Now showing items 288-307 of 318

  • Then certain songs came : music listening in the grieving process after losing a child 

   Vist, Torill; Bonde, Lars Ole (Centre for Music and Health Publication Series;Vol:6, Chapter; Peer reviewed, 2013)
   In this article we investigate the affordances of music listening during a parent’s grieving process following the loss of a child, and what these affordances may tell us about music and grieving processes more generally. ...
  • “The Path of Dreams": Breivik, Music, and Neo-Nazi Skinheadism 

   Teitelbaum, Benjamin (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;7, Chapter; Peer reviewed, 2014)
   In this chapter, I consider the ways Breivik’s interest and engagement with Saga’s music can illuminate his relationship with neo-Nazism. Focusing on his main discussion of the Swedish artist—that in Chapter 3.29 of his ...
  • The professional development of music teachers. Understanding the music teacher as a professional and as a competency nomad 

   Nielsen, Siw Graabræk; Westby, Inger Anne (NMH-publikasjoner;2012:7, Chapter; Peer reviewed, 2012)
   The Danish educator John Kreisler (2007) introduced the concept "competency nomad" in order to grasp what it means to be a professional teacher today amidst changes in the dominant conditions of society. This paper discusses ...
  • The quest for authenticity in the music classroom. Sinking or swimming? 

   Kallio, Alexis Anja; Westerlund, Heidi; Partti, Heidi (NMH-publikasjoner;2014:8, Chapter; Peer reviewed, 2015)
   ABSTRACT In an increasingly globalized world, characterized by diversity and change, the relevance of authenticity in classroom contexts has been questioned in recent multicultural music education scholarship. This ...
  • Tidligere FoU-virksomhet i Libanonprosjektet 

   Danielsen, Brit Ågot Brøske Danielsen (NMH-publikasjoner;2013:9, Chapter, 2013)
   Gjennom denne antologien presenteres og synliggjøres Libanonprosjektet som et utviklingsprosjekt gjennom mer enn 10 år, der det har vært utarbeidet årlige rapporter som beskriver aktivitetene og aksjonene som har vært ...
  • ”Til alle som har falt… en gang”. Erfaringar frå rusførebyggjande konsertføredrag for konfirmantungdomar 

   Tuastad, Lars (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;9, Chapter; Peer reviewed, 2016)
   Temaet for denne teksten er ungdom sitt forhold til rus og førebygging. Teksten tar for seg refleksjonar hjå fem humanistiske konfirmantungdomar som deltok i eit fokusgruppeintervju i etterkant av eit rusførebyggjande ...
  • Together! RagnaRock, the band and their musical life story 

   Stensæth, Karette (Centre for Music and Health Publication Series;Vol:6, Chapter; Peer reviewed, 2013)
   Lifelong dedication and membership indicate in and of themselves how important RR has been for its members and leaders. In general, their musical life story is about the change of identity from clients to rock musicians, ...
  • Towards a critical curriculum theory in music education 

   Sandberg, Ralf (NMH-publikasjoner;2012:2, Chapter; Peer reviewed, 2012)
   The concept of "Bildung" was incorporated into the Swedish curriculum two decades ago. This development was inspired by a Continental didactic and central idea of learning in combination with historical-philosophical ...
  • Traversing the chiasm of lived teaching and learning experience embodied practicum in music teacher education 

   Thorgersen, Cecilia Ferm (Nordisk musikkpedagogisk forskning;Årbok 15, Chapter; Peer reviewed, 2015)
   ABSTRACT. - Earlier studies have valued the practicum as one of the most important parts of music teacher education, and not least because it has been so widely appreciated by students. In order to develop high quality ...
  • Tufsa danser : om et barns bruk av musikk fra barne-tv til å bearbeide livserfaringer 

   Vestad, Ingeborg Lunde (NMH-publikasjoner;2009:5, Chapter; Peer reviewed, 2009)
   Denne artikkelen har bakgrunn i et igangværende PhD-prosjekt hvor blant annet spørsmålet om hvordan musikk anvendes i barns hverdagsliv reises, og hvor barns bruk av innspilt musikk (fonogrammer) står sentralt. Nysgjerrigheten ...
  • Ulike musikkfag? Et kritisk blikk på en god, gammel musikkdidaktisk øvelse 

