Now showing items 30-49 of 318

  • Da er jeg liksom glad… Om musikk og livskraft i et barnekulturperspektiv 

   Vestad, Ingeborg Lunde (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;5, Chapter; Peer reviewed, 2012)
   In this text an ethnographical approach to how children use music in their everyday lives is linked with theoretical perspectives from positive psychology. By combining empirical examples on how music is used as a part of ...
  • Daglig musikklytting 

   Skarpeid, Grete (NMH-publikasjoner;2009:5, Chapter; Peer reviewed, 2009)
   På en barne- ungdomspsykiatrisk poliklinikk hvor jeg er ansatt som klinisk pedagog og musikkterapeut, har jeg ofte observert unge jenter på venterommet med mp3-spilleren sin og øretelefoner på. Disse tar de av når de ...
  • ”Deltagelse” – en diskusjon av begrepet 

   Stensæth, Karette; Jenssen, Dag (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;9, Chapter; Peer reviewed, 2016)
   I denne teksten vil vi se nærmere på begrepet deltagelse. Vi vil ikke avgrense våre refleksjoner til barnevern og musikk, men også løfte fram noen filosofiske sider ved begrepet i et hverdagslig og samfunnsmessig perspektiv. ...
  • Den diffusa positionen. Analys och diskussion av perspektiv på musikens och konstens ontologi 

   Holmberg, Kristina (Nordisk musikkpedagogisk forskning;Årbok 15, Chapter; Peer reviewed, 2015)
   ABSTRACT. - The fuzzy position – Analysis and discussion of perspectives of ontology in music and art. - For many reasons, different perspectives on music and the arts are of great importance to the field of music education. ...
  • Den gang da, akkurat nå og litt til ... 

   Kristiansen, Frode Aass; Dæhli, Silje Ulvevadet (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter, 2008)
  • Den nasjonale minneseremonien etter 22. juli 2011 

   Knudsen, Jan Sverre (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;7, Chapter; Peer reviewed, 2014)
   Terrorangrepene i Regjeringskvartalet i Oslo og på Utøya ble etterfulgt av en lang rekke offentlige arrangementer, de fleste med musikalsk opptreden som en vesentlig uttrykksform. 21. august 2011 ble den offisielle statlige ...
  • Den profesjonelle kulturskolelæreren i et sammensatt yrkesfelt 

   Westby, Inger Anne (Utdanningsforskning i musikk – skriftserie fra CERM (Centre for Educational Research in Music);Vol. 1, Chapter; Peer reviewed, 2017)
   Bakgrunnen for denne teksten er interesse for hva slags kompetanse nyutdannede musikkpedagoger trenger i møte med et sammensatt yrkesfelt. Fokus i yrkesfeltet er kulturskolelærerollen, og her avgrenset til kulturskolelæreren ...
  • Den pædagogiske modernist. Bent Lorentzens arbejde med musik af, for og med børn 

   Bonde, Lars Ole (NMH-publikasjoner;2014:8, Chapter; Peer reviewed, 2015)
   Since 1971, after 7 years of teaching music theory at the Royal Danish Academy of Music in Aarhus, the composer Bent Lorentzen has lived as a free artist. Internationally he is best known for his 15 operas, however, he has ...
  • Designing four generations of ‘Musicking Tangibles’ 

   Cappelen, Birgitta; Andersson, Anders-Petter (Series from the Centre for Music and Health;8, Chapter; Peer reviewed, 2014)
   This article, which builds on several conference papers, describes what we call ‘Musicking Tangibles’, a novel approach towards understanding and design of interactive music technology for people with special needs. The ...
  • Det store skillet? Om skriftlighetens betydning for kognitiv bevissthet i musikalsk læring 

   Blix, Hilde Synnøve (NMH-publikasjoner;2009, nr 8, Chapter; Peer reviewed, 2009)
   Music reading and writing are regarded as useful skills for musicians in many genres. As a means to communicate, written music is a useful tool both for composers, musicians and musicologists. Discussions concerning whether ...
  • Dialogue on Intersubjectivity: Interview with Stein Bråten and Colwyn Trevarthen 

