vært vanlig å skille mellom to hovedformer for musikkterapi: Musikk i terapi, og musikk som terapi. Musikk i terapi er bruken av musikk innenfor allerede etablerte former for praksis hvor musikken ikke selv er ...
  • Ethical implications of music education as a helping profession 

   Regelski, Thomas A. (NMH-publikasjoner;2012:2, Chapter; Peer reviewed, 2012)
   As professionals, music teachers are faced with a range of ethical responsibilities that are tied to the particular benefits that the music education profession, by its very existence, promises to contribute to graduates’ ...
  • Et humanistisk perspektiv på norsk musikkterapi 

   Ruud, Even (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Når jeg i det følgende skal skissere noen sentrale kjennetegn ved en ”humanistisk musikkterapi”, er det på bakgrunn av konkurrerende paradigmer i musikkterapifeltet. I første rekke synes det viktig å vise særpreget ved en ...
  • Etiske aspekter ved musikkterapeutisk forskning og utviklingsarbeid 

   Mohlin, Mie (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Gjennom de forskjellige faser i forskningsprosessen, vil forskeren møte ulike etiske utfordringer og problemstillinger der noen er av mer generell karakter og andre spesifikt knyttet til det aktuelle prosjektet. Hvilke ...
  • Et musikkprosjekt for helse, utvikling og konfliktløsning. En fotoreportasje fra Libanon 

   Ruud, Even (NMH-publikasjoner;2013:9, Chapter, 2013)
   Norges musikkhøgskole (NMH) har gjennom ti år sendt sine musikkpedagogikkstudenter til en palestinsk flyktningleir i Libanon. Førstelektor ved NMH, Vegar Storsve, sammen med musikkpedagogkollega Petter Barg, har systematisk ...
  • Evaluating the Subjective Effects of Microphone Placement on Glass Instruments 

   Jensenius, Alexander Refsum; Innervik, Kjell Tore; Frounberg, Ivar (Chapter; Conference object, 2010)
   We report on a study of perceptual and acoustic features related to the placement of microphones around a custom made glass instrument. Different microphone setups were tested: above, inside and outside the instrument and ...
  • Evaluation of community music therapy: Why is it a problem? 

   Wood, Stuart (Centre for Music and Health Publication Series;Vol:6, Chapter; Peer reviewed, 2013)
   How does evaluation work in a Community Music Therapy setting? The professional obligation of evaluation operates within a large network of complex relationships, but what exactly is that network, and how does it cope with ...
  • Even Ruuds musikkbegrep anno 1986. En akademisk horisont for å forstå musikk i kontekst 

   Skårberg, Odd (NMH-publikasjoner;2017:4, Chapter; Peer reviewed, 2017)
   Artikkelen tar utgangspunkt i en tekst fra 1986, skrevet av Even Ruud og Tellef Kvifte; Musikk, identitet og musikkformidling. Som student ved Institutt for musikkvitenskap gav denne teksten viktige implikasjoner for mange ...
  • Everyday music listening and affect regulation: The role of MP3 players 

   Skånland, Marie Strand (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   The use of digital portable music devices such as MP3 players has rapidly increased during the last decade, and the sheer availability of music offered by such players raises questions about their impact on listeners’ ...
  • Facets of experience — Interviews on music and emotion in encounter with Frede Nielsen’s theory on multifaceted meanings in music experience 

   Vist, Torill (Nordisk musikkpedagogisk forskning;Årbok 17, Chapter; Peer reviewed, 2016)
   ABSTRACT -- This article investigates music experience using interview data in an encounter with Frede V. Nielsen’s model and theory on a multifaceted universe of musical meaning. Originally, the data was conducted to ...
  • Facilitating for future colleagues - Sharing of experiences in the field of music teacher practicum. A task for the mastering guru or the mentoring critical friend? 

   Thorgersen, Cecilia Ferm (NMH-publikasjoner;2012:7, Chapter; Peer reviewed, 2012)
   In the last four years I have been involved in a research project about educational quality in Nordic music teacher education, where the subject of musikdidaktik constituted a case where teachers’ and student teachers’ ...
  • Fagdidaktikk som basis- og undervisningsfag : bidrag til et teoretisk grunnlag for studier av utdanningskvalitet 

   Johansen, Geir (NMH-publikasjoner, Chapter; Peer reviewed, 2006)
   Subject didactics as a basic and teaching subject – a contribution to theoretical foundations for studies of educational quality Questions of educational quality have been on the general education agenda for more than ...