   Vinge, John; Sætre, Jon Helge (Utdanningsforskning i musikk – skriftserie fra CERM (Centre for Educational Research in Music);Vol. 1, Chapter; Peer reviewed, 2017)
   Å kategorisere og fremstille ulike «musikkfag», «musikkundervisningsfag» eller «musikkdidaktiske konsepsjoner» er en analytisk øvelse som lenge har engasjert musikkdidaktiske forskere og forfattere (se f.eks. Jank, 2005). ...
  • Ungdom, samspel og komponering 

   Fugle, Gunn Karoline (NMH-publikasjoner;2009:5, Chapter; Peer reviewed, 2009)
   I det følgjande vil det bli presentert eit musikkterapeutisk arbeid med ungdom med samansette vanskar og store belastningar i livet. Spørsmålet om terapi for denne gruppa er ikkje kva intervensjon som er utviklande, men ...
  • Unge jenter, musikklytting og psykisk helsevern 

   Skarpeid, Grete (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;1, Chapter; Peer reviewed, 2008)
   Mine pasienter er opptatt av musikklytting på mp3-spilleren. Jeg ønsker å møte pasienten gjennom å interessere meg for det hun lytter på mens hun sitter på venterommet på BUP, på vei til skolen, når hun er alene eller når ...
  • Using electronic and digital technologies in music therapy: the implications of gender and age for therapists and the people with whom they work 

   Magee, Wendy L. (Series from the Centre for Music and Health;8, Chapter; Peer reviewed, 2014)
   This article is going to explore two important themes that have emerged in recent practice, theory and research relating to the use of digital and electronic music technologies in music therapy. Gender and age are of ...
  • Using socio-digital technology to enhance participation and creative engagement in a lower secondary music classroom 

   Juntunen, Marja-Leena (NMH-publikasjoner;2017:8, Chapter; Peer reviewed, 2018)
   ABSTRACT - This article examines a case study in which a music teacher experimented with the potential for fostering student participation and creative engagement through the use of tablets in a Finnish lower secondary ...
  • Value changes in Norwegian music education: From increased acceptance of rock to a reduced status for classical music? 

   Tønsberg, Knut (NMH-publikasjoner;2013:1, Chapter; Peer reviewed, 2013)
   This article is based on a research project with the purpose of studying the academization of popular music genres in Norway. During a 25 year period from 1979 to 2004, popular music programmes were established at all ...
  • Video som observasjons- og analyseverktøy: Å se med «mikroskop» 

   Galaasen, Signe Marie (NMH-publikasjoner;2010:2, Chapter; Peer reviewed, 2010)
   Denne teksten handler om bruk av video for å observere samspill i musikkterapi mellom nære voksne og barn med multifunksjonshemminger. I første del av artikkelen diskuteres video som redskap i analyse og observasjon, samt ...
  • Vitalitetsformer i musikk og kommunikasjon 

   Johns, Unni Tanum (Skriftserie fra Senter for musikk og helse;5, Chapter; Peer reviewed, 2012)
   The notion “forms of vitality” derives from Daniel Stern’s work. It was introduced early in his work as a way of describing intersubjective processes involved in the sharing of feelings, intentions, and attention. This ...
  • Vocal and tangible interaction in RHYME 

   Andersson, Anders-Petter; Cappelen, Birgitta (Series from the Centre for Music and Health;8, Chapter; Peer reviewed, 2014)
   In this article we explore the voice in tangible interaction design and its possibility to strengthen health by reducing isolation and passivity. Our approach is to use knowledge about the voice from music therapy and ...
  • Væren og makt. Om opplevelser og forståelser av instrumentalpedagogiske praksiser 

   Angelo, Elin; Varkøy, Øivind (NMH-publikasjoner;2012:2, Chapter; Peer reviewed, 2012)
   This article takes the form of a discussion about experiences and understandings of instrumental music teaching where Martin Heidegger's philosophy, that seeks an authentic being within art, and Michel Foucault's ...