   Stensæth, Karette; Trondalen, Gro (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;5, Chapter; Peer reviewed, 2012)
   It is a sunny afternoon at Holmen Fjord hotel in Asker, outside Oslo. Stein Bråten and Colwyn Trevarthen, two international Nestors and authorities within infancy and communication research, are invited to a luncheon, ...
  • Didaktisk kompetence i kunstneriske musikuddannelser. En undersøgelse af gode instrumental- og sammenspilslærere i rytmisk musik på professionelle musiker- og musikpædagoguddannelser i Norden 

   Westergaard, Torben (NMH-publikasjoner;2012:2, Chapter; Peer reviewed, 2012)
   Case studies of music educators were conducted with a double purpose: on the one hand to describe educators' teaching activities and reflections, and on the other hand to develop some general principles of competence in ...
  • Discourses on music in Swedish primary and preschool teacher education 

   Lindgren, Monica; Ericsson, Claes (NMH-publikasjoner;2013:1, Chapter; Peer reviewed, 2013)
   This study investigates prevailing discourses on music in the field of creative arts in Swedish teacher education for primary school and preschool, following the programme based on the 1999 teacher education reform. The ...
  • Dissertation review: Johan Nyberg’s Music education as an adventure of knowledge. 

   Allsup, Randall Everett (NMH-publikasjoner;2016:5, Chapter, 2016)
   How does one generation of Swedish music teachers and students—inserted into this moment in time, and woven into the fabric of a particular context and its place—conceptualize the work they do? All research is animated by ...
  • Doing, being, becoming. Profesjonelle musikere i musikkterapiens grenseland 

   Aasgaard, Trygve (Skriftserie fra Senter for forskning i musikk og helse (CREMAH);10, Chapter; Peer reviewed, 2017)
   Artikkelen beskriver et kurs i komponering ved et høysikkerhetspsykiatrisk sykehus i Liverpool i tidsrommet 2013 – 2015. Lærere ved kurset var musikere fra Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, knyttet til Musician in ...
  • Død, oppstandelse og himmelfart: Bruce Springsteens religiøse billedbruk på The Rising 

   Kvalvaag, Robert W. (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;7, Chapter; Peer reviewed, 2014)
   Sommeren 2002 utga Bruce Springsteen albumet The Rising. Dette var hans respons på de dramatiske hendelsene i USA 11. 9 2001. I dette kapitlet ser jeg nærmere på hva slags religiøse bilder Springsteen bruker på The Rising. ...
  • Editor’s foreword 

   Stensæth, Karette (Series from the Centre for Music and Health;8, Others, 2014)
   ------- The present volume, which is the eighth anthology published in this Series by the Centre for Music and Health at the Norwegian Academy of Music, presents a compilation of articles that explore the many intersections ...
  • Educating music teachers in the new millennium 

   Danielsen, Brit Ågot Brøske; Johansen, Geir (NMH-publikasjoner;2012:7, Chapter; Peer reviewed, 2012)
   We live in times when a row of factors influence music education. Among them, people’s most significant musical experiences are reported not to originate in music education at school ; and to an increasing degree, children ...
  • Ein ny læreplan sin framvekst og resepsjon: Refleksjonar over nylesing av Geir Johansens doktoravhandling «Musikkfag, lærer og læreplan» (2003) 

   Espeland, Magne I. (Utdanningsforskning i musikk – skriftserie fra CERM (Centre for Educational Research in Music);Vol. 1, Chapter, 2017)
   For cirka tjue år sidan reiste eg rundt i Noreg for å informera lærarar og andre om den nye musikkplanen i læreplanverket av 1997 (L-97). Lite visste eg i 1997 at Geir Johansen nettopp hadde starta opp doktorgradsprosjektet ...
  • En kulturpsykologisk modell av musikaliskt lärande genom musicerande 

   Hultberg, Cecilia K. (NMH-publikasjoner;2009, nr 8, Chapter; Peer reviewed, 2009)
   This article presents a cultural-psychological model of musical learning, based on results from several longitudinal case studies consisting of many-sided data collected in different contexts of making music. Here the ...